Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 86
 • 76

  полный текст

  ББК 81.

  Варановіч, Валерый Леанiдавiч
  Сістэмы зычных фанем беларускай і украінскай моў
  / В. Л. Варановіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2013. – № 3(165). – С. 44-50. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 77

  ББК 81.411.3 В18

  Варановіч, Валерый Леанiдавiч
  Словаўтварэнне назоўнікаў у беларускай мове
  : манаграфія / В. Л. Варановіч. – Гродна : ГрДУ, 2005. – 135 с. – ISBN 985-417-723-8 : 10590р., 10экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 78

  полный текст

  ББК 81.411.3 К78

  Варановіч, Валерый Леанiдавiч
  Спосабы дыферэнцыяцыі якаснага і адноснага значэнняў прыметніка ў беларускай мове
  / В. Л. Варановіч // Краявіды роднай мовы : зб. мовазнаўч. навук. арт. (памяці прафесара І.Я. Лепешава) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. М. А. Даніловіч ; рэд. кал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2014. – С. 72-78. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 79

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Варановіч, Валерый Леанiдавiч
  У авангардзе беларускай дэрываталогіі
  / В. Л. Варановіч // Беларуская мова ў супольнасці моў : зборнік навуковых артыкулаў (да 85-годдзя прафесара П.У. Сцяцко) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. А. І. Кавальчук ; рэдкал.: І. І. Бубновіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПринт, 2015. – С. 13-18. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 80

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Варановіч, Валерый Леанiдавiч
  У нескладовае як адзінка фаналагічнай сістэмы беларускай мовы
  / В. Л. Варановіч // Беларуская лінгвістыка. Вып. 75 / НАН Беларусі. Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа ; рэдкал.: А. А. Лукашанец [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – С. 27-37. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 81

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Варановіч, Валерый Леанiдавiч
  Узор і характарыстыка гаворкі вёскі Яскевічы Індурскага сельсавета Гродзенскага раёна
  / В. Л. Варановіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 3. Да 110-годдзя з дня нараджэння Т.Ф. Сцяшковіч / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2014. – С. 7-11. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 82

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)-7 К90

  Варановіч, Валерый Леанiдавiч
  Фемінінатывы-неалагізмы ў беларускай літаратурнай мове
  / В. Л. Варановіч // Культура Гродзенскага рэгіену: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа [Электронный ресурс] : Зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. I.П. Крэнь, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 2001. – С. 345-350. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 83

  полный текст

  Філасофія мовы
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-485. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 84

  полный текст

  Філасофія мовы
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 06 01-01 Сучасныя замежныя мовы (выкладанне). АН/АФ/АП 1-21 06 01-01 Сучасныя замежныя мовы (выкладанне). Нямецкая, англійская мовы / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 31.12.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-705. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 85

  полный текст

  Філасофія мовы
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 02 Лінгвістычнае забеспячэнне міжкультурных камунікацый (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 31.12.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-706. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 86

  полный текст

  ББК 81.

  Варановіч, Валерый Леанiдавiч
  Шануючы роднае слова. Да 60-годдзя Т.І.Тамашэвіча
  / В. Л. Варановіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2012. – № 1(127). – С. 159-161. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<1234
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека