Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 7
 • 1

  ББК 81.411.3 Б85

  Босак, А.
  Атлас гаворак Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці і сумежжа (Верхняга Над'ясельдзя)
  : лексіка / А. Босак, В. Босак ; Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа НАН Беларусі, НАН Беларусі. – Мінск : НАН Беларусі, 2006. – 123 с. – 2000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 2

  ББК 81.411.3 Б85

  Босак, А.
  Атлас гаворак Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці і сумежжа (Верхняга Над'ясельдзя)
  : фанетыка і марфалогія / А. Босак, В. Босак ; Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа НАН Беларусі, НАН Беларусі. – Мінск : НАН Беларусі, 2005. – 94 с. – 2000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 3

  ББК 81..411.3 К53

  Кныш, Ларыса Сяргееўна
  Гутарковая камунікацыя ў мастацкай прозе Максіма Гарэцкага: спосабы стылізацыі
  : аўтарэф. дыс. ...канд. філалаг. навук: 10.02.01 / Л. С. Кныш ; Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа НАН Беларусі. – Мінск, 2006. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 4

  ББК 81.411.3 С34

  Сівіцкая, Н. В.
  Лінгвагеаграфія і паходжанне назваў адзення ў гаворках беларускай мовы
  : аўтарэф. дыс. ...канд. філалаг. навук: 10.02.01 / Н. В. Сівіцкая ; Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа НАН Беларусі. – Мінск, 2006. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 81.411.3 Я50

  Якшук, Людмила Мечиславовна
  Назоўнікавыя фразеалагізмы ў сучаснай беларускай літаратурнай мове
  : аўтарэф. дыс. ...канд. філалаг. навук: 10.02.01 / Л. М. Якшук ; Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа НАН Беларусі. – Мінск, 2006. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 81.411.3 Г37

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Фразеалогічныя паронімы сучаснай беларускай літаратурнай мовы
  : Аўтарэф. дыс.... канд. філалаг. навук: 10.02.01 / І. А. Герасімчык ; Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа НАН Беларусі. – Мн., 2003. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  ББК 81.411.3 М19

  Маліцкі, Ю. В.
  Эмацыянальна - ацэначныя і экспрэсіўныя дзеясловы ў народна - дыялектнай мове
  : аўтарэф. дыс. ...канд. філалаг. навук: 10.02.01 / Ю. В. Маліцкі ; Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа НАН Беларусі. – Мінск, 2006. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения


Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека