Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 12
 • 1

  полный текст

  ББК 63.

  Грэсь, Сяргей Міхайлавіч
  Аграрнае пытанне ў праграмах асноўных польскіх палітычных партый у 1921-1939 гг.
  / С. М. Грэсь // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Педагогіка. Псіхалогія. Правазнаўства. Філалогія. – 2004. – № 3. – С. 6-11. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 63.

  Грэсь, Сяргей Міхайлавіч
  Аграрная палітыка польскай санацыі ў II-ой палове 20-30-х гадоў ХХ стагоддзя
  / С. М. Грэсь // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Педагогіка. Псіхалогія. Правазнаўства. Філалогія. – 2005. – № 4. – С. 15-19. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Грэсь, Сяргей Міхайлавіч
  Аграрныя пераўтварэнні ў Заходняй Беларусі ў перыяд санацыі
  / С. М. Грэсь // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XVII міжнар. навук. канф., Гродна, 18- 19 лістапада 2010 г. [Электронный ресурс] / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: Г. А. Хацкевіч [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2012. – С. 207-212. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Г91

  Грэсь, Сяргей Міхайлавіч
  Аграрныя пераўтварэнні ў Заходняй Беларусі ў 1921-1939 гг.
  : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук 07.00.02 / С. М. Грэсь ; НАН Беларусі, Дзярж. навуковая установа "Ін-т гісторыі". – Мінск, 2007. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 71. К90

  Грэсь, Сяргей Міхайлавіч
  Аграрныя пераўтварэнні ў Заходняй Беларусі ў 1926-1939 гг.
  / С. М. Грэсь // Культура, наука, образование в современном мире : материалы IV Международной научной конференции / Учреждение образования "Гродненский гос. аграрный ун-т" ; ред. кол.: В. В. Барабаш, В. В. Голубович, Л. Л. Мельникова. – Гродно : ГГАУ, 2009. – С. 119-124. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 63.

  Грэсь, Сяргей Міхайлавіч
  Вынікі аграрных пераўтварэнняў і іх уплыў на стан сельскай гаспадаркі Заходняй Беларусі ў 1921-1939 гг.
  / С. М. Грэсь // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Педагогіка. Псіхалогія. Правазнаўства. Філалогія. – 2004. – № 4. – С. 15-19. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 63. Р17

  Грэсь, Сяргей Міхайлавіч
  Гістарыяграфічныя праблемы пры даследаванні аграрнага пытання ў гісторыі Заходняй Беларусі
  / С. М. Грэсь // Развитие методологических исследований и подготовка кадров историков в Республике Беларусь, Российской Федерации и Республике Польша : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под науч. ред. А. Н. Нечухрина ; ред. кол.: А. Н. Нечухрин [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 253-259. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Р86

  Грэсь, Сяргей Міхайлавіч
  Гісторыя архітэктурнай спадчыны Ваўкавыска XVIII-XIX ст.
  / С. М. Грэсь // Румлёўскія старонкі : помнікі гісторыі, прыроды і культуры паміж турыстычнай прывабнасцю і навуковай цікавасцю : матэрыялы IV адкрытай рэгіянальнай навукова-практычнай канферэнцыі па праблемах рэгіяналістыкі і краязнаўства "Румлёўскія чытанні", Гродна, 18 лютага 2011 г. / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: В. Р. Карнялюк [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2011. – С. 154-160. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 63.

  Грэсь, Сяргей Міхайлавіч
  Законы аб аграрнай рэформе 1919-1925 гг., іх распрацоўка і прыняцце ў сейме і сенаце
  / С. М. Грэсь // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. – 2007. – № 4. – С. 3-7. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) А43

  Грэсь, Сяргей Міхайлавіч
  Насаджэнне асадніцтва на землях Заходняй Беларусі ў 1921 - 1939 г.
  / С. М. Грэсь // Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі: стан, здабыткі і супярэчнасці, перспектывы развіцця : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. 3-4 мая 2002 года. Гродна: У 4 ч. Ч.4 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. I.П. Крэнь, І. А. Змітровіч, У. Навіцкі. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 252-257. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


12>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека