Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 44
 • 1

  полный текст

  ББК 76. Ж91

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Актуальныя пытанні вывучэння гісторыі беларускай журналістыкі ХІХ ст.
  / І. А. Герасімчык // Журналістыка - 2016: стан, праблемы, перспектывы : матэрыялы 18-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвечанай 95-годдзю БДУ, Мінск, 10– 11 ліст. 2016 г. – Мінск : БДУ, 2016. – С. 346–349. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 87.

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Апісанне народнага характару ў беларускай публіцыстыцы пачатку ХХ стагоддзя
  / І. А. Герасімчык // Этналогія: генезіс традыцыйнага : Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі. – Мінск : БНТУ, 2015. – С. 66-69. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 76. Ж91

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Асаблівасці фарміравання гістарычнага медыядыскурсу ў беларускай інфармацыйнай прасторы
  / І. А. Герасімчык, А. Ю. Саладуха // Журналістыка - 2020: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 22 Міжнар. навук.-практ. канф.; Мінск, 12-13 лістап. 2020 г. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 113-118. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 81. К26

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Аўтарская суб'ектывацыя ў журналісцкім тэксце
  / І. А. Герасімчык // Ю.Ф. Карський i сучасне мовознавство : матерiали XI мiжнародних Карських читань, Ніжин-Гродно, 18-19 вересня 2007 р. / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; ред. кол.: Н. И. Арват [и др.]. – Ніжин; Гродно : Мiланiк, 2008. – С. 48-49. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 60.8 А43

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Ацэнкавае фразеалагічнае выслоўе ў структуры рэкламнага паведамлення
  / І. А. Герасімчык // Актуальные вопросы подготовки специалистов в сфере связей с общественностью и рекламы : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 15-летию подготовки в БГУ специалистов по информации и коммуникации, Минск, 25 апреля 2014 г. – Минск : Издательский центр БГУ, 2014. – С. 25-28. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 76. Ф56

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Беларускія нацыянальна-прэцэдэнтныя выказванні ў тэкстах газеты «Наша ніва» (1906–1915)
  / І. А. Герасімчык // Філасофія нацыянальнай медыяпрасторы (да 110-годдзя выхаду газет «Наша доля» і «Наша ніва») : зб. навук. прац па матэрыялах Рэспубл. навук.-практ. канф., Мінск, 21 кастр. 2016 г. – Мінск : БДУ, 2016. – С. 18-23. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  Гісторыя беларускай журналістыкі
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_ФИКТ_д/о-199. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  Гісторыя беларускай журналістыкі
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 21.06.18. – 2018. – УД-2018_ФИКТ_д/о-69. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  ББК 76.0 Г37

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Гісторыя беларускай журналістыкі ХVI-XIX стагоддзяў
  : Дакументы і матэрыялы : вучэбна-метадычны дапаможнік для студ. устаноў вышэйш. адукацыі па спец.:" Інфармацыя і камунікацыя", "Журналістыка" / І. А. Герасімчык. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2015. – 223 с. – ISBN 978-985-515-922-4 : 104291р., 32экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 74.3 Т38

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Далучэнне да нацыянальнай культуры ў сучасным беларускім полікультурным адукацыйным асяроддзі
  / І. А. Герасімчык // ТехноОбраз - 2013. Творческое развитие и саморазвитие личности в условиях межкультурного образования : материалы IX междунар. науч.-практ. конф., (Гродно, 19 - 20 марта 2013 г.). В 2 ч. Ч.2. – Гродно : ГрГУ, 2013. – С. 122-125. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


12345>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека