Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 188
 • 1

  ББК 63.3(4Лит)4 Д43

  Дзярновiч, А. І.
  "...in nostra Livonia"
  : Дакументальныя крыніцы па гісторыі палітычных адносінаў паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Лівоніяй у канцы XV - першай палове XVI стст.: Сістэматызацыя і актавы аналіз. Т.1 / А. І. Дзярновiч ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мн. : Athenaum, 2003. – 373 с. – ISBN 985-6374-01-4 : 6900р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 2

  ББК 63.4(2Б)4-425 Т48

  Ткачоў, М. А.
  Абарончыя збудаванні заходніх зямель Беларусi XIII - XVIII стст.
  / М. А. Ткачоў ; АН БССР. Ін-т гісторыі. – Мінск : Навука і тэхніка, 1978. – 142 с. – 1500р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 3

  ББК 63.4(2Б)4-425 Т48

  Ткачоў, М. А.
  Абарончыя збудаванні заходніх зямель Беларусі XIII - XVIII стст.
  / М. А. Ткачоў ; АН БССР. Ін-т гісторыі. – Мінск : Навука і тэхніка, 1978. – 142 с. – 1,5р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Г91

  Грэсь, Сяргей Міхайлавіч
  Аграрныя пераўтварэнні ў Заходняй Беларусі ў 1921-1939 гг.
  : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук 07.00.02 / С. М. Грэсь ; НАН Беларусі, Дзярж. навуковая установа "Ін-т гісторыі". – Мінск, 2007. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  ББК 63.3(4Беі)6-8 Касцюк М.П. А38

  Акадэмік М. П. Касцюк
  / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; уклад.: В. Г. Мазец, С. А. Траццяк, А. А. Капліеў. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 136 с. – (Людзi беларускай навукi). – ISBN 978-985-08-2573-5 : 6,46р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 6

  ББК 63.1(2Б) А38

  Акадэмік У.М. Ігнатоўскі
  : матэрыялы навуковых чытанняў, прысвечаных 110-годдзю з дня нараджэння / АН Беларусі, Ін-т гісторыі ; прадмова І. Я. Навуменка ; склад. М. У. Токараў. – Мінск : Навука і тэхніка, 1993. – 102 с. – 500р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 7

  ББК 63.2 А43

  Актавая кніга полацкага магістрата 1650 г.
  : зборнік дакументаў / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; склаў і падрыхтаваў да друку М. Ю. Гардзееў. – Мінск : Беларуская навука, 2006. – 270 с. – ISBN 985-08-0751-2 : 15000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 8

  ББК 63.3(0) А43

  Актуальные проблемы истории и культуры
  : зб. навук. арт. Вып. 2. Парламентарызм у Вялікім Княстве Літоўскім у XVIII стагоддзі / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; рэдкал.: В. В. Аніпяркоў, Д. В. Віцько, А. У. Мацук ; склад.: А. У. Мацук, Р. Юргайціс. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 362 с. – ISBN 978-085-08-2613-8 : 15,89р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 9

  ББК 63.3(4Беі) А43

  Актуальныя праблемы гісторыі і культуры. Вып. 3. Вялікае Княства Літоўскае : заканадаўчае забеспячэнне дзяржаўнага суверэнітэту
  : зборнік навуковых артыкулаў / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; рэдкал.: В. Ф. Голубеў [и др.] ; уклад. А. А. Скеп'ян. – Мінск : Беларуская навука, 2022. – 492 с. – На беларускай, рускай, польскай мовах. – ISBN 978-985-08-2838-5 : 17,4р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 10

  ББК 63.4(2Б) В99

  Вяргей, В. С.
  Археалагічная навука ў Беларускай ССР, 1919-1941 гг
  / В. С. Вяргей ; АН Беларусі, Ін-т гісторыі ; пад рэд. Я. Г. Шмідта. – Мінск : Навука і тэхніка, 1992. – 144 с. – 3р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения


123456789...>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека