Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 13
 • 1

  полный текст

  ББК 81.411.3 С39

  Сіплівеня, Жанна Сямёнаўна
  Ад'ектыўнае словаўтварэнне ад iншамоўных назоўнiкаў у сучаснай беларускай лiтаратурнай мове
  : аўтарэф. дыс.... канд. фiлал. навук:10.02.01 / Ж. С. Сіплівеня ; Беларускі дзяржаўны пед. ун-т імя М. Танка. – Мн., 1998. – 21 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  ББК 81.411.3 А35

  Азарка, В. У.
  Беларуская мова : аналіз моўных адзінак
  / В. У. Азарка, А. С. Васілеўская ; Беларускі дзяржаўны пед. ун-т імя М. Танка. – Мінск : БДПУ, 2011. – 116 с. – ISBN 978-985-541-040-0 : 16500р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 3

  ББК 63.3(4БЕI) С99

  Сяменчык, Мiкалай Яфiмавiч
  Грамадска-палiтычнае жыцце на Беларусi ў перыяд Лютаўскай i Кастрычнiцкай рэвалюцый (сакавiк 1917-сакавiк 1918 гг.)
  : аўтарэф. дыс. доктара гiстар. навук: 07.00.02 / М. Я. Сяменчык ; Беларускі дзяржаўны пед. ун-т імя М. Танка. – Мн., 2001. – 40 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 4

  ББК 63.3(4БЕЛ.) З12

  Забаўскi, Мiкалай Мiхайлавiч
  Грамадска-палiтычная барацьба ў Беларусi ў ходзе выбараў i дзейнасцi Расiйскай Дзяржаўнай Думы 1-4 склiканняў (1906-1917гг.)
  : аўтарэф. дыс....доктара гiстар. навук: 07.00.02 / М. М. Забаўскi ; Беларускі дзяржаўны пед. ун-т імя М. Танка. – Мн., 2000. – 40 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 5

  ББК 81.411.3 К93

  Курбека, Аксана Васiльеўна
  Дыялог у прозе Івана Мележа (лiнгвiстычны аспект)
  : аўтарэф. дыс. канд. фiлалаг. навук: 10.02.01 / А. В. Курбека ; Беларускі дзяржаўны пед. ун-т імя М. Танка. – Мн., 2000. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 6

  ББК 81.411.3 Н12

  На хвалях мовы
  : да 90-годдзя з дня нараджэння акадэміка М.В. Бірылы : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Мінск, 10 - 11 верасня 2013 г. / НАН Беларусі. Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы, Беларускі дзяржаўны пед. ун-т імя М. Танка ; навук. рэд.: В. П. Русак, В. Д. Старычонак. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – 402 с. – ISBN 978-985-08-1655-9 : 89849р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 7

  ББК 81.411.3 Х94

  Хромчанка, Альбiна Рышардаўна
  Паўночна-мастоўскiя гаворкi (арэальная, генетычная i тыпалагiчная характарыстыка)
  : аўтарэф. дыс....канд. фiлалаг. навук: 10.02.01 /бдпэ iм. м.танка / А. Р. Хромчанка ; Беларускі дзяржаўны пед. ун-т імя М. Танка. – Мн., 2001. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 8

  ББК 74.00 П12

  Павільч, Аляксандр Аляксандравіч
  Развiцце асветы i педагагiчнай думкi старажытнай Беларусi ў XI-XIII стагоддзях
  : аўтарэф. дыс....канд. педагаг. навук: 13.00.01 / А. А. Павільч ; Беларускі дзяржаўны пед. ун-т імя М. Танка. – Мн., 2001. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 9

  ББК 75.3(4БЕИ) Ш19

  Шамак, Аляксандр Анатольевiч
  Развiцце фiзiчнай культуры Беларусi канца XVIII-пачатку XX ст. (1772-1917)
  : аўтарэф. дыс....канд. гiстар. навук: 07.00.02 / А. А. Шамак ; Беларускі дзяржаўны пед. ун-т імя М. Танка. – Мн., 2001. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 10

  ББК 63.3(2Б) К26

  Карпіевіч, Дзмітрый Віктаравіч
  Сiстэма ўзнагарод Рэчы Паспалiтай i яе сувязь з сацыяльна-палiтычнымi працэсамi на Беларусi ў XVIII стагоддзi
  : аўтарэф. дыс....канд. гiстарычных навук: 07.00.02 / Д. В. Карпіевіч ; Беларускі дзяржаўны пед. ун-т імя М. Танка. – Мн., 1999. – 19 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения


12>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека