Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 29
 • 1

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Агаленне ўнутранай формы фразеалагізма параўнаннем (на прыкладзе твораў Я. Купалы і М. Лынькова)
  / С. В. Асабіна // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла, І. В. Жук. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 3-8. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 74.04 И88

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Арганізацыя кантралюемай самастойнай працы студэнтаў пры вывучэнні тэм "Марфеміка і словаўтварэнне"
  / С. В. Асабіна // Использование передовых технологий обучения в учреждениях образования : материалы III Республиканской научно-практической конференции (Гродно, 20-21 октября 2011 г.) / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; ред. кол.: И. Н. Кавинкина [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 306-309. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 81.411.3 Г77

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Ацэначная стылістычная функцыя фразеалагізмаў і прыказак (на прыкладзе твораў Міхася Лынькова)
  / С. В. Асабіна // Грані роднага слова : зб. мовазнаўчых навук. артыкулаў (да 80-годдзя прафесара П.У. Сцяцко) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 30-33. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 81.411.3 Г24

  Гачко, Алена Канстанцінаўна
  Беларуская мова
  : метад рэк. па раздзелах : "Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Лексікалогія. Лексікаграфія. Фразеалогія. Фразеаграфія" аднаймен. дысц. для студ. спец. : Пачатк. адукацыя; Пачатк. адукацыя. Сац. педагогіка / А. К. Гачко, С. В. Асабіна ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2012. – 79 с. – ISBN 978-985-515-512-7 : 16526р., 51экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 81.411.3 Г24

  Гачко, Алена Канстанцінаўна
  Беларуская мова
  : Фанетыка. Фаналогія : метадычныя рэкамендацыі / А. К. Гачко, С. В. Асабіна ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2014. – 62 с. – ISBN 978-985-515-746-6 : 17200р., 50экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 81. А90

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Беларуская мова
  [Электрон.ресурс] : электрон.вучэбна-метад.комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1-030308-02 "Алігафрэнапедагогіка. Лагапедыя" / С. В. Асабіна. – Электрон.текст.дан. и прогр. (9,4 Мб). – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 2013-50. 

  Электронное издание


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 81. А90

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Беларуская мова
  [Электрон.ресурс] : электрон.вучэбна-метад.комплекс для студэнтаў 3 курса спецыяльнасці 1-010201 "Пачатковая адукацыя", 1-010202-09 "Пачатковая адукацыя. Сацыяльная педагогіка" / С. В. Асабіна. – Электрон.текст.дан. и прогр. (6,9 Мб). – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 2013-51. 

  Электронное издание


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 81.411.3 Г24

  Гачко, Алена Канстанцінаўна
  Беларуская мова [Электронный ресурс]
  : метад рэк. па раздзелах : "Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Лексікалогія. Лексікаграфія. Фразеалогія. Фразеаграфія" аднаймен. дысц. для студ. спец. : Пачатк. адукацыя; Пачатк. адукацыя. Сац. педагогіка / А. К. Гачко, С. В. Асабіна ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2012, 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Версіфікацыйныя варыянты фразеалагізмаў у творах Янкі Купалы
  / С. В. Асабіна // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэд. рада: С. А. Габрусевіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2007. – С. 149-154. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 83.

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Аказіянальныя стылістычныя функцыі фразеалагізмаў і прыказак у творах М. Лынькова
  / С. В. Асабіна // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. – 2007. – № 4. – С. 43-51. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 11

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Выкарыстанне фразеалагізмаў у прозе беластоцкай пісьменніцы Міры Лукшы
  / С. В. Асабіна // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XVIII Міжнар. навук. канф., Гродна, 15-16 лістапада 2012 г. / рэд. кал.: Я. Панькоў, І. Папоў, Э. С. Ярмусік. – Ліда : Лідская друкарня, 2014. – С. 89-94. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 12

  полный текст

  ББК 74.58 И29

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Дзейнасць педагога па выхаванню нацыянальнай свядомасці студэнтаў
  / С. В. Асабіна // Идеологическая и воспитательная работа в учреждениях высшего образования: традиции и инновации : материалы заочной научн.-метод. конф, 15-17 мая 2013 г. – Минск : РИВШ, 2013. – С. 96-97. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 13

  полный текст

  ББК 81.0 Я41

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  З тэксталагічных назіранняў за ўжываннем фразеалагізмаў у творах Міхася Лынькова
  / С. В. Асабіна // Язык. Речь. Речевая деятельность : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. И. Н. Кавинкина ; ред. кол.: Е. А. Анисимова, С. С. Ковалевская, И. Н. Кавинкина. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 45-49. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 14

  полный текст

  ББК 81.411.3 А43

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  З тэксталагічных назіранняў над п'есамі Я.Купалы
  / С. В. Асабіна // Актуальныя праблемы мовазнаўства (да 80-годдзя І.Я. Лепешава) : Матэрыялы Міжнар. навук. канф., 28 кастр. 2004 г., Гродна, Рэспубліка Беларусь / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2004. – С. 197-200. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 15

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. С48

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Моўныя асаблівасці п'есы Янкі Купалы "Прымакі"
  / С. В. Асабіна // Слова класічная вышыня : (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 5-9. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 16

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  На ўскрайку Карэліччыны
  / С. В. Асабіна // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны (матэрыялы і даследаванні) : зб. навук. арт. (да 100-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 64-68. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 17

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Некаторыя асаблівасці ўжывання фразеалагізмаў у творах Янкі Купалы
  / С. В. Асабіна // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2013. – С. 157-161. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 18

  ББК 81.411.2-3 К11

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  О некоторых узуальных функциях фразеологизмов (на материале произведений М.Лынькова)х
  / С. В. Асабіна // К 60-летию профессора А. В. Жукова : юбилейный сборник научных трудов / Новгородский гос. ун-т им. Я.Мудрого ; отв. ред. В. И. Макаров. – Великий Новгород : НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2007. – С. 13-19. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 19

  полный текст

  ББК 74.268.3Беі А43

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Пра мову п'есы Я. Купалы "Прымакі"
  / С. В. Асабіна // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канф., 16 красавіка 2004 года., г.Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. І. У. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2004. – С. 91-95. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 20

  полный текст

  ББК 83.

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Пра нематываваныя адхіленні ад фразеалагічнай нормы (на прыкладах з твораў М. Лынькова)
  / С. В. Асабіна // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2009. – № 1. – С. 70-78. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 21

  полный текст

  ББК 74. А58

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Роля развіваючых гульняў у дашкольнай установе
  / С. В. Асабіна // Альтернант - 2013 : материалы Респуб. науч.-практ. интернет-конф., Гродно, 2013 г. [Электронный ресурс]. – Гродно : 2013. – С. 1. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 22

  полный текст

  ББК 83.

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Семантычныя змяненні фразеалагізмаў у творах М.Лынькова
  / С. В. Асабіна // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2009. – № 3. – С. 64-70. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 23

  полный текст

  ББК 74.48 С56

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Стылістычны аспект вывучэння прыказак у вышэйшай школе (на прыкладзе твораў Міхася Лынькова)
  / С. В. Асабіна // Совершенствование профессионально-педагогической подготовки выпускников университета в образовательном пространстве учреждения образования : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. О. Монкевичиене, В. П. Тарантей. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 160-170. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 24

  полный текст

  ББК 83. М74

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Фармальныя варыянты фразеалагізмаў у творах Міхася Лынькова
  / С. В. Асабіна // Мова - Літаратура - Культура : матэрыялы VI Міжнар. навук. канф., Мінск, 28-29 кастр. 2010 г.: у 2 ч.. Ч. 2 / рэдкал.: Т. Я. Янчук. – Мінск : Выдавецкі цэнтр БДУ, 2011. – С. 177-182. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 25

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Фразеалагізмы ў аповесці Аляксея Карпюка "Данута"
  / С. В. Асабіна // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XVII міжнар. навук. канф., Гродна, 18- 19 лістапада 2010 г. [Электронный ресурс] / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: Г. А. Хацкевіч [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2012. – С. 374-380. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 26

  полный текст

  ББК 83.

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Фразеалагізмы ў творах Міхася Лынькова
  / С. В. Асабіна // Роднае слова. – 2009. – № 11. – С. 35-38. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 27

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Фразеалагічная зеўгма і іншыя структурна-семантычныя прыемы выкарыстання фразеалазізмаў у творах Міхася Лынькова
  / С. В. Асабіна // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 5. В 2 ч. Ч. 1 : сб. науч. ст. / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. В. С. Истомин ; ред. кол.: Д. Г. Богущевич [и др.]. – Гродно : ЮрСаПринт, 2013. – С. 157-161. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 28

  полный текст

  ББК 81.411.3 А90

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Фразеалогія ў творах Міхася Лынькова : функцыянальна-стылістычны аспект
  / С. В. Асабіна ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2011. – 167 с. – ISBN 978-985-515-461-8 : 10624р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 29

  полный текст

  ББК 81.411.3 А90

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Функцыянальна-стылістычнае выкарыстанне фразеалагізмаў у творах Міхася Лынькова
  : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.01 / С. В. Асабіна ; НАН Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы. – Мінск, 2010. – 23 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека