Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 113
 • 76

  полный текст

  ББК 83. Ш70

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Песня ў польскай і беларускай паэзіі XIX і XX стагоддзяў
  / А. А. Брусевіч // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы ХХ міжнар. навук. канф., Гродна, 23-24 кастр. 2014 г. / Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэд. кал.: Я. Панькоў [і інш.]. – Мінск : БудМедыяПраект, 2015. – С. 179-183. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 77

  полный текст

  Польска-беларускае культурнае памежжа
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 06 01-01 02 Краіназнаўства 1-21 06 01-01 02 Краіназнаўства 1-21 06 01-01 02 Краіназнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-280. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 78

  полный текст

  Польска-беларускае культурнае памежжа
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 06 01-01 02 Краіназнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 29.06.17. – 2017. – УД-2017_Филфак_д/о-83. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 79

  полный текст

  Польска-беларускае моўнае ўзаемадзеянне
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 04 02 Літаратуразнаўства 1-21 05 04 01 Мовазнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-281. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 80

  полный текст

  Польская і беларуская мовы ў параўнальна-гістарычным аспекце
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 04 01 Мовазнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-279. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 81

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Польская паэзія ў перакладах Алега Лойкі
  / А. А. Брусевіч // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XXII міжнар. навук. канф., Гродна, 28 кастрычніка 2016 г. / Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", і інш. ; рэд. кал.: Я. Панькоў [і інш.]. – Гродна : Гродзенская друкарня, 2017. – С. 76-81. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 82

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. С48

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Постаць Янкі Купалы ў кантэксце сучаснай беларускай літаратуры
  / А. А. Брусевіч // Слова класічная вышыня : (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 16-22. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 83

  полный текст

  ББК 83.3 С47

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Рэлігійныя матывы ў паэзіі Вінцэнта Каратынскага
  / А. А. Брусевіч // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : матэрыялы XIII Міжнар. навук. канф., прысвеч. 100-годдзю БДУ і 90-годдзю з дня нараджэння члена-карэспанд. НАН Беларусі, праф. А.А. Лойкі, Мінск, 28-29 кастр. 2021 г. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 237-240. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 84

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Рэлігійныя матывы ў паэзіі Янкі Купалы
  / А. А. Брусевіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац : да 135-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказ. рэд.: А. С. Садоўская ; рэд. рада: М. А. Даніловіч, Д. М. Лебядзевіч, А. Э. Сабуць. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 33-36. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 85

  полный текст

  ББК 76.

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Свята ўзнёслага слова. Пра зборнік "Дабравест" (Гродна, 2017)
  / А. А. Брусевіч // Наша вера. – 2017. – № 2. – С. 64-65. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 86

  полный текст

  ББК 83. Н76

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Сем кароткіх гісторый перакладу
  / А. А. Брусевіч // Новы замак. – Мінск : Беларускi кнiгазбор, 2013. – С. 146-157. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 87

  полный текст

  ББК 84.(4Беі)6 Н76

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Смерць і ўваскрашэнне Дыягена - Рэц. на кн.: Пяткевіч А.Б. Шчасьлівым сканаць.- Гродна: ЮрСаПрынт, 2017.- 52 с
  / А. А. Брусевіч // Новы замак : літаратурны альманах. Гродна. ММXVII. Вып. 6 / Гродзенскае абласное аддзяленне грамадскага аб'яднання "Саюз беларускіх пісьменнікаў" ; гал. рэд. Я. Трацяк ; рэд. рада: Ю. Голуб [и др.] ; уклад. Я. Трацяк. – Мінск : Кнігазбор, 2018. – С. 226-227. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 88

  ББК 84.(4Беі)6 Н76

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Сон. Аповед-эсэ з двума паскрыптумамі
  / А. А. Брусевіч // Новы замак : літаратурны альманах. Гродна. ММXVII. Вып. 6 / Гродзенскае абласное аддзяленне грамадскага аб'яднання "Саюз беларускіх пісьменнікаў" ; гал. рэд. Я. Трацяк ; рэд. рада: Ю. Голуб [и др.] ; уклад. Я. Трацяк. – Мінск : Кнігазбор, 2018. – С. 109-112. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 89

  полный текст

  ББК 83. Н76

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Спачатку быў хаос… Да пытання энтрапіі ў сістэме мастацкага слова
  / А. А. Брусевіч // Новы замак. Вып. 5 : літаратурны альманах. – Мінск : Беларускi кнiгазбор, 2017. – С. 239 – 246. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 90

  полный текст

  ББК 83.

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Спецыфіка паэтычнай вобразнасці Габрыэлі Пузыні
  / А. А. Брусевіч // Роднае слова. – 2021. – № 3. – С. 23-27. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 91

  полный текст

  ББК 81.415.3 П53

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Стымулы паэтычнай стыхіі Адама Міцкевіча (да праблемы вывучэння творчасці пісьменніка ў сярэдняй і вышэйшай школе)
  / А. А. Брусевіч // Польский язык и литература в средней и высшей школе в Беларуси : материалы Республиканского науч.-метод. "круглого стола", Гродно, 17 февраля 2007 г. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: Е. И. Билютенко, Ж. И. Ерома. – Гродно : ГрГУ, 2008. – С. 213-218. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 92

  полный текст

  Сучасная польская мова
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) 1-21 05 02 Руская філалогія (па напрамках) 1-21 05 06 Рамана-германская філалогія / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 30.06.21. – 2021. – УД-2021_Филфак_д/о-1248. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 93

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) P80

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Творчыя маніфесты Адама Міцкевіча
  / А. А. Брусевіч // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. IV : materialy I X Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 20-22 VII 2001 / Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku, Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly ; pod red. M. Kondratiuka. – Bialystok : Wyd. Un-tu w Bialymstoku, 2002. – С. 259-263. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 94

  полный текст

  ББК 81.

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Традыцыі і наватарства ў паэзіі Антонія Лянгэ
  / А. А. Брусевіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2013. – № 3(165). – С. 6-12. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 95

  полный текст

  ББК 84.(4Беі)6 Н76

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Трацяк і Філдынг - Рэц. на кн.: Трацяк, Я. Саветы: заходнебеларускі раман-хроніка.- Гродна: ЮрСаПрынт, 2015.- 430 с.
  / А. А. Брусевіч // Новы замак : літаратурны альманах. Гродна. ММXVII. Вып. 6 / Гродзенскае абласное аддзяленне грамадскага аб'яднання "Саюз беларускіх пісьменнікаў" ; гал. рэд. Я. Трацяк ; рэд. рада: Ю. Голуб [и др.] ; уклад. Я. Трацяк. – Мінск : Кнігазбор, 2018. – С. 232. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 96

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Тры балады Адама Міцкевіча, звязаныя з возерам Свіцязь: фота беларускага фактару
  / А. А. Брусевіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навук. канф., Гродна, 24 кастрычніка 2003 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. рада: У. I. Каяла, П. У. Сцяцко, Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 167-173. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 97

  полный текст

  ББК 63.3(4беи) Т65

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Тры перыяды ў творчасці Дануты Бічэль
  / А. А. Брусевіч // Шосты міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі : працоўныя матэрыялы, Каунас, 7-9 кастрычніка 2016 г. – Каунас : 2017. – С. 120-123. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 98

  полный текст

  Тэорыя і практыка перакладу
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 04 Славянская філалогія / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-287. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 99

  полный текст

  Тэорыя літаратуры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 04 Славянская філалогія / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-315. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 100

  полный текст

  Тэхналогіі крэатыўнай адукацыі ў вышэйшай школе
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 80 11 Мовазнаўства / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 30.06.20. – 2020. – УД-2020_Филфак_д/о-150. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<12345>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека