Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 188
 • 151

  ББК 83.3(2=Бело)7 Ж91

  Жураўлеў, Васiль Пракопавiч
  Пытанні паэтыкі
  / В. П. Жураўлеў, І. С. Шпакоўскі, А. С. Яскевіч ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1974. – 221 с. – 1,26р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 152

  ББК 83.3(2=Бело)7-8 Купала Я77

  Ярош, М. Р.
  Пясняр роднай зямлі
  : жыццё і творчасць Я. Купалы / М. Р. Ярош ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1982. – 344 с. – 1,4р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 153

  ББК 83.3(4Беі)6-8Брыль Я. Н62

  Нікіфарава, Вольга Барысаўна
  Раман Янкі Брыля "Птушкі і гнезды" ў жанрава-стылевай сістэме беларускага рамана 60-х гг. ХХ стагоддзя
  : Аўтарэф. дыс....канд. філалаг. навук: 10.01.01 / В. Б. Нікіфарава ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мн., 1998. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 154

  ББК 83.3(2=Бело)5 К14

  Казбярук, У. М.
  Рамантычны пошук
  : назіранні над беларус. рамантызмам пачатку XX ст / У. М. Казбярук ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1983. – 184 с. – 1,2р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 155

  ББК 83.3(2=Бело)7 Г21

  Гарэлік, Л. М.
  Сатыры слова гнеўнае
  : некаторыя асаблівасці беларус. сав. сатыр. паэзіі / Л. М. Гарэлік ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1989. – 163 с. – ISBN 5-343-00130-0 : 1,5р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 156

  ББК 81.411.3-0 Я81

  Яскевіч, Алена Аляксандраўна
  Старабеларускія граматыкі
  : Да праблемы агульнафілалагічнай цэласнасці / А. А. Яскевіч ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы ; навук. рэд. В. А. Каваленка. – Мн. : Беларуская навука, 2001. – 351 с. – ISBN 985-08-0451-3 : 2250р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 157

  ББК 81.411.3-0 Я81

  Яскевіч, Алена Аляксандраўна
  Старабеларускія граматыкі: да праблемы агульнафілалагічнай цэласнасці
  / А. А. Яскевіч ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы ; навук. рэд. В. А. Каваленка. – Мінск : Беларуская навука, 2001. – 351 с. – 1464р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 158

  ББК 83.3(2=Бело) С77

  Старонкі літаратурных сувязей
  : (зборнік) / АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы ; рэд. Н. С. Перкін. – Мінск : Навука і тэхніка, 1970. – 214 с. – ,88р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 159

  ББК 83.3(2=Бело)7 Ж91

  Жураўлёў, В. П.
  Структура твора
  : рух сюжэтна-кампазіцыйных форм / В. П. Жураўлёў ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1978. – 312 с. – 2,1р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 160

  ББК 83.3(2=Бело)5 К14

  Казбярук, У. М.
  Ступені росту. Беларус. літаратура канца XIX - пач. XX ст. і традыцыі польск. пісьменнікаў
  / У. М. Казбярук ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы ; рэд. акад. В. В. Барысенка. – Мінск : Навука і тэхніка, 1974. – 191 с. – 1,15р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 161

  ББК 83.3(2=Бело)7 С88

  Стыль пісьменніка
  : (зборнік артыкулаў) / АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы ; рэд.: П. К. Дзюбайла, В. В. Барысенка. – Мінск : Навука і тэхніка, 1974. – 447 с. – 2,65р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 162

  ББК 83.3(2=Бело)7 Г56

  Гніламёдаў, У. В.
  Сучасная беларуская паэзія
  : творчая індывідуальнасць і літ. працэс / У. В. Гніламёдаў ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1983. – 304 с. – 1,8р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 163

  ББК 83.3(2=Бело)7 С91

  Сучасная літаратура і чытач
  / АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы ; аўт.: Л. М. Гарэлік [и др.]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1988. – 363 с. – ISBN 5-343-00302-8 : 3,1р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 164

  ББК 83.3(2=Бело)7-45 Ч12

  Чабан, Т. К.
  Сучасная паэзія і фальклор
  / Т. К. Чабан, Я. А. Гарадніцкі ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1988. – 128 с. – ISBN 5-343-00304-4 : 1,1р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 165

  ББК 83.3(2=Бело)7 Л88

  Лысенка , Антаніна Фёдараўна
  Сучасны беларускі нарыс
  / А. Ф. Лысенка ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1978. – 191 с. – ,85р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 166

  ББК 83.3(4Беі)5-8 Сыракомля М29

  Мархель, У. І.
  Творчасць Уладзіслава Сыракомлі
  / У. І. Мархель ; НАН Беларусі, Дзяржаўная навуковая ўстанова "Ін-т літаратуры імя Я. Купалы". – 2-е выд. дап. і перапрац. – Мінск : Беларуская навука, 2005. – 238 с. – ISBN 985-08-0640-0 : 6060р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 167

  ББК 83.3(2=Бело)1 С42

  Скарына, Ф.
  Творы
  : прадмовы, сказанні, пасляслоўі, акафісты, пасхалія / Ф. Скарына ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы ; падрыхтоўка тэкстаў і камент. А. Ф. Коршунава ; уступ. арт. А. Ф. Коршунава. – Мінск : Навука і тэхніка, 1990. – 206 с. – ISBN 5-343-00151-3 : 2р., 4экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 168

  ББК 84.(4Беі)6 Г21

  Гарэцкі, Максім Іванавіч
  Творы: Дзве душы
  : Аповесць; Апавяданні; Жартаўлівы Пісарэвіч: П'еса; Літаратурная крытыка і публіцыстыка; Лісты / М. І. Гарэцкі ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы ; гал. рэд. А. М. Адамовіч ; рэдкал.: А. М. Адамовіч, і інш. ; уклад. і камент. Т. С. Голуб. – Мн. : Маст. літ., 1990. – 629 с. – ISBN 5-340-00580-1 : 3,2р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 169

  ББК 83.3(2=Бела) М29

  Мархель, Уладзiмiр Iосiфавiч
  "Ты як здароўе..."
  : Адам Міцкевiч і тэндэнцыі адраджэння беларускай літаратуры / У. I. Мархель ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 1998. – 125 с. – 18800р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 170

  ББК 83.3(2=Бело)7 Ш83

  Шпакоўскі, І. С.
  Тыпізацыя ў лірыцы
  : формы і сродкі / І. С. Шпакоўскі ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы ; рэд.: М. М. Арочка, У. В. Гніламёдаў. – Мінск : Навука і тэхніка, 1980. – 144 с. – ,4р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 171

  ББК 83.3(4Беі)6 М93

  Мушынскі, М. І.
  Тэксталогія твораў Янкі Купалы і Якуба Коласа
  / М. І. Мушынскі ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы ; навук. рэд. В. П. Рагойша. – Мінск : Беларуская навука, 2007. – 414 с. – ISBN 978-985-08-0828-8 : 10129р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 172

  ББК 82.3(2=Бело) У34

  Узроўні фальклорных уплываў
  : зб. артыкулаў / АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы, АН БССР. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; рэд. У. В. Гніламедаў, К. А. Цвірка. – Мінск : Навука і тэхніка, 1982. – 189 с. – 1,2р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 173

  ББК 83.3(2=Бело)7-00 Г56

  Гніламёдаў, У. В.
  У.І. Ленін і Кастрычніцкая рэвалюцыя ў беларускай літаратуры
  / У. В. Гніламёдаў, Л. С. Савік, С. С. Лаўшук ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1987. – 158 с. – ,9р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 174

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Колас Я. Ш18

  Шаладонова, Жана Сяргееўна
  Фарбы быту і быцця ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля"
  / Ж. С. Шаладонова ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 2001. – 104 с. – 597р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 175

  ББК 91.9 С42

  Францыск Скарына: жыццё і дзейнасць
  : паказ. літ. / АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы ; склад.: Я. Л. Неміроўскі, Л. А. Осіпчык. – Мінск : Навука і тэхніка, 1990. – 267 с. – 1,3р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения


<<<12345678>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека