Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 117
 • 1

  ББК 83.3(4Беі) П99

  V рэспубліканскія Калеснікаўскія чытанні
  : матэрыялы рэспубліканскай навуковай канференцыі, прысвечаныя 10-годдзю з дня смерці У.А.Калесніка. Брэст, 24-26 лютага 2005 г. / Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна" ; рэдкал.: А. М. Мельнікава [и др.]. – Брэст : Изд-во Академия, 2005. – 312 с. – ISBN 985-6750-74-1 : 3500р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 2

  ББК 83.3(4Беі) С30

  VII рэспубліканскія Калеснікаўскія чытанні
  : матэрыялы Рэспубл. навук. канф., Брэст, 15 снеж. 2009 г.: у 2-х ч. Ч. 2 / Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна" ; рэдкал.: А. М. Мельнікава [и др.]. – Брэст : Альтернатива, 2010. – 1 с. – ISBN 985-6750-74-1, 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 3

  ББК 81.0 Я49

  Якубук, Н. Р.
  Агульнае мовазнаўства
  : вучэбна-метад. комплекс для студ. філалагічнага факультэта / Н. Р. Якубук ; Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна". – Брэст : БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2015. – 81 с. – ISBN 978-985-555-405-0 : 20000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 4

  ББК 74.00 А27

  Агульныя асновы педагогікі
  : метадычныя парады / Брэсцкі дзярж. ун-т ; склад.: I. А. Мельнічук, В. В. Шурпан. – Брэст, 1996. – 19 с. – 74р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 5

  ББК 74.48 А28

  Ад настаўніцкага інстытута да ўніверсітэта
  : этапы станаўлення БрДУ імя А.С. Пушкіна / Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна" ; аўт.: У. В. Здановіч [и др.] ; рэдкал.: Г. М. Сендзер, С. А. Марзан, У. В. Здановіч. – Брэст : БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2015. – 77 с. – ISBN 978-985-555-385-5 : 2р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 6

  ББК 24.5 А32

  Адсорбцыя
  : метадычныя ўказаннi для студэнтаў бiялагiчнага факультэта. спец. 2601 / Брэсцкі дзярж. ун-т. – Брэст, 1998. – 12 с., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 83.3 (4БЕЛА) Л33

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычныя традыцыi ў беларускай лiтаратуры XIX-пачатку XX стагоддзя
  : аўтарэф. дыс....канд. фiлалаг. навук: 10.01.01 /брэсцкi дзярж. ун-т / Д. М. Лебядзевіч ; Брэсцкі дзярж. ун-т. – Брэст, 1997. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  ББК 74.03(4Беі) В12

  Вабішчэвіч, Аляксандр Мікалаевіч
  Асвета ў Заходняй Беларусі (1921-1939 гг)
  / А. М. Вабішчэвіч ; Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна" ; навук. рэд. М. П. Касцюк. – Брэст : Выд-ва УА"БрДУ імя А.С.Пушкіна", 2004. – 116 с. – ISBN 985-473-117-0 : 2400р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 9

  ББК 76.03 С50

  Смаль, В. М.
  Асновы тэлерадыёжурналістыкі
  : вучэбна-метадычны комплекс / В. М. Смаль ; Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна". – Брэст : БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2017. – 90 с. – ISBN 978-985-555-700-6 : 2р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 10

  ББК 63.3(0) А90

  Асоба ў гісторыі : гераічнае і трагічнае
  : Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў, 21-22 лістапада 2003 г.: У 2-х ч. Ч. 1 / Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна" ; рэд. М. Э. Часноўскi, А. А. Гарбацкi, А. М. Вабішчэвіч. – Брэст : УА "БрДУ імя А. С. Пушкіна", 2004. – 177 с. – ISBN 985-473-097-2 : 3600р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 11

  ББК 83.3(4Беі)6 М48

  Мельнікава, Зоя Пятроўна
  Беларускае гісторыка-функцыянальнае літаратуразнаўства
  / З. П. Мельнікава ; Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна". – Брэст : Брэсцкi дзярж. ун-т iмя А.С. Пушкiна, 2003. – 276 с. – ISBN 985-473-038-7 : 3000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 12

  ББК 81.411.3 К19

  Канцавая, Г. М.
  Беларуская мова
  : дапаможнік для студ. / Г. М. Канцавая ; Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна". – Брэст : БрДУ, 2007. – 81 с. – ISBN 978-985-473-243-5 : 3000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 13

  ББК 81.411.3 Б43

  Беларуская мова
  : (прафесійная лексіка) : вучэб.-метад. комплекс для студ. фак-та фізічнага выхавання / Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна" ; аўт.-скл. Т. А. Кісель. – Брэст : БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2014. – 89 с. – ISBN 978-985-555-221-6 : 19000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 14

  ББК 81.411.3 К19

  Канцавая, Г. М.
  Беларуская мова. Марфалогія
  : вучэбна-метадычны дапаможнік для студ. спец. 1-01 02 01 Пачатковая адукацыя / Г. М. Канцавая, В. М. Шавель, М. В. Швед ; Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна". – Брэст : БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2015. – 291 с. – ISBN 978-985-555-426-5 : 8р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 15

  ББК 81.411.3 К19

  Канцавая, Г. М.
  Беларуская мова. Марфеміка. Словаўтварэнне
  : вучэб.- метад. дапам. / Г. М. Канцавая ; Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна". – Брэст : Брэсцкi дзярж. ун-т iмя А.С. Пушкiна, 2010. – 94 с. – ISBN 978-985-473-518-4 : 4000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 16

  ББК 63.2 Б43

  Беларуская палеаграфія
  : метадычныя парады / Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна" ; склад. А. В. Макарэвіч. – Брэст : БрДУ, 2007. – 80 с. – 3000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 17

  ББК 85.313(4Беі) Б43

  Беларускі музычны Рэнесанс у кантэксце агульнаеўрапейскага культурна-гістарычнага працэсу
  : вучэб.- метад. дапам. / Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна" ; склад. Л. І. Борсук. – Брэст : Выд-ва УА"БрДУ імя А.С.Пушкіна", 2004. – 2004 с. – 800р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 18

  ББК 83.3(4Беі) С31

  Сенькавец, У. А.
  Беларускі санет: ля вытокаў жанра
  / У. А. Сенькавец ; Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна". – Брэст : БрДУ, 2007. – 178 с. – ISBN 978-985-473-231-2 : 9000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 19

  ББК 63.3(4Беі)622 З46

  Здановіч, У. В.
  Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны (1941- 1944 гг.). Агляд крыніц і айчыннай гістарыяграфіі
  / У. В. Здановіч ; Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна" ; навук. рэд. А. А. Каваленя. – Брэст : БрДУ, 2012. – 283 с. – ISBN 978-985-473-846-8 : 40000р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 20

  ББК 63.3(4Беі)622 З46

  Здановіч, У. В.
  Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны (1941- 1944 гг.) у адлюстраванні айчыннай гістарыяграфіі
  / У. В. Здановіч ; Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна" ; навук. рэд. А. А. Каваленя. – Брэст : БрГУ, 2008. – 253 с. – ISBN 978-985-473-319-7 : 6700р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 21

  ББК 76.103(4Беі) Б48

  Берасцейскія кнігазборы. Брэсцкая Біблія - унікальны помнік культуры XVI стагоддзя: да 450-годдзя выдання
  : матэрыялы і даклады міжнародн. круглага стала, Брэст, 29-31 мая 2013 года / Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт, Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага, Брэсцкі дзярж. ун-т ім. А.С. Пушкіна ; пад агульнай рэд. М. В. Нікалаева ; рэд. кал.: А. М. Вабішчэвіч [и др.] ; склад.: А. М. Мяснянкіна, Т. С. Кавенька. – Брэст : БрДУ, 2014. – 247 с. – ISBN 978-985-555-265-0 : 19р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 22

  ББК 76.103(4Беі) Б48

  Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання
  : матэрыялы і даклады ІІ Міжнар. навук.-практ. канф., Брэст, 31 мая - 3 чэрвеня 2012 г. / Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт, Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага, Брэсцкі дзярж. ун-т ім. А.С. Пушкіна ; пад агульнай рэд. М. В. Нікалаева ; рэд. кал.: А. М. Вабішчэвіч [и др.] ; склад.: А. М. Мяснянкіна, Т. С. Кавенька. – Брэст : БрДУ, 2013. – 463 с. – ISBN 978-985-555-077-9 : 36р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 23

  ББК 86.372 Б89

  Брэсцкая царкоўная унія (1596-2006) : гісторыя і сучаснасць
  : зб. навук. артыкулаў / Кафедра культуралогіі, Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна". – Брэст : БрГУ имени А.С. Пушкина, 2006. – 196 с. – ISBN 985-473-22--7 : 4700р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 24

  ББК 83.3(4П)5-8 Міцкевіч А. В39

  Вечныя праблемы і вобразы ў творчасці Адама Міцкевіча
  : зборнік матэрыялаў міжнароднай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі "Асоба і творчасць А. Міцкевіча ў кантэксце сусветнай літаратуры" / Брэсцкі дзярж. ун-т ; рэдкал.: Н. С. Шпак [и др.]. – Брэст, 1998. – 489 с. – 100000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 25

  ББК 74.58(4Беі) В90

  Вучоныя запіскі Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя А.С. Пушкіна
  : зб. навук. прац. У 2 т. Т. 2. Ч. 1 / Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна" ; гал. рэд. М. Э. Часноўскі. – Брэст : Выд-ва УА"БрДУ імя А.С.Пушкіна", 2006. – 258 с. – ISBN 985-473-217-7 : 3500р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 26

  ББК 74.58(4Беі) В90

  Вучоныя запіскі Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя А.С. Пушкіна
  : зб. навуковых прац. Вып. 6. Ч. 2. Прыродазнаўчыя навукі / Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна" ; гал. рэд. М. Э. Часноўскі. – Брэст : БрДУ, 2009. – 168 с. – ISBN 978-985-473-661-7(ч.2) : 9000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 27

  ББК 74.58(4Беі) В90

  Вучоныя запіскі Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя А.С. Пушкіна
  : зб. навуковых прац. Вып. 6. Ч. 1. Гуманітарныя і грамадскія навукі / Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна" ; гал. рэд. М. Э. Часноўскі. – Брэст : БрДУ, 2009. – 252 с. – ISBN 978-985-473-660-0 : 16000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 28

  ББК 74.58(4Беі) В90

  Вучоныя запіскі Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя А.С. Пушкіна
  : зб. навуковых прац. Т. 3 Ч. 1 / Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна" ; гал. рэд. М. Э. Часноўскі. – Брэст : Выд-ва УА"БрДУ імя А.С.Пушкіна", 2007. – 232 с. – ISBN 978-985-473-290-9 : 3500р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 29

  ББК 74.58(4Беі) В90

  Вучоныя запіскі Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя А.С. Пушкіна
  : зб. навук. прац. У 2 ч. Т. 2. Ч. 2 / Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна" ; гал. рэд. М. Э. Часноўскі. – Брэст : Выд-ва Брэсцкага дзярж. ун-та, 2006. – 147 с. – ISBN 985-473-213-4 : 3500р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 30

  ББК 74.58(4Беі) В90

  Вучоныя запіскі Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя А.С. Пушкіна
  : зб. навук прац. Т.3 .Ч. 2 / Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна" ; гал. рэд. М. Э. Часноўскі. – Брэст : Выд-ва УА"БрДУ імя А.С.Пушкіна", 2007. – 175 с. – ISBN 978-985-473-275-6 : 3500р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 31

  ББК 74.58(4Беі) В90

  Вучоныя запіскі Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя А.С. Пушкіна
  : зб. навуковых прац. вып. 5 Ч. 2. Прыродазнаўчыя навукі / Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна" ; гал. рэд. М. Э. Часноўскі. – Брэст : БрДУ, 2009. – 168 с. – ISBN 978-985-473-495-8 : 9000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 32

  ББК 74.58(4Беі) В90

  Вучоныя запіскі Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя А.С. Пушкіна
  : зб. навуковых прац. Вып. 5. Ч.1. Гуманітарныя і грамадскія навукі / Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна" ; гал. рэд. М. Э. Часноўскі. – Брэст : БрДУ, 2009. – 252 с. – ISBN 978-985-473-494- : 14000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 33

  ББК 74.58(4Беі) В90

  Вучоныя запіскі Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя А.С. Пушкіна. т.4. ч. 1
  : зб. навуковых прац / Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна" ; гал. рэд. М. Э. Часноўскі. – Брэст : БрДУ, 2008. – 258 с. – ISBN 978-985-473-383-8 : 3500р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 34

  ББК 74.58(4Беі) В90

  Вучоныя запіскі Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя А.С.Пушкіна
  : зб. навуковых прац : у 2 т. т.1. ч.2. / Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна" ; гал. рэд. М. Э. Часноўскі. – Брэст : Выд-ва УА"БрДУ імя А.С.Пушкіна", 2005. – 321 с. – ISBN 985-473-158-8 : 3500р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 35

  ББК 74.58(4Беі) В90

  Вучоныя запіскі Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя А.С.Пушкіна
  : зб. навук. прац : у 2 т. т.1. ч.1. / Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна" ; гал. рэд. М. Э. Часноўскi. – Брэст : Выд-ва УА"БрДУ імя А.С.Пушкіна", 2005. – 321 с. – ISBN 985-473-157-Х : 3500р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 36

  ББК 63.3(2Б)5 В92

  Вывучэнне тэмы "Чыгункi i iх уплыў на эканамiчнае развiцце Беларусi ў другой палове XIX ст." у курсе айчыннай гiсторыі
  : матэрыялы ў дапамогу студэнтам дзённага i завочнага навучання / Мін-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Брэсцкі дзярж. ун-т ; аўт. Н. І. Гарбуль. – Брэст : Выд-ва Брэсцкага дзярж. ун-та, 1997. – 12 с., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 37

  ББК 74.48 В92

  Выкладчыкі Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта : 1945 - 2014
  : біябібліяграфічны даведнік / Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна" ; аўт.-склад.: І. І. Шаўчук [и др.] ; Рэд. калегія Г. М. Сендзер [и др.]. – Брэст : БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2015. – 446 с. – ISBN 978-985-555-384-8 : 12р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 38

  ББК 83.3(4Беі) С31

  Сенькавец, У. А.
  Выразнае чытанне
  : практыкум / У. А. Сенькавец ; Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна". – Брэст : БрДУ, 2006. – 53 с. – 1500р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 39

  ББК 63.3(4Беі) Г51

  Гiсторыя Беларусі
  : метадычныя парады i тэматыка кантрольных прац / Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна" ; склад.: Н. П. Галімава, Г. В. Кудзіна. – Брэст : Выд-ва Брэсцкага дзярж. ун-та, 2002. – 29 с., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 40

  ББК 81.411.3-5 С17

  Самуйлік, Я. Р.
  Гаворкі Выганаўскага Палесся
  : лінгвістычны атлас для студ. філалагічнага фак. універсітэта / Я. Р. Самуйлік ; Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна". – Брэст : БрДУ, 2009. – 199 с. – ISBN 978-985-473-437-8 : 8000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 41

  ББК 63.1 Г51

  Гістарыяграфія і крыніцазнаўства сярэднявечча
  : даведнік для студэнтаў дзённай і завочнай форм навучання гістарычнага факультэта / Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна" ; склад.: В. А. Фелькіна, А. Бодак. – Брэст : БрДУ, 2008. – 52 с. – ISBN 978-985-473-356-2 : 3200р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 42

  ББК 63.3(4Беі)6 Г51

  Гісторыя Беларусі (1917-2000 гг)
  : дапаможнік / Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна" ; аўт. кал.: Н. П. Галімава [и др.] ; пад рэд. Н. П. Галімава ; рецензенты У. М. Міхнюк, I.П. Крэнь, У. А. Нядзелька. – Брэст : Выд-ва УА"БрДУ імя А.С.Пушкіна", 2004. – 114 с. – ISBN 985-473-100-6 : 1200р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 43

  ББК 83.3(4Беі) Г51

  Гісторыя беларускай літаратурнай крытыкі . Хрэстаматыя. у 2 ч. ч. 1
  : вучэб.- метад. дапам. / Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна" ; склад.: М. І. Мішчанчук, І. А. Швед, К. М. Мароз. – Брэст : Выд-ва УА"БрДУ імя А.С.Пушкіна", 2008. – 220 с. – ISBN 978-985-473-309-8 : 9800р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 44

  ББК 83.3(4Беі)6 К12

  Кавалюк, А. С.
  Гісторыя беларускай літаратуры другой паловы XX ст. у 3 ч. ч. 1
  : вучэб.-метад. дапаможнік для студ. IV курса філ. фак. гуманітар. і пед. спецыяльнасцей стацыянара і АЗН, фак. замеж. моў / А. С. Кавалюк ; Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна". – Брэст : УА "БрДУ імя А.С. Пушкіна", 2008. – 67 с. – ISBN 978-985-473-331-9 : 5000р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 45

  ББК 83.3(4Беі)6 К12

  Кавалюк, А. С.
  Гісторыя беларускай літаратуры другой паловы ХХ ст. У 3 ч. Ч. 2
  : вучэб.- метад. дапам. / А. С. Кавалюк ; Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна". – Брэст : Брэсцкi дзярж. ун-т iмя А.С. Пушкiна, 2009. – 59 с. – ISBN 978-985-473-404-0 : 5000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 46

  ББК 63.3(4Беі)6 Ч24

  Часноўскi, Мечыслаў Эдвардавiч
  Гісторыя знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь
  : вучэб. дапаможнік для студ. / М. Э. Часноўскi ; Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна". – Брэст : БрДУ, 2008. – 166 с. – ISBN 978-985-473-361-6 : 9010р., 16экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 47

  ББК 63.3(2Б) В12

  Вабішчэвіч, Аляксандр Мікалаевіч
  Гісторыя культуры Беларусі
  : вучэбна-метадычны дапаможнік / А. М. Вабішчэвіч ; Брэсцкі дзярж. ун-т. – Брэст, 1997. – 33 с., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 48

  ББК 63.3(4Беі) В12

  Вабішчэвіч, А. М.
  Гісторыя культуры Беларусі
  : вучэбна-метад. комплекс для студ. гістарычнага факультэта / А. М. Вабішчэвіч ; Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна". – Брэст : БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2016. – 194 с. – ISBN 978-985-555-517-0 : 5р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 49

  ББК 63.3(2)2 С13

  Савіч, А. А.
  Гісторыя ўсходніх славян (Расія і Украіна): VI - XIV стст.
  : вучэбна-метад. комплекс для студ. гістарычнага факультэта / А. А. Савіч ; Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна". – Брэст : БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2014. – 153 с. – ISBN 978-985-555-277-3 : 33000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 50

  ББК 83.3(4Беі) З35

  Зарэцкая, В. Я.
  Гуманістычны пафас заходнебеларускай літаратуры
  / В. Я. Зарэцкая, М. І. Яніцкі ; Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна". – Брэст : БрДУ, 2007. – 187 с. – 5500р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения


123>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека