Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 40
 • 1

  полный текст

  ББК 76. Ж91

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Актуальныя пытанні вывучэння гісторыі беларускай журналістыкі ХІХ ст.
  / І. А. Герасімчык // Журналістыка - 2016: стан, праблемы, перспектывы : матэрыялы 18-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвечанай 95-годдзю БДУ, Мінск, 10– 11 ліст. 2016 г. – Мінск : БДУ, 2016. – С. 346–349. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 87.

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Апісанне народнага характару ў беларускай публіцыстыцы пачатку ХХ стагоддзя
  / І. А. Герасімчык // Этналогія: генезіс традыцыйнага : Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі. – Мінск : БНТУ, 2015. – С. 66-69. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 81'1:37 А59

  Мялешка, Міхаіл Анатольевіч
  Асаблівасці міжмоўнага ўзаемадзеяння ў практыцы інтэрнэт-каментавання на беларускіх YouTube-каналах
  / М. А. Мялешка ; навук. кіраўнік І. А. Герасімчык // Альфа-2022 : сб. науч. ст. VI Междунар. науч.-практ. интернет-конференции молодых исследователей / ГрГУ им. Янки Купалы ; отв. ред. И. Н. Кавинкина ; редкол.: И. Н. Кавинкина [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2022. – С. 315-318. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 76. Ж91

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Асаблівасці фарміравання гістарычнага медыядыскурсу ў беларускай інфармацыйнай прасторы
  / І. А. Герасімчык, А. Ю. Саладуха // Журналістыка - 2020: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 22 Міжнар. навук.-практ. канф.; Мінск, 12-13 лістап. 2020 г. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 113-118. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 81. К26

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Аўтарская суб'ектывацыя ў журналісцкім тэксце
  / І. А. Герасімчык // Ю.Ф. Карський i сучасне мовознавство : матерiали XI мiжнародних Карських читань, Ніжин-Гродно, 18-19 вересня 2007 р. / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; ред. кол.: Н. И. Арват [и др.]. – Ніжин; Гродно : Мiланiк, 2008. – С. 48-49. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 60.8 А43

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Ацэнкавае фразеалагічнае выслоўе ў структуры рэкламнага паведамлення
  / І. А. Герасімчык // Актуальные вопросы подготовки специалистов в сфере связей с общественностью и рекламы : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 15-летию подготовки в БГУ специалистов по информации и коммуникации, Минск, 25 апреля 2014 г. – Минск : Издательский центр БГУ, 2014. – С. 25-28. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 76. Ф56

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Беларускія нацыянальна-прэцэдэнтныя выказванні ў тэкстах газеты «Наша ніва» (1906–1915)
  / І. А. Герасімчык // Філасофія нацыянальнай медыяпрасторы (да 110-годдзя выхаду газет «Наша доля» і «Наша ніва») : зб. навук. прац па матэрыялах Рэспубл. навук.-практ. канф., Мінск, 21 кастр. 2016 г. – Мінск : БДУ, 2016. – С. 18-23. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  Гісторыя беларускай журналістыкі
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_ФИКТ_д/о-199. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  Гісторыя беларускай журналістыкі
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 21.06.18. – 2018. – УД-2018_ФИКТ_д/о-69. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  ББК 76.0 Г37

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Гісторыя беларускай журналістыкі ХVI-XIX стагоддзяў
  : Дакументы і матэрыялы : вучэбна-метадычны дапаможнік для студ. устаноў вышэйш. адукацыі па спец.:" Інфармацыя і камунікацыя", "Журналістыка" / І. А. Герасімчык. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2015. – 223 с. – ISBN 978-985-515-922-4 : 104291р., 32экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 11

  полный текст

  ББК 74.3 Т38

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Далучэнне да нацыянальнай культуры ў сучасным беларускім полікультурным адукацыйным асяроддзі
  / І. А. Герасімчык // ТехноОбраз - 2013. Творческое развитие и саморазвитие личности в условиях межкультурного образования : материалы IX междунар. науч.-практ. конф., (Гродно, 19 - 20 марта 2013 г.). В 2 ч. Ч.2. – Гродно : ГрГУ, 2013. – С. 122-125. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 12

  полный текст

  Дзіцячая журналістыка
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_ФИКТ_д/о-160. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 13

  полный текст

  ББК 76. Ж92

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Інфармацыйна-навінавае напаўненне раённай газеты (на прыкладзе друкаваных СМІ Гродзенскай вобласці)
  / І. А. Герасімчык // Журналістыка - 2017: стан, праблемы, перспектывы : матэрыялы 19-й Міжнар. навук.-практ. канф.; Мінск, 16-17 ліст. 2017 г. – Мінск : БДУ, 2017. – С. 35-38. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 14

  полный текст

  ББК 76.0 К66

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Карпаратыўнае выданне як інструмент фарміравання карпаратыўнай культуры
  / І. А. Герасімчык // Корпоративная пресса в системе СМИ Республики Беларусь: традиции, опыт, пути развития : материалы Респ. науч.-практ. конф., Минск, 1-2 ноября 2013 г. – Минск : Издательский центр БГУ, 2013. – С. 41-45. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 15

  полный текст

  Карпаратыўныя СМІ
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 07-01 02 Інфармацыя і камунікацыя ў сістэме грамадскіх сувязей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_ФИКТ_д/о-161. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 16

  полный текст

  ББК 83. С43

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Крыніцы прэцэдэнтнасці ў тэкстах рэгіянальных выданняў Гродзеншчыны
  / І. А. Герасімчык // Скарынаўскія традыцыі : гісторыя і сучаснасць : зб. навук. арт. : у 2 ч. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 2015. – С. 70-76. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 17

  полный текст

  Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках) 1-23 01 07 Інфармацыя і камунікацыя / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 30.12.20. – 2020. – УД-2020_ФИКТ_д/о-1952. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 18

  полный текст

  Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 03.12.21. – 2021. – УД-2021_ФИКТ_д/о-2315. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 19

  полный текст

  Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 07 Інфармацыя і камунікацыя / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 03.12.21. – 2021. – УД-2021_ФИКТ_д/о-2318. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 20

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Нацыянальна-прэцэдэнтны феномен "людзьмі звацца" ў сучаснай беларускай інфармацыйнай прасторы
  / І. А. Герасімчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2013. – С. 197-202. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 21

  полный текст

  ББК 81. Я41

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Нацыянальная прэцэдэнтнасць у сучаснай беларускай перыёдыцы
  / І. А. Герасімчык // Язык и межкультурные коммуникации : материалы IV Междунар. науч. конф., Вильнюс - Минск, 15-18 апреля 2013 г. / отв. ред. В. Д. Стариченок. – Минск : РИВШ, 2013. – С. 71-74. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 22

  полный текст

  ББК 81.411.3 Д18

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Пакліканае словам : інтэрв'ю з М.А.Даніловічам
  / І. А. Герасімчык // Слова і фразеалагізм у беларускай мове : зборнік навуковых артыкулаў / М. А. Даніловіч ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПрынт, 2015. – С. 284-299. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 23

  полный текст

  Планаванне і арганізацыя рэкламнай кампаніі
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 07-01 03 Рэкламная інфармацыя і камунікацыя / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 26.11.15. – 2015. – УД-2015_ФИКТ_д/о-906. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 24

  полный текст

  Праектная дзейнасць у лічбавым асяроддзі
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 01.07.19. – 2019. – УД-2019_ФИКТ_д/о-1130. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 25

  полный текст

  ББК 81.(4Беі)

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Праўду кажа тая прыказка". Функцыянаванне парэміялагічных адзінак у журналісцкім тэксце
  / І. А. Герасімчык // Роднае слова. – 2013. – № 12. – С. 31-33. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 26

  полный текст

  ББК 81.0 С47

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Прыёмы выкарыстання інтэртэкстуальных адзінак у рэгіянальным медыятэксце (па матэрыялах раённых СМІ Гродзеншчыны)
  / І. А. Герасімчык // Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации: к 155-летию со дня рождения академика Евфимия Фёдоровича Карского : сборник научных трудов / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. М. И. Конюшкевич ; ред. кол.: М. И. Конюшкевич, Т. А. Пивоварчик, И. И. Минчук. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2016. – С. 215-222. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 27

  полный текст

  Рэгіянальны і гарадскі брэндынг
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 07-01 Інфармацыя і камунікацыя (тэхналогіі камунікацыі) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_ФИКТ_д/о-193. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 28

  полный текст

  Рэгіянальны і гарадскі брэндынг
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 07 Інфармацыя і камунікацыя / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 29.06.17. – 2017. – УД-2017_ФИКТ_д/о-41. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 29

  полный текст

  СМІ як саыякультурны феномен
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 80 05 Журналістыка / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_ФИКТ_з/о-582. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 30

  полный текст

  СМІ як саыякультурны феномен
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 80 05 Журналістыка / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 29.06.17. – 2017. – УД-2017_ФИКТ_д/о-42. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 31

  полный текст

  СМІ як саыякультурны феномен
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 80 05 Журналістыка / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 29.06.17. – 2017. – УД-2017_ФИКТ_д/о-136. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 32

  полный текст

  СМІ як саыякультурны феномен
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 80 05 Медыяменеджмент / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 01.07.19. – 2019. – УД-2019_ФИКТ_д/о-1281. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 33

  полный текст

  Сучасная беларуская мова
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках) 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках) 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках) 1-23 01 07 Інфармацыя і камунікацыя / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_ФИКТ_д/о-162. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 34

  полный текст

  ББК 76. Ж91

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Трансфармаваная прыказка як інтэртэкстуальны элемент у медыятэксце
  / І. А. Герасімчык // Журналістыка-2013: стан, праблемы, перспектывы : матэрыялы 15 Міжнар. наук.-практ. канф., Мінск, 5-6 снежня 2013 г. – Мінск : БДУ, 2013. – С. 185-187. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 35

  полный текст

  Тэорыя медыя
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 20.01.22. – 2021. – УД-2022_ФИКТ_д/о-2. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 36

  полный текст

  ББК 81. С71

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Фармальна падобныя фразеалагізмы са словаўтваральнымі адрозненнямі як сумежныя элементы семантычнай парадыгмы
  / І. А. Герасімчык // Спадчына Скарыны: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання : зб. навуковых артыкулаў: у 2 ч. Ч. 2. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 2017. – С. 40-45. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 37

  полный текст

  ББК 81.411.3 Н12

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Фразеалагічныя паронімы і станавыя формы дзеяслоўных фразеалагізмаў
  / І. А. Герасімчык // На хвалях мовы : да 90-годдзя з дня нараджэння акадэміка М.В. Бірылы : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Мінск, 10 - 11 верасня 2013 г. / НАН Беларусі. Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы, Беларускі дзяржаўны пед. ун-т імя М. Танка ; навук. рэд.: В. П. Русак, В. Д. Старычонак. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – С. 68-73. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 38

  ББК 81.

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Фразеалагічныя паронімы ў аспекце развіцця маўлення вучняў
  / І. А. Герасімчык // Роднае слова. – 2003. – № 8. – С. 70-73. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 39

  полный текст

  ББК 81.411.3 Г37

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Фразеалогічныя паронімы сучаснай беларускай літаратурнай мовы
  : Аўтарэф. дыс.... канд. філалаг. навук: 10.02.01 / І. А. Герасімчык ; Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа НАН Беларусі. – Мн., 2003. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 40

  полный текст

  Язык и стиль средств массовой коммуникации
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках) 1-23 01 07 Інфармацыя і камунікацыя / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 26.11.15. – 2015. – УД-2015_ФИКТ_д/о-905. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека