Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 40
 • 31

  полный текст

  СМІ як саыякультурны феномен
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 80 05 Журналістыка / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 29.06.17. – 2017. – УД-2017_ФИКТ_д/о-136. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 32

  полный текст

  СМІ як саыякультурны феномен
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 80 05 Медыяменеджмент / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 01.07.19. – 2019. – УД-2019_ФИКТ_д/о-1281. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 33

  полный текст

  Сучасная беларуская мова
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках) 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках) 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках) 1-23 01 07 Інфармацыя і камунікацыя / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_ФИКТ_д/о-162. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 34

  полный текст

  ББК 76. Ж91

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Трансфармаваная прыказка як інтэртэкстуальны элемент у медыятэксце
  / І. А. Герасімчык // Журналістыка-2013: стан, праблемы, перспектывы : матэрыялы 15 Міжнар. наук.-практ. канф., Мінск, 5-6 снежня 2013 г. – Мінск : БДУ, 2013. – С. 185-187. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 35

  полный текст

  Тэорыя медыя
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 20.01.22. – 2021. – УД-2022_ФИКТ_д/о-2. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 36

  полный текст

  ББК 81. С71

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Фармальна падобныя фразеалагізмы са словаўтваральнымі адрозненнямі як сумежныя элементы семантычнай парадыгмы
  / І. А. Герасімчык // Спадчына Скарыны: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання : зб. навуковых артыкулаў: у 2 ч. Ч. 2. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 2017. – С. 40-45. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 37

  полный текст

  ББК 81.411.3 Н12

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Фразеалагічныя паронімы і станавыя формы дзеяслоўных фразеалагізмаў
  / І. А. Герасімчык // На хвалях мовы : да 90-годдзя з дня нараджэння акадэміка М.В. Бірылы : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Мінск, 10 - 11 верасня 2013 г. / НАН Беларусі. Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы, Беларускі дзяржаўны пед. ун-т імя М. Танка ; навук. рэд.: В. П. Русак, В. Д. Старычонак. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – С. 68-73. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 38

  ББК 81.

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Фразеалагічныя паронімы ў аспекце развіцця маўлення вучняў
  / І. А. Герасімчык // Роднае слова. – 2003. – № 8. – С. 70-73. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 39

  полный текст

  ББК 81.411.3 Г37

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Фразеалогічныя паронімы сучаснай беларускай літаратурнай мовы
  : Аўтарэф. дыс.... канд. філалаг. навук: 10.02.01 / І. А. Герасімчык ; Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа НАН Беларусі. – Мн., 2003. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 40

  полный текст

  Язык и стиль средств массовой коммуникации
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках) 1-23 01 07 Інфармацыя і камунікацыя / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 26.11.15. – 2015. – УД-2015_ФИКТ_д/о-905. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<1234
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека