Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 60
 • 1

  полный текст

  ББК 83.3(4Беи) І18

  Руцкая, А. В.
  Адбітак хады часу: вывучэнне творчасці Івана Шамякіна ў школе
  / А. В. Руцкая, М. У. Грынько // Іван Шамякін – пісьменнік, акадэмік, грамадскі дзеяч. Да 100-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна : матэрыялы адкрытага навук.-практ. семінара, Мінск, 18 лют. 2021 г. / гал. рэд. Т. І. Шамякіна ; рэдкал. А. І. Бельскі [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 187-194. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 81.

  Грынько, Мікалай Уладзіміравіч
  “Адзнакі трэба ставіць… углядаючыся ў вочы вучня…”: [Інтэрв’ю з Аленай Руцкай]
  / М. У. Грынько // Роднае слова. – 2020. – № 1. – С. 54-59. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 74.

  Руцкая, Алена Вiтальеўна
  Актывізацыя пазнавальнай дзейнасці вучняў: інтэрактыўныя метады навучання літаратуры
  / А. В. Руцкая, М. У. Грынько // Беларуская мова і літаратура. Сер. "У дапамогу педагогу". – 2015. – № 2. – С. 6-11. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 83.(4Беі)

  Грынько, Мікалай Уладзіміравіч
  Аналіз мастацкага твора на ўроках літаратуры
  / М. У. Грынько // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 2005. – № 8. – С. 60-61. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Грынько, Мікалай Уладзіміравіч
  Асаблівасці вывучэння біяграфіі Янкі Купалы ў сярэдняй школе
  / М. У. Грынько // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэд. рада: С. А. Габрусевіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2007. – С. 84-88. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 74.268.39(=411.3) Б43

  Беларуская літаратура
  : зборнік творчых заданняў для тэматычнага кантролю. 5-9 кл. : дапам. для настаўнікаў устаноў агульнай сярэд. адукацыі з бел. і рус. мовамі навучання / І. М. Гоўзіч [і інш.] ; Нацыянальны ін-т адукацыі. – Мінск : Аверсэв, 2012. – 159 с. – (Кантрольна-вымяральныя матэрыялы). – ISBN 978-985-19-0050-9 : 15400р., 6экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  ББК 74.268.39(=411.3) Г91

  Грынько, Мікалай Уладзіміравіч
  Беларуская літаратура
  : зборнік творчых заданняў для тэматычнага кантролю. 10-11кл. : дапам. для настаўнікаў устаноў агульнай сярэд. адукацыі з бел. і рус. мовамі навучання / М. У. Грынько, А. В. Руцкая, І. М. Гоўзіч ; Нацыянальны ін-т адукацыі. – Мінск : Аверсэв, 2012. – 79 с. – (Кантрольна-вымяральныя матэрыялы). – ISBN 978-985-19-0051-6 : 10200р., 6экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 8

  ББК 74.268.3Беі Б43

  Беларуская літаратура ў школьным выкладанні
  : вучэб.- метад. дапам. / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. абласны ін-т павышэння кваліфікацыі і перападгатоўкі кіруючых работнікаў і спец. адукацыі" ; аўт.: М. У. Грынько, М. Г. Бубешка, А. В. Руцкая. – Гродна : Гродзенскі ДАІПК і ПКР і СА, 2006. – 106 с. – 3900р. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 83.3 С47

  Грынько, Мікалай Уладзіміравіч
  Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт у жыцці і лёсе прафесара Аляксея Пяткевіча: па старонках адной кнігі
  / М. У. Грынько // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : матэрыялы XIII Міжнар. навук. канф., прысвеч. 100-годдзю БДУ і 90-годдзю з дня нараджэння члена-карэспанд. НАН Беларусі, праф. А.А. Лойкі, Мінск, 28-29 кастр. 2021 г. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 44-46. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 76.1 Б48

  Грынько, Мікалай Уладзіміравіч
  Бібліятэка ўніверсітэта як творчая пляцоўка развіцця і папулярызацыі чытання
  / М. У. Грынько // Берковские чтения - 2021. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы VI Международной научной конференции (Гродно, 26 - 27 мая 2021 г.) / Международная ассоциация Академий Наук, Совет по книгоизданию ; редкол.: Л. А. Авгуль [и др.] ; сост.: Л. А. Авгуль, Н. В. Вдовина. – Минск; Москва : ЦНБ им. Якуба Коласа НАН Беларуси : ФГБУ науки НИЦ "Наука" РАН, 2021. – С. 99-105. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


123456>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека