Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 37
 • 1

  ББК 63.5(2Б) Б43

  Беларусазнаўства
  : навучальны дапаможнік / П. I. Брыгадзiн [и др.] ; Беларускі дзяржаўны універсітэт ; пад рэд. П. Брыгадзін. – Мінск : Завiгар, 1997. – 284 с. – 35000р., 295экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 2

  ББК 63.3(4Беі)6 Б43

  Беларусізацыя. 1920-я гады
  : дакументы і матэрыялы / Беларускі дзяржаўны універсітэт ; аўт.-склад.: У. К. Коршук [и др.] ; пад агульн. рэд.: Р. П. Платонава, У. К. Коршука. – Мінск : БДУ, 2001. – 270 с. – ISBN 985-445-495-9 : 91000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 3

  ББК 83.3(4Беі) Б43

  Беларускае літаратуразнаўства
  : навукова-метадычны зборнік. Вып. 6 / Беларускі дзяржаўны універсітэт ; гал. рэд. Л. Д. Сінькова. – Мінск : Паркус плюс, 2008. – 158 с. – 35000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 4

  ББК 80. Б43

  Беларуская філалогія
  : зб. навук. прац маладых вучоных філ. фак. , прысвечаны 90- годдзю БДУ / Беларускі дзяржаўны універсітэт ; адказны рэд. П. І. Навойчык ; рэдкал.: В. У. Зуева, А. М. Гваздовіч, П. І. Навойчык. – Мінск : Выдавецкі цэнтр БДУ, 2011. – 146 с. – ISBN 978-985-476-954-7 : 25000р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 5

  ББК 66.4(4Беі) Б43

  Беларусь і свет. Т. 4
  : альманах / Беларускі дзяржаўны універсітэт ; пад рэд. Л. Лойкі. – Мінск : РІВШ БДУ, 2002. – 179 с. – 2000р., 9экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 6

  ББК 79.1 С37

  Сімакова, І. М.
  Выяўленне, вывучэнне і папулярызацыя этнаграфічнай спадчыны дзяржаўнымі музеямі Рэспублікі Беларусь (1991 - 2011 гг.)
  : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 24.00.03 / І. М. Сімакова ; Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мінск, 2014. – 25 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 7

  ББК 67.3(4Беі) Г95

  Гур'еў, С. А.
  Гісторыя развіцця крымінальнага права Беларускай ССР
  : аўтарэф. дыс. ... канд. юрыд. навук: 12.00.01 / С. А. Гур'еў ; Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мінск, 2015. – 24 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 63.3(4БЕI) Ш34

  Швед, Вячаслаў Вiтальевiч
  Грамадска-палiтычнае жыцце на землях Беларусi (1772-1863)
  : аўтарэф. дыс....доктара гiстар. навук: 07.00.02 / В. В. Швед ; Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мн., 2001. – 38 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  ББК 81.411.3 Д20

  Даследаванні па беларускай і рускай мовах
  / Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мінск : Выд-ва БДУ iмя У.І.Ленiна, 1960. – 179 с. – 7,9р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 10

  ББК 63.3(4Беі) Л32

  Лашкевіч, С. А.
  Дыпламатыя Вялікага Княства Літоўскага ва ўзаемаадносінах Рэчы Паспалітай і Расійскай дзяржавы (1586 - 1598 гг.)
  : автореф. дис. ... канд. гіст. навук : 07.00.15 / С. А. Лашкевіч ; Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мінск, 2014. – 24 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения


1234>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека