Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 113
 • 1

  полный текст

  ББК 83

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Iдэйна-эстэтычныя асновы рамантызму Вiнцэнта Дунiна-Марцiнкевiча
  / А. А. Брусевіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2021. – Т. 11. – № 3. – С. 6-13. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 83.3 Х79

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Terra incognita, або некалькі слоў пра паэзію Зоф’і Налкоўскай
  / А. А. Брусевіч // Хоревские чтения. Вып. 2. Память культуры: Гродно в жизни и творчестве Зофьи Налковской. Т. 1 : сб. науч. раб. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол. И. В. Жук ; ред. кол.: С. В. Гончар, Е. П. Нелепко. – Гродно : ЮрСаПринт, 2015. – С. 54-62. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 84.(4Беі)6 Н76

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Абаронца змястоўных формаў- Рэц. на кн.: Голуб Ю. Краявід: вершы, паэма - Гродна: ЮрСаПрынт, 2017.- 83 с.
  / А. А. Брусевіч // Новы замак : літаратурны альманах. Гродна. ММXVII. Вып. 6 / Гродзенскае абласное аддзяленне грамадскага аб'яднання "Саюз беларускіх пісьменнікаў" ; гал. рэд. Я. Трацяк ; рэд. рада: Ю. Голуб [и др.] ; уклад. Я. Трацяк. – Мінск : Кнігазбор, 2018. – С. 221-222. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 83

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Ад Міцкевіча да Лянгэ: дыскурс мастацкага касмапалітызму
  / А. А. Брусевіч // Тэрмапілы. – 2021. – № 25. – С. 225-243. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 83.

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Ад сэрца да сэрца, між рамантызмам і сучаснасцю
  / А. А. Брусевіч // Літаратура і мастацтва. – 2016. – № 19. – С. 7. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Адам Мiцкевiч і Чэслаў Мілаш: паэзія памежжа
  / А. А. Брусевіч // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы ХIV Міжнар. навук. канф., Гродна, 26-27 кастр. 2006 г. / Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С. П. Мусіенкі, І. П. Крэня ; рэд. кал.: С.Ф. Мусіенка [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2007. – С. 72-77. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Адам Міцкевіч і Антоні Лянге: некалькі паралеляў
  / А. А. Брусевіч // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XVIII Міжнар. навук. канф., Гродна, 15-16 лістапада 2012 г. / рэд. кал.: Я. Панькоў, І. Папоў, Э. С. Ярмусік. – Ліда : Лідская друкарня, 2014. – С. 67-71. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 81. А43

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Адам Міцкевіч і беларускі рамантызм
  / А. А. Брусевіч // Актуальныя праблемы паланістыкі - 2009 : зб. навук. арт. – Мінск : Права і эканоміка, 2009. – С. 45-54. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 83.3(4Беи) В14

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Адам Міцкевіч у беларускім культурным каноне
  / А. А. Брусевіч // Bialorutenistyka Bialostocka. Т. 3 / Uniwersytet w Bialymstoku, Wydzial Filologiczny ; red. naczelny H. Twaranowicz. – Bialystok : Uniwersytet w Bialymstoku, 2011. – С. 21-32. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5 Т28

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Адам Міцкевіч у паэзіі Антонія Эдварда Адынца
  / А. А. Брусевіч // Творчество Адама Мицкевича и современная мировая культура : сборник научных работ / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол.: Е. И. Билютенко, О. Е. Панькова, С. Ф. Мусиенко. – Гродно : Ламарк, 2010. – С. 108-113. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 11

  полный текст

  ББК 74.268.3 Беі А43

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Адам Міцкевіч у творчай свядомасці Максіма Багдановіча
  / А. А. Брусевіч // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. 30 кастрычніка 2002 г. Гродна, Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; пад рэд.: У. І. Каялы, Т. І. Тамашэвіча. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 199-202. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 12

  полный текст

  ББК 83

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Адметнасць паэтычнага стылю i творчы метад Уладзiслава Сыракомлi
  / А. А. Брусевіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2022. – Т. 12. – № 1. – С. 6-13. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 13

  полный текст

  Аналіз дыскурса-публіцыстычны
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 06 01-01 Сучасныя замежныя мовы (выкладанне). Польская мова. Англійская мова / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-275. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 14

  ББК 84.(4Беі)6 Б89

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Апошні дзень
  : вершы / А. А. Брусевіч. – Мінск : Кнігазбор, 2013. – 135 с. – ISBN 978-985-7057-18-4 : 72000р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 15

  полный текст

  ББК 83

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Асаблівасці фарміравання матыўна-вобразнага поля паэзіі Вінцэнта Каратынскага
  / А. А. Брусевіч // Вестник БарГУ. Серия: Педагогические науки. Психологические науки. Филологические науки (Литературоведение). – 2022. – № 1(11). – С. 88-93. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 16

  полный текст

  Асновы прадпрымальніцкай дзейнасці
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) 1-21 05 04 Славянская філалогія 1-21 06 01-01 Сучасныя замежныя мовы (выкладанне). АН/АФ 1-21 06 01-01 Сучасныя замежныя мовы (выкладанне). Нямецкая, англійская мовы / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-249. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 17

  полный текст

  Беларуская мова (прафесійная лексіка)
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-70 04 02 Цеплагазазабеспячэнне, вентыляцыя i ахова паветранага басейна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 30.06.21. – 2021. – УД-2021_Филфак_д/о-1242. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 18

  полный текст

  ББК 83.

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  "Беларуская" тэма ў міцкевічазнаўстве
  / А. А. Брусевіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. – 2006. – № 4. – С. 6-11. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 19

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) D82

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Беларускі абрад дзядоў у аднаіменнай драматычнай паэме Адама Міцкевіча
  / А. А. Брусевіч // Droga ku wzajemnosci = Шлях да ўзаемнасці . У 2 ч. Ч. 1 : materialy X Miedzynarodowej Konferencji Naukowej, Grodno - Mir, 24 - 25 pazdziernika 2002 r. / In-cja edykacji "Grodzienski un-t panstwowy im. J. Kupaly", Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku ; pod red. S. Musijenko. – Grodno : ГАУПП "Гродзенская друкарня", 2004. – С. 200-204. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 20

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5-8Мицкевич А. М47

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Беларускі субстракт у драматычнай паэме Адама Міцкевіча "Дзяды"
  / А. А. Брусевіч // Мелодии, краски, запахи "малой родины" Адама Мицкевича : сборник научных работ / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: С. Ф. Мусиенко [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2008. – С. 48-59. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 21

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5-8 Міцкевіч А. З11

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Беларускі субстрат у "Баладах і рамансах" Адама Міцкевіча
  / А. А. Брусевіч // "З краю Навагрудскага..." (малая айчына ў жыцці і творчасці Адама Міцкевіча) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2006. – С. 77-84. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 22

  полный текст

  ББК 81.

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Беларускія вытокі рамантызму Адама Міцкевіча
  / А. А. Брусевіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 2003. – № 4. – С. 199-205. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 23

  полный текст

  ББК 83.

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Беларускія матывы ў "Літоўскай аповесці" Адама Міцкевіча
  / А. А. Брусевіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 2004. – № 1. – С. 119-123. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 24

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) P80

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Беларускія фальклорныя матывы ў драматычнай паэме Адама Міцкевіча "Дзяды"
  / А. А. Брусевіч // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe: materialy XI Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 18-20 VII 2003 = Польска-беларускія моўныя літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі / pod red. M. Kondratiuk. – Bialystok : Wyd. Un-tu w Bialymstoku, 2004. – С. 343-347. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 25

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)5-8 Багдановіч М. Б14

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  "Венок"
  / А. А. Брусевіч // Максім Багдановіч : энцыклапедыя / пад навук. рэд. М. В. Труса ; склад.: М. В. Трус, І. У. Саламевіч. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2011. – С. 128-129. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 26

  полный текст

  ББК 81. А60

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Вобраз горада і яго жыхароў у беларускім фальклоры і творчасці Адама Міцкевіча
  / А. А. Брусевіч // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica V. Т. 80. – Krakow : 2010. – С. 50-58. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 27

  полный текст

  ББК 83.

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Вобраз гусляра ў "Дзядах" Адама Міцкевіча
  / А. А. Брусевіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Педагогіка. Псіхалогія. Правазнаўства. Філалогія. – 2005. – № 4. – С. 151-155. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 28

  полный текст

  ББК 83. S90

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Вобраз русалкі ў славянскай паэзіі XIX - пачатку ХХ ст.
  / А. А. Брусевіч // STUDIA POLONICA : Да юбілею прафесара Святланы Піліпаўны Мусіенка : зборнік артыкулаў / пад навук. рэд. А. У. Бразгунова, М. М. Хмяльніцкага. – Мінск : Кнігазбор, 2019. – С. 269-277. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 29

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Вытокі рамантызму ў творчасці Адама Міцкевіча
  / А. А. Брусевіч // Шлях да ўзаемнасці : матэрыялы XII Міжнар. навук. канф., Гродна, 11-12 лістап. 2004 г. / Камітэт па справах рэлігій і нацыянальнасцей пры Савеце Міністраў РБ, Гродзенскі аблвыканкам, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд.: С. П. Мусіенкі, П. Скрабко ; рэд. кал.: С.Ф. Мусіенка [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2006. – С. 15-21. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 30

  ББК 84.

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Вяртанне ў адсутнасць: вершы
  / А. А. Брусевіч // Дзеяслоў. – 2015. – № 3. – С. 93-98. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 31

  полный текст

  ББК 83. Б43

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Гальяш Леўчык - "нашанівец", якому не пашанцавала
  / А. А. Брусевіч // Беларуская літаратура і літаратуразнаўства : зборнік навуковых артыкулаў : да 90-годдзя Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы, Мінск, 1-2 крас. 2021 г. – Мінск : Беларуская навука, 2022. – С. 200-206. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 32

  полный текст

  ББК 83.3(0) Х79

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  «Геаграфія» паэзіі Адама Міцкевіча
  / А. А. Брусевіч // Хоревские чтения. Вып. 3 : сборник научных работ / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол.: С. В. Гончар, Е. П. Нелепко, Е. И. Билютенко. – Гродно : ЮрСаПринт, 2019. – С. 27-35. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 33

  полный текст

  ББК 83.3(4П)5-8 Ажэшка Т28

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Гераічныя традыцыі беларускага фальклору ў творчасці Адама Міцкевіча
  / А. А. Брусевіч // Творчасць Элізы Ажэшкі і беларуская культура : зборнiк навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра польскай філалогіі ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 200-205. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 34

  полный текст

  Гісторыя замежнай літаратуры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-233. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 35

  полный текст

  Гісторыя замежнай літаратуры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 30.06.21. – 2021. – УД-2021_Филфак_д/о-1151. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 36

  полный текст

  Гісторыя славянскай літаратурнай крытыкі
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 04 Славянская філалогія / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-264. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 37

  полный текст

  Гісторыя славянскіх літаратур
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 04 Славянская філалогія / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-263. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 38

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  "Жалейка" Янкі Купалы: спроба рэканструкцыі матыўнай парадыгмы
  / А. А. Брусевіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. Д. М. Лебядзевіч ; рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2015. – С. 25-30. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 39

  полный текст

  Жанрово-стилевые модификации в литературе
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 06 01-01 Сучасныя замежныя мовы (выкладанне). Польская мова. Англійская мова / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-109. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 40

  полный текст

  Жанрово-стилевые модификации в литературе
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 06 01-01 Сучасныя замежныя мовы (выкладанне). Польская мова. Англійская мова / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 29.06.17. – 2017. – УД-2017_Филфак_д/о-56. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 41

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  "Жыве Беларусь": сімвалісцкія тэндэнцыі ў паэзіі Янкі Купалы
  / А. А. Брусевіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 9-13. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 42

  ББК 84.

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  За небакраем...: вершы
  / А. А. Брусевіч // Дзеяслоў. – 2006. – № 3. – С. 83-85. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 43

  полный текст

  Замежная паэзія 2-й паловы ХХ ст.
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 04 Славянская філалогія / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-489. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 44

  полный текст

  ББК 63. П26

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Ідэя адраджэння Вялікага Княства Літоўскага ў творчасці Адама Міцкевіча
  / А. А. Брусевіч // Першы Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі: працоўныя матэрыялы. – Каунас : Vytautas Magnus University Press, 2011. – С. 20-25. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 45

  полный текст

  ББК 60. Н30

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Іншаземцы вачамі беларусаў: фальклорныя вобразы і іх рамантычная інтэрпрэтацыя
  / А. А. Брусевіч // Народы, культуры и социальные процессы на пограничье : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 22-23 февраля 2010г. – Гродно : ГрГУ, 2010. – С. 264-266. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 46

  полный текст

  ББК 83. S70

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Камень, кінуты ў ваду: некалькі штрыхоў да партрэта Сакрата Яновіча
  / А. А. Брусевіч // Sokrat Janowicz = Сакрат Янович. Pisarz Transgraniczny : Studia Wspomnienia Vfterialy. – Bialystok : 2014. – С. 319-327. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 47

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)6-8 Налковская Т28

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Канцэпцыя героя ў драматычнай паэме Адама Міцкевіча "Дзяды"
  / А. А. Брусевіч // Творчасць Зоф`і Налкоўскай і славянскія культуры : Матэрыялы міжнар. навук. канф., 17-18 мая 2004 г., Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2005. – С. 225-230. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 48

  ББК 84.(4Беі)6 Б89

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Крылы
  : вершы, паэма / А. А. Брусевіч. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2021. – 207 с. – ISBN 978-985-7257-23-2 : 25р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 49

  ББК 84.

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Крылы: паэма
  / А. А. Брусевіч // Тэрмапілы. – 2018. – № 22. – С. 223-229. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 50

  полный текст

  ББК 63.3(4беи) Т65

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Максім Багдановіч як інтэрпрэтатар
  / А. А. Брусевіч // Трэці міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі : працоўныя матэрыялы, Каунас, 11-13 кастр. 2013 г. – Каунас : 2014. – С. 474-478. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


123>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека