Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 86
 • 51

  полный текст

  ББК 74.

  Караткевіч, В.
  Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры.Трэці этап XXXVI рэспубліканскай алімпіяды. 2019/20 навучальны год. X клас
  / В. Караткевіч, В. Л. Варановіч, І. Караткевіч // Роднае слова. – 2020. – № 6. – С. 63-66. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 52

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Варановіч, Валерый Леанiдавiч
  Марфаналагічныя асаблівасці словаўтваральнай структуры дзеясловаў незакончанага трывання ў мове Янкі Купалы
  / В. Л. Варановіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2013. – С. 178-183. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 53

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Варановіч, Валерый Леанiдавiч
  Марфаналагічныя асаблівасці ўтварэння некаторых дзеясловаў незакончанага трывання з асістэмнай структурай
  / В. Л. Варановіч // Беларуская лінгвістыка. Вып. 68 / НАН Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы ; рэдкал.: А. А. Лукашанец [і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 2012. – С. 20-30. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 54

  полный текст

  ББК 81

  Варановіч, Валерый Леанiдавiч
  Марфаналагічныя ўласцівасці суфікса -ец пры адсубстантыўным словаўтварэнні назоўнікаў у беларускай мове
  / В. Л. Варановіч // Acta Albaruthenica. – 2021. – № 21. – С. 249-261. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 55

  полный текст

  Марфаналогія сучаснай беларускай мовы як сістэма
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 01 Мовазнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-242. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 56

  полный текст

  Марфаналогія сучаснай беларускай мовы як сістэма
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-03 01 Мовазнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-329. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 57

  полный текст

  Марфаналогія сучаснай беларускай мовы як сістэма
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 01 Мовазнаўства 1-21 05 01-03 01 Мовазнаўства / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 30.06.20. – 2020. – УД-2020_Филфак_д/о-187. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 58

  полный текст

  ББК 74

  Матэрыялы заключнага этапу рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах «Беларуска мова» i «Беларуская літаратура» » (2022 год, X клас)
  / В. І. Караткевіч [и др.] // Беларуская мова і літаратура. Сер. "У дапамогу педагогу". – 2022. – № 10. – С. 39-45. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 59

  полный текст

  ББК 74

  Матэрыялы заключнага этапу рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах «Беларуская мова» i «Беларуская літаратура» (2022 год, IX клас)
  / В. І. Караткевіч [і інш.] // Беларуская мова і літаратура. Сер. "У дапамогу педагогу". – 2022. – № 8. – С. 40-46. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 60

  полный текст

  ББК 74

  Матэрыялы заключнага этапу рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах «Беларуская мова i Беларуская літаратура» (2022 год, Xl клас)
  / В. І. Караткевіч [и др.] // Беларуская мова і літаратура. Сер. "У дапамогу педагогу". – 2022. – № 12. – С. 27-35. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<123456789>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека