Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 19
 • 1

  полный текст

  ББК 81.41 С47

  Астраух, Алiна Эдмундаўна
  Адам Міцкевіч і Янка Купала: ідэя народатварэння
  / А. Э. Астраух // Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : Зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 44-48. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 74.268.3 Беі А43

  Астраух, Алiна Эдмундаўна
  Алесь Разанаў і Мацуа Басё: Творчыя перазовы
  / А. Э. Астраух // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. 30 кастрычніка 2002 г. Гродна, Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; пад рэд.: У. І. Каялы, Т. І. Тамашэвіча. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 242-245. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 74.261.9 А43

  Астраух, Алiна Эдмундаўна
  Асэнсаванне народна-паэтычных традыцый у дзіцячай паэзіі Рыгора Барадуліна
  / А. Э. Астраух // Актуальныя праблемы выкладання літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : матэрыялы рэсп. навукова-практыч. канф. 11 мая 1999 г. / адказ. рэд.: М. І. Мішчанчук, М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 85-91. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  ББК 83.3(4Беі) А91

  Астраух, Алiна Эдмундаўна
  Беларуская літаратура ў кантэксце сусветнай
  : вучэбна-метадычны дапаможнiк па аднайменным спецкурсе для студ. спец. Г.02.01.00 "Беларуская мова і літаратура" / А. Э. Астраух ; Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы. – Гродна : ГрДУ, 2001. – 77 с. – 304р., 29экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 83.

  Астраух, Алiна Эдмундаўна
  Народнапесенныя матывы паэзіі Рыгора Барадуліна
  / А. Э. Астраух // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 1998. – № 2. – С. 119-127. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 83.

  Астраух, Алiна Эдмундаўна
  "Каб хатнім стаў неспасціжымы свет": мастацкая прырода народна-быційнага ў паэзіі Рыгора Барадуліна
  / А. Э. Астраух // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 2000. – № 3. – С. 113-122. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 74.261.9 Б43

  Астраух, Алiна Эдмундаўна
  Біблейскія матывы ў паэзіі Рыгора Барадуліна
  / А. Э. Астраух // Беларуская літаратура ў ВНУ і школе : праблемы вывучэння і выкладання / адказны рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 163-168. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 83.3(4беі)5 А91

  Астраух, Алiна Эдмундаўна
  Гісторыя беларускай літаратуры (пачатак 20 стагоддзя): вучэбна-метадычны дапаможнік для студ. спец. г 02.03.00- славянскія мовы і літаратуры
  / А. Э. Астраух ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2002. – 135 с. – ISBN 985-417-335-6 : 1599р., 46экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 80.4 Ш22

  Астраух, Алiна Эдмундаўна
  Да пытання аб узаемасувязі літаратуры і нацыянальнай самасвядомасці
  / А. Э. Астраух // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : чацвёртыя навуковыя чытаннi. У 2 ч. Ч. 2 / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; Рэдкал. С. Я. Кострыца ; Рэдкал.: М. І. Канюшкевіч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1994. – С. 177-180. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 83.

  Астраух, Алiна Эдмундаўна
  "Долі інакшай не трэба зямной...": нататкі пра паэзію Рыгора Барадуліна
  / А. Э. Астраух // Роднае слова. – 2000. – № 12. – С. 15-18. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


12>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека