Медицинские науки


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 165
 • 51

  полный текст

  ББК 75. R13

  Sosnovskaya, A.
  Risk of development of malignant tumors at Belarusian liquidators of consequences of accident on the Chernobyl atomic power station
  / A. Sosnovskaya, A. Kotava // RAD : The First International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research, Nis, Serbia, April 25-27 2012. – Serbia : 2012. – С. 153. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 52

  полный текст

  ББК 5. С99

  Szpakow, A.
  Rozpowszechnienie stosowania substancji psychoaktywnych wsrod studentow-sportowcow z Grodna, Bialegostoku i Kowna
  / A. Szpakow // Czlowiek w zdrowiu i chorobie: promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja : Miedzynarodowa Konferencja Naukowa. Tarnow 20-21 pazdziernika 2016 r. – Tarnow : Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej im. A. Silesiusa, 2016. – С. 203-204. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 53

  полный текст

  ББК 75.

  Rural Dwelling and Temporal Trends in Relation to Childhood Asthma and Related Conditions in Belarus: A Repeated Cross-sectional Survey
  / G. Brozek [et al.] // Journal of Agromedicine. – 2015. – Т. 20. – № 3. – С. 332-340. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 54

  полный текст

  ББК 51

  Sexual initiation of youths in selected European countries compared with their sexual and contraceptive knowledge
  / H. Krauss [и др.] // Annals of Agricultural and Environmental Medicine. – 2012. – Т. 19. – № 3. – С. 587-592. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 55

  полный текст

  ББК 75. R13

  Sosnovskaya, A.
  State of health of the population of Belarus injured of Chernobyl accident: results of longterm monitoring
  / A. Sosnovskaya, A. Kotava // RAD : The First International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research, Nis, Serbia, April 25-27 2012. – Serbia : 2012. – С. 154. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 56

  полный текст

  ББК 51.

  Stosunek do badan profilaktycznych studentow z wybranych uczelni Suwalk, Grodna i Lwowa. Czesc II. Cukrzyca a zdrowy styl zycia
  / E. Kleszczewska [и др.] // Hygeia public Heath. – 2014. – № 49(3). – С. 466-471. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 57

  полный текст

  ББК 51.

  Stosunek do badan profilaktycznych studentow z wybranych uczelni wyzszych z Suwalk, Grodna i Lwowa. Czesc I. Choroba niedokrwienna serca
  / E. Kleszczewska [и др.] // Hygeia public Heath. – 2014. – № 49(3). – С. 458-465. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 58

  полный текст

  ББК 51

  Strategies for Coping With Stress Used by Nurses in Poland and Belarus During the COVID-19 Pandemic
  / K. Kowalczuk [et al.] // Frontiers in Psychiatry. – 2022. – Т. 13. – № 4. – С. 1-12. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 59

  полный текст

  ББК 51

  The Advantages and Disadvantages of Integrated Care Implementation in Central and Eastern Europe – Perspective from 9 CEE Countries
  / D. Kurpas [et al.] // International Journal of Integrated Care. – 2021. – Т. 21. – № 4. – С. 1-18. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 60

  полный текст

  ББК 51

  The Characteristics of Gerontopsychological Disorders in People Living in Nursing Homes and Households
  / A. I. Shpakou [et al.] // Advances in Gerontology. – 2022. – Т. 12. – № 1. – С. 35-40. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 61

  полный текст

  ББК 75. R13

  Kotava, A.
  The comparative analysis of incidence illnesses of system of blood circulation among various categories of the population, undergone to influence ionizing radiations owing to accident on the Chernobyl atomic power station
  / A. Kotava, A. Sosnovskaya // RAD : The First International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research, Nis, Serbia, April 25-27 2012. – Serbia : 2012. – С. 141. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 62

  полный текст

  ББК 75. S67

  Fedortsiv, O.
  The prevalence of obstructive bronchitis among pediatric population of Ternopil region ( Ukraine ) and Grodno region ( Belarus )
  / O. Fedortsiv, A. A. Shpakov // Slovensko-polske vojtekove-rudnikove dni detskej pneumoftizeologie a imunoalergologie : abstrakty prispevkov XXVII.rocnika medzinarodnej vedeckey konferencie, Dolny Smokovec, 25.9.2014 - 27.9.2014. – Dolny Smokovec : 2014. – С. 8-9. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 63

  полный текст

  ББК 51

  The selection of stress coping strategies by university students based on prior COVID-19 exposure
  / A. Shpakou [et al.] // Health Problems of Civilization. – 2022. – Т. 16. – № 1. – С. 57-62. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 64

  полный текст

  ББК 75. S40

  Transregional project "Thyroid Cancer Morbidity Monitoring Center" in Belorussian, Lithuanian, Russian (Kaliningrad Region), Ukrainian and Polish border regions
  / Z. W. Grajek [и др.] // Science & Technology Days Poland-East : 7 th International Forum, Suwalki, 17-19 April 2013 r. – Bialystok : 2013. – С. 4. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 65

  полный текст

  ББК 75. N23

  Shpakov, A. I.
  Tworzenie miedzynarodowej sieci wspolpracy naukowej w sferze badan zdrowia dzieci i nastolatkow
  / A. I. Shpakov, L. Klimatskaya // Narazenie dziecka na czynniki srodowiskowe i spoleczne. – Legnica : 2010. – С. 10. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 66

  полный текст

  ББК 75.

  Underestimation of pediatric asthma in Belarus, Poland, and Ukraine
  / J. Zejda [и др.] // European Respiratory Journal (ERJ). – 2014. – № 44. – С. 4096. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 67

  полный текст

  ББК 51.

  Wskaznik zroznicowania produktow spozywczych jako odzwierciedlenie zwyczajow zywieniowych i zwiazanych z dieta czynnikow ryzyka dla zdrowia dzieci 10-letnich (na przykladzie uczniow z Krasnojarska w Rosji, Grodna na Bialorusi, Kaunas na Litwie i Szczecina)
  / B. Klimatska [и др.] // Problemy Higieny i Epidemiologii. – 2010. – № 91(2). – С. 221-226. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 68

  полный текст

  ББК 57.3 Z41

  Szpakow, A.
  Wspolpraca transgraniczna w badaniach epidemiologicznych astmy i alergii u dzieci (dzialania wirtualnych grup badawczych)
  / A. Szpakow, A. Ahiyevets, Y. Sidarenka // Zdrowie dzieci w srodowisku przemyslowym, miejskim i wiejskim : XIX Miedzynarodowa Konferencja Naukowa. Legnica, 24-26 listopada 2016. – Legnica : 2016. – С. 32-33. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 69

  полный текст

  ББК 51.

  Wybrane aspekty profilaktyki chorob nowotworowych w Polsce. Czesc III. Wyniki zglaszalnosci/skutecznosci prowadzonych badan profilaktycznych
  / J. Gladczuk [и др.] // Hygeia public Heath. – 2015. – № 50(2). – С. 277-282. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 70

  полный текст

  ББК 75. О83

  Szpakow, A.
  Wystepowanie symptomow astmy i alergicznych chorob ukladu oddechowego i skory u dzieci w Grodnie i rejonie
  / A. Szpakow // 8 Akademia Dermatologii i Alergologii. DIASeries: Dermato-Immuno-Allergo Series, vol.4 : Program i streszczenia referatow. – Krakow : 2012. – С. 62-63. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 71

  полный текст

  ББК 75. А29

  Szpakow, A.
  Zagrozenia alkoholowe z uwzglednieniem rodzaju uzywanego alkoholu wsrod dziewczat w wieku 17-23 lat i rola spolecznych i psychologicznych czynnikow ryzyka zachowan ryzykownych w zakresie spozywania alkoholu
  / A. Szpakow, A. Szpakow // Aktywizacja srodowisk kreujacych polityke spoleczna - edukacja wychowawcow wobec nasilajacych sie zachowan dewiacyjnych dzieci o mlodziezy : Streszczenia VI konferencji naukowej. – Wroclaw : 2010. – С. 47-48. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 72

  полный текст

  ББК 51.

  Szpakow, A.
  Znaczenie dobrych praktyk w transgranicznych dzialaniach prozdrowotnych uczelni z Grodna i Suwalk
  / A. Szpakow, E. Kleszczewska // Przeglad Lekarski. – 2013. – Т. 70. – № 10. – С. 831-835. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 73

  полный текст

  ББК 5. Z41

  Znaczenie w postepowaniu terapeutycznym roznorodnych sposobow oceny subiektywnej jakosci zycia z perspektywy pacjenta z choroba zwyrodnieniowa stawow
  / J. Klossowska [и др.] // Zdrowie w XXI wieku: wyzwania, problemy, dylematy... Tom 2. – Lomza : 2015. – С. 123-131. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 74

  полный текст

  ББК 56. О85

  Аллергический ринит в структуре аллергопатологии, ассоциированной с сенсибилизацией к молекулярным компонентам клеща домашней пыли Der p1, Der p2
  / Р. Н. Хоха [и др.] // Оториноларингологические чтения : сб. материалов областной науч.-практ.конф., посвященной 60-летию кафедры оториноларингологии и глазных болезней ГрГМУ, Гродно, 26 ноября 2021 г. – Гродно : ГрГМУ, 2021. – С. 61-64. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 75

  полный текст

  ББК 30. Б63

  Стубеда, Ника Александровна
  Аминокислоты и их дериваты в патогенезе атеросклероза
  / Н. А. Стубеда, Д. Н. Блоцкая, Л. И. Нефёдов // Биотехнология: достижения и перспективы развития : сборник материалов V междунар. науч.–практ. конф., Пинск, 25–26 ноября 2021 г. / Полесский государственный университет ; гл. ред. В. И. Дунай ; Редкол. Е. М. Волкова, Н. А. Глинская, Н. Г. Кручинский. – Пинск : ПолесГУ, 2021. – С. 175-178. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<1234567>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека