Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 91
 • 71

  ББК 84.(4Беі)6 Н76

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Сон. Аповед-эсэ з двума паскрыптумамі
  / А. А. Брусевіч // Новы замак : літаратурны альманах. Гродна. ММXVII. Вып. 6 / Гродзенскае абласное аддзяленне грамадскага аб'яднання "Саюз беларускіх пісьменнікаў" ; гал. рэд. Я. Трацяк ; рэд. рада: Ю. Голуб [и др.] ; уклад. Я. Трацяк. – Мінск : Кнігазбор, 2018. – С. 109-112. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 72

  полный текст

  ББК 83. Н76

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Спачатку быў хаос… Да пытання энтрапіі ў сістэме мастацкага слова
  / А. А. Брусевіч // Новы замак. Вып. 5 : літаратурны альманах. – Мінск : Беларускi кнiгазбор, 2017. – С. 239 – 246. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 73

  полный текст

  ББК 81.415.3 П53

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Стымулы паэтычнай стыхіі Адама Міцкевіча (да праблемы вывучэння творчасці пісьменніка ў сярэдняй і вышэйшай школе)
  / А. А. Брусевіч // Польский язык и литература в средней и высшей школе в Беларуси : материалы Республиканского науч.-метод. "круглого стола", Гродно, 17 февраля 2007 г. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: Е. И. Билютенко, Ж. И. Ерома. – Гродно : ГрГУ, 2008. – С. 213-218. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 74

  полный текст

  ББК 81.

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Традыцыі і наватарства ў паэзіі Антонія Лянгэ
  / А. А. Брусевіч // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2013. – № 3(165). – С. 6-12. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 75

  полный текст

  ББК 83. Н76

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Трацяк і Філдынг - Рэц. на кн.: Трацяк, Я. Саветы: заходнебеларускі раман-хроніка.- Гродна: ЮрСаПрынт, 2015.- 430 с.
  / А. А. Брусевіч // Новы замак : літаратурны альманах. Гродна. ММXVII. Вып. 6 / Гродзенскае абласное аддзяленне грамадскага аб'яднання "Саюз беларускіх пісьменнікаў" ; гал. рэд. Я. Трацяк ; рэд. рада: Ю. Голуб [и др.] ; уклад. Я. Трацяк. – Мінск : Кнігазбор, 2018. – С. 232. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 76

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Тры балады Адама Міцкевіча, звязаныя з возерам Свіцязь: фота беларускага фактару
  / А. А. Брусевіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навук. канф., Гродна, 24 кастрычніка 2003 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. рада: У. I. Каяла, П. У. Сцяцко, Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 167-173. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 77

  полный текст

  ББК 63. Т65

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Тры перыяды ў творчасці Дануты Бічэль
  / А. А. Брусевіч // Шосты міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі : працоўныя матэрыялы, Каунас, 7-9 кастрычніка 2016 г. – Каунас : 2017. – С. 120-123. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 78

  полный текст

  Тэорыя і практыка перакладу
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 04 Славянская філалогія / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-287. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 79

  полный текст

  Тэорыя літаратуры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 04 Славянская філалогія / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-315. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 80

  полный текст

  ББК 81.41 С47

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Уплыў фактараў беларускай культуры ў творчасці Адама Міцкевіча
  / А. А. Брусевіч // Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : Зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 41-44. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<12345678910>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека