Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 86
 • 21

  полный текст

  ГрДУ імя Янкі Купалы: місія, гісторыя, структура
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-70 02 01 Прамысловае i грамадзянскае будаўнiцтва / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 26.11.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_з/о-660. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 22

  полный текст

  ГрДУ імя Янкі Купалы: місія, гісторыя, структура
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-70 02 01 Прамысловае i грамадзянскае будаўнiцтва / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 26.11.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_з/о-661. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 23

  полный текст

  ГрДУ імя Янкі Купалы: місія, гісторыя, структура
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-70 04 02 Цеплагазазабеспячэнне, вентыляцыя i ахова паветранага басейна / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 14.12.17. – 2017. – УД-2017_Филфак_д/о-318. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 24

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Варановіч, Валерый Леанiдавiч
  Гродня, Валкавыск, Скідэль: асаблівасці мовы і правапісу газеты «Гродненская праўда» за 1948 год
  / В. Л. Варановіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 174-180. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 25

  полный текст

  ББК 81.411.3 Г77

  Варановіч, Валерый Леанiдавiч
  Да праблемы вызначэння матывацыі назваў асобы жаночага полу некаторых словаўтваральных тыпаў
  / В. Л. Варановіч // Грані роднага слова : зб. мовазнаўчых навук. артыкулаў (да 80-годдзя прафесара П.У. Сцяцко) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 85-91. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 26

  полный текст

  ББК 81.

  Варановіч, Валерый Леанiдавiч
  Да праблемы словаўтваральнай структуры назваў асобы жаночага полу
  / В. Л. Варановіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Культуралогія. Псіхалогія. Правазнаўства. Філалогія. – 1999. – № 2. – С. 130-133. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 27

  полный текст

  ББК 81.

  Да юбілею Паўла Уладзіміравіча Сцяцко
  / Я. А. Роўба [і інш.] // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2010. – № 1. – С. 9-11. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 28

  полный текст

  ББК 81.41 С48

  Варановіч, Валерый Леанiдавiч
  Заканамернасці ў выкарыстанні інтэрфіксацыі пры аддзеяслоўным утварэнні назваў асобы
  / В. Л. Варановіч // Словообразование и номинативная деривация : Материалы Международной научной конференции, посвященной памяти проф. Никитевича Василия Михайловича. 26 апреля 2004 г. Гродно / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", МАПРЯЛ ; ред. кол.: Л. В. Рычкова, А. В. Никитевич, С. А. Емельянова. – Гродно : ГрГУ, 2004. – С. 36-40. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 29

  полный текст

  ББК 74

  Варановіч, Валерый Леанiдавiч
  Заключны этап рэспубліканскай алімпіяды: аналіз заданняў і парады (X клас)
  / В. Л. Варановіч, В. Э. Зіманскі, А. В. Шарапава // Беларуская мова і літаратура. Сер. "У дапамогу педагогу". – 2022. – № 10. – С. 46-50. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 30

  полный текст

  ББК 74

  Варановіч, Валерый Леанiдавiч
  Заключны этап рэспубліканскай алімпіяды: аналіз заданняў і парады (Х клас)
  / В. Л. Варановіч, А. В. Шарапава // Беларуская мова і літаратура. Сер. "У дапамогу педагогу" : У дапамогу педагогу. – 2021. – № 9. – С. 47-51. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<123456789>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека