Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 29
 • 11

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Выкарыстанне фразеалагізмаў у прозе беластоцкай пісьменніцы Міры Лукшы
  / С. В. Асабіна // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XVIII Міжнар. навук. канф., Гродна, 15-16 лістапада 2012 г. / рэд. кал.: Я. Панькоў, І. Папоў, Э. С. Ярмусік. – Ліда : Лідская друкарня, 2014. – С. 89-94. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 12

  полный текст

  ББК 74.58 И29

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Дзейнасць педагога па выхаванню нацыянальнай свядомасці студэнтаў
  / С. В. Асабіна // Идеологическая и воспитательная работа в учреждениях высшего образования: традиции и инновации : материалы заочной научн.-метод. конф, 15-17 мая 2013 г. – Минск : РИВШ, 2013. – С. 96-97. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 13

  полный текст

  ББК 81.0 Я41

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  З тэксталагічных назіранняў за ўжываннем фразеалагізмаў у творах Міхася Лынькова
  / С. В. Асабіна // Язык. Речь. Речевая деятельность : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. И. Н. Кавинкина ; ред. кол.: Е. А. Анисимова, С. С. Ковалевская, И. Н. Кавинкина. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 45-49. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 14

  полный текст

  ББК 81.411.3 А43

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  З тэксталагічных назіранняў над п'есамі Я.Купалы
  / С. В. Асабіна // Актуальныя праблемы мовазнаўства (да 80-годдзя І.Я. Лепешава) : Матэрыялы Міжнар. навук. канф., 28 кастр. 2004 г., Гродна, Рэспубліка Беларусь / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2004. – С. 197-200. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 15

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. С48

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Моўныя асаблівасці п'есы Янкі Купалы "Прымакі"
  / С. В. Асабіна // Слова класічная вышыня : (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 5-9. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 16

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  На ўскрайку Карэліччыны
  / С. В. Асабіна // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны (матэрыялы і даследаванні) : зб. навук. арт. (да 100-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 64-68. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 17

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Некаторыя асаблівасці ўжывання фразеалагізмаў у творах Янкі Купалы
  / С. В. Асабіна // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2013. – С. 157-161. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 18

  ББК 81.411.2-3 К11

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  О некоторых узуальных функциях фразеологизмов (на материале произведений М.Лынькова)х
  / С. В. Асабіна // К 60-летию профессора А. В. Жукова : юбилейный сборник научных трудов / Новгородский гос. ун-т им. Я.Мудрого ; отв. ред. В. И. Макаров. – Великий Новгород : НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2007. – С. 13-19. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 19

  полный текст

  ББК 74.268.3Беі А43

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Пра мову п'есы Я. Купалы "Прымакі"
  / С. В. Асабіна // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канф., 16 красавіка 2004 года., г.Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. І. У. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2004. – С. 91-95. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 20

  полный текст

  ББК 83.

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Пра нематываваныя адхіленні ад фразеалагічнай нормы (на прыкладах з твораў М. Лынькова)
  / С. В. Асабіна // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2009. – № 1. – С. 70-78. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<123>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека