Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 37
 • 31

  ББК 80. Ф51

  Філалагічная адукацыя . Вып.1
  : навукова-метадычны зборнік / М-ва адукацыі РБ, Беларускі дзяржаўны універсітэт ; гал. рэд. А. І. Бельскі ; рэдкал.: Г. М. Валочка, Д. М. Лебядзевіч, I. Я. Лепешаў. – Мінск : БДУ, 2009. – 64 с. – 5000р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 32

  ББК 80. Ф51

  Філалагічная адукацыя. Вып. 2
  : навукова-метадычны зборнік / Беларускі дзяржаўны універсітэт ; гал. рэд. А. І. Бельскі ; рэдкал.: Д. М. Лебядзевіч, I. Я. Лепешаў, Г. М. Валочка. – Мінск : БДУ, 2011. – 68 с. – 11000р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 33

  ББК 80. Ф51

  Філалагічная адукацыя. Вып. 3
  : навукова-метадычны зборнік / Беларускі дзяржаўны універсітэт ; гал. рэд. А. І. Бельскі ; рэдкал.: Г. М. Валочка [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – 68 с. – 6р., 4экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 34

  ББК 22.161. З45

  Звяровiч, Эдмунд Iванавiч
  Шэрагi Фур'е : вучэбны дапаможнiк па курсу "Матэматычны аналiз" для студ. спец. 01.01. - "Матэматыка"
  / Э. I. Звяровiч ; Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мн. : БДУ, 1994. – 51 с., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 35

  ББК 63.5(4Беі) Г19

  Ганчар, У. А.
  Эвалюцыя знахарства ў Беларускім Палессі ў XX - пачатку XXI ст.
  : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 07.00.07 / У. А. Ганчар ; Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мінск, 2013. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 36

  ББК 63.3(4Беі)5 В67

  Волкава, В. В.
  Эканамічная палітыка нямецкіх акупацыйных улад у Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны (1915-люты 1918 г.)
  : автореф. дис. ... канд. гіст. навук : 07.00.02 / В. В. Волкава ; Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мінск, 2017. – 25 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 37

  ББК 83.3(4Авс)6 Б26

  Барычэўская, Т. Г.
  Эксперыментальныя тэндэнцыі ў драматургіі Аўстрыі другой паловы XX - пачатку XXI стагоддзяў (у параўнанні з драматургіяй Беларусі)
  : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.01.03 / Т. Г. Барычэўская ; Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мінск, 2016. – 26 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения


<<<1234
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека