Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 29
 • 1

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Агаленне ўнутранай формы фразеалагізма параўнаннем (на прыкладзе твораў Я. Купалы і М. Лынькова)
  / С. В. Асабіна // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла, І. В. Жук. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 3-8. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 74.04 И88

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Арганізацыя кантралюемай самастойнай працы студэнтаў пры вывучэнні тэм "Марфеміка і словаўтварэнне"
  / С. В. Асабіна // Использование передовых технологий обучения в учреждениях образования : материалы III Республиканской научно-практической конференции (Гродно, 20-21 октября 2011 г.) / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; ред. кол.: И. Н. Кавинкина [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 306-309. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 81.411.3 Г77

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Ацэначная стылістычная функцыя фразеалагізмаў і прыказак (на прыкладзе твораў Міхася Лынькова)
  / С. В. Асабіна // Грані роднага слова : зб. мовазнаўчых навук. артыкулаў (да 80-годдзя прафесара П.У. Сцяцко) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 30-33. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 81.411.3 Г24

  Гачко, Алена Канстанцінаўна
  Беларуская мова
  : метад рэк. па раздзелах : "Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Лексікалогія. Лексікаграфія. Фразеалогія. Фразеаграфія" аднаймен. дысц. для студ. спец. : Пачатк. адукацыя; Пачатк. адукацыя. Сац. педагогіка / А. К. Гачко, С. В. Асабіна ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2012. – 79 с. – ISBN 978-985-515-512-7 : 16526р., 51экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 81.411.3 Г24

  Гачко, Алена Канстанцінаўна
  Беларуская мова
  : Фанетыка. Фаналогія : метадычныя рэкамендацыі / А. К. Гачко, С. В. Асабіна ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2014. – 62 с. – ISBN 978-985-515-746-6 : 17200р., 50экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 81. А90

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Беларуская мова
  [Электрон.ресурс] : электрон.вучэбна-метад.комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1-030308-02 "Алігафрэнапедагогіка. Лагапедыя" / С. В. Асабіна. – Электрон.текст.дан. и прогр. (9,4 Мб). – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 2013-50. 

  Электронное издание


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 81. А90

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Беларуская мова
  [Электрон.ресурс] : электрон.вучэбна-метад.комплекс для студэнтаў 3 курса спецыяльнасці 1-010201 "Пачатковая адукацыя", 1-010202-09 "Пачатковая адукацыя. Сацыяльная педагогіка" / С. В. Асабіна. – Электрон.текст.дан. и прогр. (6,9 Мб). – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 2013-51. 

  Электронное издание


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 81.411.3 Г24

  Гачко, Алена Канстанцінаўна
  Беларуская мова [Электронный ресурс]
  : метад рэк. па раздзелах : "Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Лексікалогія. Лексікаграфія. Фразеалогія. Фразеаграфія" аднаймен. дысц. для студ. спец. : Пачатк. адукацыя; Пачатк. адукацыя. Сац. педагогіка / А. К. Гачко, С. В. Асабіна ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2012, 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Версіфікацыйныя варыянты фразеалагізмаў у творах Янкі Купалы
  / С. В. Асабіна // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэд. рада: С. А. Габрусевіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2007. – С. 149-154. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 83.

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Аказіянальныя стылістычныя функцыі фразеалагізмаў і прыказак у творах М. Лынькова
  / С. В. Асабіна // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. – 2007. – № 4. – С. 43-51. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


123>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека