Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 113
 • 61

  полный текст

  ББК 74. А59

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Некалькі слоў пра выкарыстанне лінгвакраязнаўчага патэнцыялу Гудзевіцкага дзяржаўнага літаратурна-краязнаўчага музею ў адукацыйных мэтах
  / А. А. Брусевіч // Альфа - 2019 [Электронный ресурс] : сб. науч. ст. / ГрГУ им. Янки Купалы ; Ред. коллегия : И. Н. Кавинкина [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2019. – С. 57-59. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 62

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Некалькі слоў пра навуковы дыскурс Ігара Жука
  / А. А. Брусевіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зб. навук. арт. Вып. 7. Памяці прафесара Ігара Васільевіча Жука / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. М. А. Даніловіч, А. Э. Сабуць ; рэд. кал.: Р. К. Казлоўскі [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2018. – С. 31-34. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 63

  полный текст

  ББК 83.3 Х79

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Некалькі штрыхоў да праблемы "ліцвінскасці" польскага рамантызму
  / А. А. Брусевіч // Хоревские чтения. Вып. 1 : сб. науч. раб. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. С. Ф. Мусиенко. – Гродно : ЮрСаПринт, 2014. – С. 59-66. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 64

  полный текст

  ББК 71. Т65

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Некаторыя асаблівасці літаратурнага працэсу на беларуска-польскім паэтычным памежжы ў другой палове ХІХ - пачатку ХХ стст.
  / А. А. Брусевіч // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў. Вып. 3 : зб. навук. арт. – Мінск : Права i эканомiка, 2022. – С. 323-325. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 65

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Пад купалам Янкі Купалы: постаць паэта ў інтэртэксце актуальнай культуры
  / А. А. Брусевіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 132-137. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 66

  ББК 63.3(4Беі)5 Р15

  Радзюк, Аляксандр
  Пад скіпетрам Расейскай імперыі: рэпрэсіўная палітыка царызму на землях Беларусі ў канцы XVIII - першай палове XIX ст.
  : [манаграфія] / А. Радзюк ; рэд. А. А. Брусевіч. – Гародня; Кракаў, 2017. – 195 с. – (Гарадзенская бібліятэка). – ISBN 978-83-947242-0-7 : 15р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 67

  ББК 84.

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Пад сцягам Мадагаскара: вершы
  / А. А. Брусевіч // Тэрмапілы. – 2016. – № 20. – С. 5-9. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 68

  ББК 84.(4Беі)6 Б89

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Падаю ў неба
  : вершы / А. А. Брусевіч. – Гародня, 2006. – 51 с. – 2000р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 69

  полный текст

  ББК 83.

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Падтытулы ў "баладах і рамансах" Адама Міцкевіча. Іх роля і функцыя ў святле беларускага фальклора
  / А. А. Брусевіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 2003. – № 2. – С. 136-139. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 70

  ББК 84.

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Палёт херувімаў: вершы
  / А. А. Брусевіч // Тэрмапілы. – 2020. – № 24. – С. 5-9. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения


<<<...3456789101112>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека