Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 182
 • 1

  ББК 63.3(4Лит)4 Д43

  Дзярновiч, А. І.
  "...in nostra Livonia"
  : Дакументальныя крыніцы па гісторыі палітычных адносінаў паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Лівоніяй у канцы XV - першай палове XVI стст.: Сістэматызацыя і актавы аналіз. Т.1 / А. І. Дзярновiч ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мн. : Athenaum, 2003. – 373 с. – ISBN 985-6374-01-4 : 6900р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 2

  ББК 63.4(2Б)4-425 Т48

  Ткачоў, М. А.
  Абарончыя збудаванні заходніх зямель Беларусi XIII - XVIII стст.
  / М. А. Ткачоў ; АН БССР. Ін-т гісторыі. – Мінск : Навука і тэхніка, 1978. – 142 с. – 1500р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 3

  ББК 63.4(2Б)4-425 Т48

  Ткачоў, М. А.
  Абарончыя збудаванні заходніх зямель Беларусі XIII - XVIII стст.
  / М. А. Ткачоў ; АН БССР. Ін-т гісторыі. – Мінск : Навука і тэхніка, 1978. – 142 с. – 1,5р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Г91

  Грэсь, Сяргей Міхайлавіч
  Аграрныя пераўтварэнні ў Заходняй Беларусі ў 1921-1939 гг.
  : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук 07.00.02 / С. М. Грэсь ; НАН Беларусі, Дзярж. навуковая установа "Ін-т гісторыі". – Мінск, 2007. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  ББК 63.3(4Беі)6-8 Касцюк М.П. А38

  Акадэмік М. П. Касцюк
  / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; уклад.: В. Г. Мазец, С. А. Траццяк, А. А. Капліеў. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 136 с. – (Людзi беларускай навукi). – ISBN 978-985-08-2573-5 : 6,46р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 6

  ББК 63.1(2Б) А38

  Акадэмік У.М. Ігнатоўскі
  : матэрыялы навуковых чытанняў, прысвечаных 110-годдзю з дня нараджэння / АН Беларусі, Ін-т гісторыі ; прадмова І. Я. Навуменка ; склад. М. У. Токараў. – Мінск : Навука і тэхніка, 1993. – 102 с. – 500р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 7

  ББК 63.2 А43

  Актавая кніга полацкага магістрата 1650 г.
  : зборнік дакументаў / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; склаў і падрыхтаваў да друку М. Ю. Гардзееў. – Мінск : Беларуская навука, 2006. – 270 с. – ISBN 985-08-0751-2 : 15000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 8

  ББК 63.3(0) А43

  Актуальные проблемы истории и культуры
  : зб. навук. арт. Вып. 2. Парламентарызм у Вялікім Княстве Літоўскім у XVIII стагоддзі / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; рэдкал.: В. В. Аніпяркоў, Д. В. Віцько, А. У. Мацук ; склад.: А. У. Мацук, Р. Юргайціс. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 362 с. – ISBN 978-085-08-2613-8 : 15,89р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 9

  ББК 63.3(4Беі) А43

  Актуальныя праблемы гісторыі і культуры. Вып. 3. Вялікае Княства Літоўскае : заканадаўчае забеспячэнне дзяржаўнага суверэнітэту
  : зборнік навуковых артыкулаў / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; рэдкал.: В. Ф. Голубеў [и др.] ; уклад. А. А. Скеп'ян. – Мінск : Беларуская навука, 2022. – 492 с. – На беларускай, рускай, польскай мовах. – ISBN 978-985-08-2838-5 : 17,4р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 10

  ББК 63.4(2Б) В99

  Вяргей, В. С.
  Археалагічная навука ў Беларускай ССР, 1919-1941 гг
  / В. С. Вяргей ; АН Беларусі, Ін-т гісторыі ; пад рэд. Я. Г. Шмідта. – Мінск : Навука і тэхніка, 1992. – 144 с. – 3р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 11

  ББК 63.48(4Беі) К49

  Клімаў, М. В.
  Археалагічны комплекс Лучна-1 у акрузе Полацка (XI - XVI стст.)
  : [манаграфія] / М. В. Клімаў ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – 568 с. – ISBN 978-985-08-2412-7 : 28,26р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 12

  ББК 63.4(2Б) Д85

  Дучыц, Людміла Уладзіміраўна
  Археалагічныя помнікі ў назвах, вераваннях і паданнях беларусаў
  / Л. У. Дучыц ; АН Беларусі, Ін-т гісторыі ; пад рэд. М. А. Ткачова. – Мінск : Навука і тэхніка, 1993. – 59 с. – 250р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 13

  ББК 91.9 А87

  Археалогія Беларусі
  : паказальнік літаратуры за 1976-1990 / АН Беларусі, Ін-т гісторыі ; склад. А. У. Ільюцік. – Мінск, 1997. – 611 с. – 25000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 14

  ББК 63.4(2Б) А87

  Археалогія Беларусі. У 4 т. Т. 1. Каменны i бронзавы вякi
  / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; аўт.: Э. М. Зайкоўскі [и др.] ; пад рэд.: М. М. Чарняўскага, А. Г. Калечыц. – Мінск : Беларуская навука, 1997. – 423 с. – 111700р., 14экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 15

  ББК 63.4(4Беі) А87

  Археалогія Беларусі. У 4 т. Т. 4. Помнікі XIV - XVIII стст.
  / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; аўт.: Ш. І. Бекцінееў [и др.] ; навук. рэд.: В. М. Ляўко, І. У. Ганецкая, Ю. А. Заяц. – Мінск : Беларуская навука, 2001. – 597 с. – ISBN 985-08-0366-5 : 5990р., 14экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 16

  ББК 63.4(4Беі) А87

  Археалогія Беларусі: У 4 т. Т. 4. Помнікі XIV - XVIII стст.
  / В. М. Ляўко [і інш.] ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; пад рэд. В. М. Ляўко. – Мн. : Беларуская навука, 2001. – 597 с. – ISBN 985-08-0366-5 : 6000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 17

  ББК 63.444(4Беі) А87

  Археологія эпохі сярэдневякоўя
  : да 70-годдзя з дня нараджэння П.Ф.Лысенкі / Ін-т гісторыі НАН Беларусі ; навук. рэд. В. М. Ляўко. – Мінск : Ін-т гісторыі НАН Беларусі, 2006. – 240 с. – (матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 12). – ISBN 985-6769-21-3 : 3000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 18

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Белавежская пушча
  : вытокі запаведнасці, гісторыя і сучаснасць / В. Г. Белявец [и др.] ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск : Беларуская навука, 2009. – 455 с. – ISBN 978-985-08-1087-8 : 30000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 19

  ББК 91. 9:63.3(2Б)722 Б43

  БЕЛАРУКАЯ ССР У ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЕ САВЕЦКАГА САЮЗА (1941-1945 гг.)
  : бібліягр. паказ. літ. / Дзярж. б-ка У.І. Леніна, Ін-т гісторыі АН БССР ; склад. Р. М. Чыгірова, Э. І. Ляўко. – Мінск : Дзярж. бібліятэка БССР, 1980. – 299 с. – 1,05р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 20

  ББК 63.442.7(4Беі) З45

  Звяруга, Я. Г.
  Беларускае Павілле у жалезным веку і раннім сярэдневякоўі
  / Я. Г. Звяруга ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мн. : Ін-т гісторыі НАН Беларусі, 2005. – 174 с. – (матэрыялы па археалогіі Беларусі. вып. 10). – ISBN 985-6769-07-8 : 3500р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 21

  ББК 63.3(4Беі)6 Б25

  Бароўская, В. М.
  Беларускае пытанне на савецка-польскіх перагаворах 1918 - 1921 гг.
  / В. М. Бароўская ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; навук. рэд. А. М. Літвін. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 269 с. – ISBN 978-985-08-2093-8 : 7,31р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 22

  ББК 63.3(2Б) М63

  Мірачыцкі, Л. П.
  Беларуска-Югаслаўскiя культурныя i навуковыя сувязi
  / Л. П. Мірачыцкі ; АН Беларусі, Ін-т гісторыі ; пад рэд. А. А. Мацко. – Мінск : Навука і тэхніка, 1992. – 214 с. – 2,6р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 23

  ББК 63.3(4Беі)6 Р17

  Разуванава, К. С.
  Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры ў Заходняй Беларусі (1926-1936 гг.)
  / К. С. Разуванава ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; навук. рэд. В. В. Даніловіч. – Мінск : Беларуская навука, 2013. – 247 с. – ISBN 978-985-08-1589-7 : 29432р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 24

  полный текст

  ББК 63.1(4Беі) К90

  Кулевіч, Іна Расціславаўна
  Беларускі нацыянальны рух (1902-1925 гг.): гістарыяграфія праблемы
  : аўтарэф. дыс....канд. гістар. навук: 07.00.09 / І. Р. Кулевіч ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мн., 2004. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 25

  ББК 63.3(2Б)722 Б43

  Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны
  : праблемы гістарыяграфіі і крыніцазнаўства / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі. Ін-т гісторыі. – Мінск : Беларуская навука, 1999. – 253 с. – 648000р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 26

  ББК 63.3(4Беі)622 Б43

  Беларусь у полымі 1941 года : да 80-годдзя пачатку Вялікай Айчыннай вайны
  : зборнік навуковых артыкулаў / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; навук. рэд. А. М. Літвін ; рэдкал.: А. А. Каваленя [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2021. – 295 с. – ISBN 978-985-08-2762-3 : 14,16р., 4экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 27

  ББК 91.9:63.3(2Б) Б59

  Бібліяграфія па гісторыі Беларусі. Феадалізм і капіталізм
  / Ін-т гісторыі АН Беларусі. – Мн. : Б.і, 1969. – 438 с. – 1р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 28

  ББК 63.4(2Б) Д85

  Дучыц, Л. У.
  Браслаўскае Паазер'е ў ІХ - ХIV стст.
  : гіст.-археал. нарыс / Л. У. Дучыц ; АН БССР. Ін-т гісторыі ; пад рэд. Г. В. Штыхава. – Мінск : Навука і тэхніка, 1991. – 118 с. – ISBN 5-343-00470-9 : 2,3р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 29

  ББК 63.3(4Беі)6 Т65

  Траццяк, С. А.
  Брэсцкі мір і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі
  : лістапад 1917 - студзень 1919 г. / С. А. Траццяк ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск : Беларуская навука, 2009. – 208 с. – ISBN 978-985-08-1016-8 : 14410р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 30

  ББК 63.215(4Беі) В15

  Валовічы герба "Багорыя"
  : [калектыўная манаграфія] / А. І. Шаланда [и др.] ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; навук. рэд. А. І. Шаланда. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – 293 с. – (Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі). – ISBN 978-985-08-2400-4 : 13,39р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 31

  ББК 63.3(2Б ).4 С13

  Сагановіч, Генадзь Мікалаевіч
  Войска вялікага княства літоўскага ў 16- 17 стст.
  / Г. М. Сагановіч ; АН Беларусі. Ін-т гісторыі ; пад рэд. Г. В. Штыхава. – Мінск : Навука і тэхніка, 1994. – 79 с. – 399р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 32

  ББК 63.3(4Беі)6 В76

  Восень 1939 года ў гістарычным лесе Беларусі
  : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 24 верасня 2009 г.) / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; гал. рэд. А. А. Каваленя. – Мінск : Беларуская навука, 2010. – 413 с. – ISBN 978-985-08-1187-5 : 22185р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 33

  ББК 11.54 Л45

  Ленін, Уладзімір Ільіч
  Выбраныя творы = Избранные сочинения. У 10-ці т. Т. 1. 1894 - 1900
  / У. І. Ленін ; Ін-т гісторыі партыі пры ЦК КП Беларусі, Філ. Ін-та марксізму-ленінізму пры ЦК КПСС. – пер. з рус. выд. – Мінск : Беларусь, 1985. – 568 с. – 1,3р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 34

  ББК 11.54 Л45

  Ленін, Уладзімір Ільіч
  Выбраныя творы = Избранные сочинения. У 10-ці т. Т. 10. 1921 - 1923
  / У. І. Ленін ; Ін-т гісторыі партыі пры ЦК КП Беларусі, Філ. Ін-та марксізму-ленінізму пры ЦК КПСС. – пер. з рус. выд. – Мінск : Беларусь, 1991. – 565 с. – 1,5р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 35

  ББК 11.54 Л45

  Ленін, Уладзімір Ільіч
  Выбраныя творы = Избранные сочинения. У 10-ці т. Т. 2. Развіццё капіталізму ў Расіі
  / У. І. Ленін ; Ін-т гісторыі партыі пры ЦК КП Беларусі, Філ. Ін-та марксізму-ленінізму пры ЦК КПСС. – пер. з рус. выд. – Мінск : Беларусь, 1986. – 641 с. – 1,4р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 36

  ББК 11.54 Л45

  Ленін, Уладзімір Ільіч
  Выбраныя творы = Избранные сочинения. У 10-ці т. Т. 3. 1901 - 1904
  / У. І. Ленін ; Ін-т гісторыі партыі пры ЦК КП Беларусі, Філ. Ін-та марксізму-ленінізму пры ЦК КПСС. – пер. з рус. выд. – Мінск : Беларусь, 1987. – 584 с. – 1,3р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 37

  ББК 11.54 Л45

  Ленін, Уладзімір Ільіч
  Выбраныя творы = Избранные сочинения. У 10-ці т. Т. 4. 1905 - 1907
  / У. І. Ленін ; Ін-т гісторыі партыі пры ЦК КП Беларусі, Філ. Ін-та марксізму-ленінізму пры ЦК КПСС. – пер. з рус. выд. – Мінск : Беларусь, 1987. – 634 с. – 1,4р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 38

  ББК 11.54 Л45

  Ленін, Уладзімір Ільіч
  Выбраныя творы = Избранные сочинения. У 10-ці т. Т. 5. Ч. 1. 1907 - 1910
  / У. І. Ленін ; Ін-т гісторыі партыі пры ЦК КП Беларусі, Філ. Ін-та марксізму-ленінізму пры ЦК КПСС. – пер. з рус. выд. – Мінск : Беларусь, 1988. – 589 с. – 1,3р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 39

  ББК 11.54 Л45

  Ленін, Уладзімір Ільіч
  Выбраныя творы = Избранные сочинения. У 10-ці т. Т. 5. Ч. 2. Філасофскія сшыткі
  / У. І. Ленін ; Ін-т гісторыі партыі пры ЦК КП Беларусі, Філ. Ін-та марксізму-ленінізму пры ЦК КПСС. – пер. з рус. выд. – Мінск : Беларусь, 1989. – 662 с. – 1,4р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 40

  ББК 11.54 Л45

  Ленін, Уладзімір Ільіч
  Выбраныя творы = Избранные сочинения. У 10-ці т. Т. 6. 1910 - 1917
  / У. І. Ленін ; Ін-т гісторыі партыі пры ЦК КП Беларусі, Філ. Ін-та марксізму-ленінізму пры ЦК КПСС. – пер. з рус. выд. – Мінск : Беларусь, 1988. – 691 с. – 1,4р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 41

  ББК 11.54 Л45

  Ленін, Уладзімір Ільіч
  Выбраныя творы = Избранные сочинения. У 10-ці т. Т. 7. Сакавік-кастрычнік 1917
  / У. І. Ленін ; Ін-т гісторыі партыі пры ЦК КП Беларусі, Філ. Ін-та марксізму-ленінізму пры ЦК КПСС. – пер. з рус. выд. – Мінск : Беларусь, 1989. – 617 с. – 1,3р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 42

  ББК 11.54 Л45

  Ленін, Уладзімір Ільіч
  Выбраныя творы = Избранные сочинения. У 10-ці т. Т. 8. Кастрычнік 1917 - май 1917
  / У. І. Ленін ; Ін-т гісторыі партыі пры ЦК КП Беларусі, Філ. Ін-та марксізму-ленінізму пры ЦК КПСС. – пер. з рус. выд. – Мінск : Беларусь, 1990. – 703 с. – 1,5р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 43

  ББК 11.54 Л45

  Ленін, Уладзімір Ільіч
  Выбраныя творы = Избранные сочинения. У 10-ці т. Т. 9. Чэрвень 1919 - люты 1921
  / У. І. Ленін ; Ін-т гісторыі партыі пры ЦК КП Беларусі, Філ. Ін-та марксізму-ленінізму пры ЦК КПСС. – пер. з рус. выд. – Мінск : Беларусь, 1990. – 687 с. – 1,6р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 44

  ББК 63.3(4Беі)4 В99

  Вялікае княства Літоўскае і яго суседзі ў XIV - XV стст. : саперніцтва, супрацоўніцтва, урокі : да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы
  : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Гродна, 8 - 9 ліпеня 2010 г. / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; рэдкал.: А. А. Каваленя, А. І. Груша, В. В. Даніловіч ; уклад.: А. І. Груша, С. В. Марозава. – 2-е выд. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – 225 с. – ISBN 978-985-08-1662-7 : 54000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 45

  ББК 63.3(4Беі)4 В99

  Вялікае княства Літоўскае і яго суседзі ў XIV - XV стст. : саперніцтва, супрацоўніцтва, урокі : да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы
  : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Гродна, 8 - 9 ліпеня 2010 г. / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; рэдкал.: А. А. Каваленя, А. І. Груша, В. В. Даніловіч ; уклад.: А. І. Груша, С. В. Марозава. – Мінск : Беларуская навука, 2011. – 225 с. – ISBN 978-985-08-1269-8 : 9,38р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 46

  ББК 63.3(4Беі) В99

  Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура
  : зборнік навук. арт. У 2 ч. Ч. 1 / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; рэд. кал.: У. Р. Гусакоў [и др.] ; уклад. А. А. Скеп'ян. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 506 с. – ISBN 978-985-08-2116-7 : 15,41р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 47

  ББК 63.3(4Беі) В99

  Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура
  : зборнік навук. арт. У 2 ч. Ч. 2 / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; рэд. кал.: У. Р. Гусакоў [и др.] ; уклад. А. А. Скеп'ян. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 498 с. – ISBN 978-985-08-2138-6 : 15,72р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 48

  ББК 63.4(4Беі) К49

  Клімаў, М. В.
  Вясковыя паселішчы ў акрузе Полацка X - сярэдзіны XVI ст.
  : Аўтарэф. дыс.... канд. гіст. навук: 07.00.06 / М. В. Клімаў ; НАН Беларусі, Дзяржаўная навуковая ўстанова "Ін-т гісторыі" ; навук. кіраўнік Г. В. Штыхаў. – Мн., 2005. – 19 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 49

  ББК 63.4(2Б) Г51

  Гістарычна-археалагічны зборнік. № 10
  / Ін-т гісторыі АН БССР ; уклад.: А. М. Мядзведзеў, А. А. Мяцельскі. – Мінск : АН БССР, 1996. – 163 с. – 50000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 50

  ББК 63.4(2Б) Г51

  Гістарычна-археалагічны зборнік. № 10
  / Ін-т гісторыі АН Беларусі ; уклад.: А. М. Мядзведзеў, А. А. Мяцельскі. – Мінск : АН БССР, 1996. – 163 с. – 200000р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения


1234>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека