Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 187
 • 1

  ББК 83.3(4Беі)6 Б14

  Багдановіч, І. Э.
  Авангард i традыцыя
  : беларуская паэзiя на хвалi нацыянальнага адраджэння / І. Э. Багдановіч ; Нац. акадэмія навук Беларусі. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Бел. навука, 2001. – 387 с. – ISBN 985-08-0459-9 : 1500р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 2

  ББК 83.3(4Беі)6 Б14

  Багдановіч, І. Э.
  Авангард i традыцыя
  : беларуская паэзiя на хвалi нацыянальнага адраджэння / І. Э. Багдановіч ; Нац. акадэмія навук Беларусі. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Бел. навука, 2001. – 387 с. – ISBN 985-08-0459-9 : 2551р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 3

  ББК 83.3(4Беі)6 Б14

  Багдановіч, Ірына Эрнстаўна
  Авангард і традыцыя
  : Беларуская паэзія на хвалі нацыянальнага адраджэння / І. Э. Багдановіч ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Бел. навука, 2001. – 387 с. – ISBN 985-08-0459-9 : 3910р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 4

  ББК 83.3(2=Бело)7 Б26

  Барсток, М. М.
  Адзінства і разнастайнасць сучаснай беларускай паэзіі
  / М. М. Барсток ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : "Навука і тэхніка", 1973. – 206 с. – ,5р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 5

  ББК 83.3(2=Бело)7-8 Кірэенка К. Г95

  Гурская, Алена Сяргееўна
  Адказнасць перад часам
  : нарыс творчасці К. Кірэенкі / А. С. Гурская ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1986. – 116 с. – 1р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 6

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Колас Я. Ж91

  Жураўлеў, Васiль Пракопавiч
  Актуальнасць традыцый
  : Якуб Колас у пісьменніцкім асяродку / В. П. Жураўлеў ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мн. : Беларуская навука, 2002. – 184 с. – ISBN 985-08-0524-2 : 3450р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 7

  ББК 83.3(2=Рус)5-8 Пушкін А.С. Т93

  Тычына, Мiхаiл Аляксандравiч
  Аляксандр Пушкін і Якуб Колас
  / М. А. Тычына ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 1999. – 168 с. – 18000р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 8

  ББК 83.3(2=Бело)7-8 Пысин Г21

  Гарэлік, Л. М.
  Аляксей Пысін
  : нарыс жыцця і творчасці / Л. М. Гарэлік ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1981. – 144 с. – ,4р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 9

  ББК 83.3(4Беі) А72

  Анталогія даўняй беларускай літаратуры
  : XI - першая палова XVIII стагоддя / НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы ; навук. рэд. В. А. Чамярыцкi ; падрыхтавалі: А. І. Богдан, А. У. Бразгуноў. – 2-е выд., выпр. – Мінск : Беларуская навука, 2005. – 1015 с. – ISBN 985-08-0664-8 : 36560р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 10

  ББК 83.3(4Беі)6 Ш18

  Шаладонаў, Ігар Міхайлавіч
  Беларускае апавяданне 20-х гадоў аб рэвалюцыі і грамадзянскай вайне: праблема маральна-духоўных пошукаў
  : Аўтарэф. дыс.... канд. філалаг. навук: 10.01.01 / І. М. Шаладонаў ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мн., 2002. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 11

  ББК 83.3(2=Бело)7 М93

  Мушынскі, М. І.
  Беларускае савецкае літаратуразнаўства
  / М. І. Мушынскі ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1979. – 96 с. – ,3р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 12

  ББК 83.3(2=Бело)7 В31

  Верабей, А. Л.
  Беларуска-рускі паэтычны ўзаемапераклад 20-30-х гадоў
  / А. Л. Верабей ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1990. – 218 с. – ISBN 5-343-00129-7 : 2,4р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 13

  ББК 83.3(2=Бело)5 Ш94

  Штэйнер, І. Ф.
  Беларуская балада
  : вытокі жанру і паэтыч. структура / І. Ф. Штэйнер ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1989. – 141 с. – 1,3р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 14

  ББК 84.(4Беі) Б43

  Беларуская дакастрычніцкая драматургія
  / АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы ; Рэд. Ю. С. Пшыркоў ; уклад., падрыхт. тэкстаў С. С. Лаўшук ; уступ.арт. і камент. С. С. Лаўшука. – Мінск : Навука і тэхніка, 1978. – 536 с. – 3,3р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 15

  ББК 83.3(2=Бело)7 М93

  Мушынскі, М. І.
  Беларуская крытыка і літаратуразнаўства, 20-30-я гг.
  / М. І. Мушынскі ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1975. – 376 с. – 2,3р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 16

  ББК 83.3(2=Бело)7 М93

  Мушынскі, М. І.
  Беларуская крытыка і літаратуразнаўства, 40-я-першая палавіна 60-х гг
  / М. І. Мушынскі ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1985. – 343 с. – 2,5р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 17

  ББК 83.3(4 Бела)6 Б43

  Беларуская літаратура
  : даследаваннi i публiкацыi. Вып. 3 / АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы ; пад рэд.: В. В. Барысенкі, В. У. Івашына. – Мінск : Выд-ва Акад. Навук БССР, 1960. – 232 с. – 350р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 18

  ББК 83.3(2=Бело)7 Б43

  Беларуская літаратура
  : даследаванні. Вып. 5 / АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Выд-ва АН БССР, 1963. – 172 с. – ,66р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 19

  ББК 83.3(2=Бело)7 Б43

  Беларуская літаратура: дзень сённяшні
  / АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы ; рэд. П. К. Дзюбайла. – Мінск : Навука і тэхніка, 1980. – 336 с. – 1,4р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 20

  ББК 83.3(2=Бело)7 Б43

  Беларуская літаратура і праблемы сучаснасці
  / АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы ; рэд. П. К. Дзюбайла ; склад. І. Я. Навуменка [и др.]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1978. – 256 с. – 2р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 21

  ББК 83.3(2=Бело)7 С15

  Сакалоўскі, У. Л.
  Беларуская літаратура ў ГДР
  / У. Л. Сакалоўскі ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1988. – 166 с. – ISBN 5-343-00303-6 : 1,5р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 22

  ББК 83.3(2=Бело)7 Я77

  Ярош, М. Р.
  Беларуская савецкая лірыка
  / М. Р. Ярош, В. Л. Бечык ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1979. – 304 с. – 2р., 4экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 23

  ББК 83.3(2=Бело)7 А84

  Арочка, М. М.
  Беларуская савецкая паэма
  / М. М. Арочка ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1979. – 336 с. – 2,2р., 4экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 24

  ББК 83.3(2=Бела)7 Б43

  Беларуская савецкая проза. Апавяданне і нарыс
  / АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы ; рэд.: В. В. Барысенка, П. К. Дзюбайла. – Мінск : Навука і тэхніка, 1971. – 325 с. – 350р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 25

  ББК 83.3(2=Бело)7 Б43

  Беларуская савецкая проза. Раман і аповесць
  / АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы ; рэд.: В. В. Барысенка, П. К. Дзюбайла. – Мінск : Навука і тэхніка, 1971. – 432 с. – 390р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения


12345678>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека