Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 73
 • 1

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Даніловіч, В. В.
  Ажыццяўленне камсамолам нацыянальнай працы сярод яўрэйскай моладзі Савецкай Беларусі ў 1920-я - пачатку 1930-х гг.
  / В. В. Даніловіч // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд.: А. А. Каваленя, І. Ф. Кітурка ; рэдкал.: В. Л. Лакіза [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2021. – С. 19-23. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 2

  ББК 63.

  Каваленя, А. А.
  Апантаны археалогіяй (Да 50-годдзя Вадзіма Лакізы)
  / А. А. Каваленя, В. В. Даніловіч, А. П. Салаўянаў // Беларускі гістарычны часопіс. – 2020. – № 8. – С. 38-39. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 3

  ББК 63.

  Даніловіч, В. В.
  Арганізацыя палітычнай асветы моладзі Савецкай Беларусі ў 1921-1928 гг.
  / В. В. Даніловіч // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова. Серыя A. Гуманітарныя навукі. – 2016. – № 1. – С. 14-20. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 4

  ББК 63.4(4Беі) А87

  Археалогія Беларусі : энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л - Я
  / рэдкал.: Т. У. Бялова [и др.] ; склад. Ю. У. Каласоўскі. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2011. – 462 с. – ISBN 978-985-11-0549-2 : 40747р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 5

  ББК 65.262 Б23

  Банкаўская справа Беларусі. Гісторыя
  / аўт.: Ш. І. Бекцінееў [и др.] ; гал. рэд. А. А. Каваленя ; рэдкал.: В. М. Ананіч [и др.]. – Мінск : Беловагрупп, 2017. – 359 с. – ISBN 978-985-7154-17-3 : 28р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 6

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў
  : зб. навуковых артыкулаў III міжнар. навук. канф., Полацк,14-15 красавіка 2016 г. У 2 ч. Ч. 1 / Установа адукацыі "Полацкі дзяржаўны ўн-т" ; пад агульн. рэд.: Д. У. Дука, У. А. Лобача, А. І. Корсак ; рэдкал.: Д. У. Дук [и др.]. – Наваполацк : ПДУ, 2016. – 303 с. – ISBN 978-985-531-533-0 : 11р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 7

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў
  : зб. навуковых артыкулаў III міжнар. навук. канф., Полацк,14-15 красавіка 2016 г. У 2 ч. Ч. 2 / Установа адукацыі "Полацкі дзяржаўны ўн-т" ; пад агульн. рэд.: Д. У. Дука, У. А. Лобача, А. І. Корсак ; рэдкал.: Д. У. Дук [и др.]. – Наваполацк : ПДУ, 2016. – 389 с. – ISBN 978-985-531-534-7 : 14р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 8

  ББК 72.(4Беи) Н34

  Даніловіч, В. В.
  Беларуская гістарычная навука на сучасным этапе: дасягненні і новыя задачы
  / В. В. Даніловіч // Наука - инновационному развитию общества : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 16 нояб. 2018 г. / НАН Беларуси ; редкол.: В. Г. Гусаков [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2020. – С. 626-640. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 9

  ББК 66.3(4Беі) Р96

  Даніловіч, В. В.
  Беларуская дзяржаўнасць у адлюстраванні навуковых даследванняў Інстытута гісторыі НАН Беларусі
  / В. В. Даніловіч // Рэспубліка Беларусь. 20 год незалежнасці : зб. матэрыялаў Міжнароднай навукова-практычнай канф., Мінск, 24 - 25 лістапада 2011 г. / Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце РБ, Ін-т гісторыі НАН Беларусі, НАН Беларусі. Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў ; рэдкал.: А. А. Каваленя [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2012. – С. 19-24. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 10

  ББК 63.3(4Беі)6 Р17

  Разуванава, К. С.
  Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры ў Заходняй Беларусі (1926-1936 гг.)
  / К. С. Разуванава ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; навук. рэд. В. В. Даніловіч. – Мінск : Беларуская навука, 2013. – 247 с. – ISBN 978-985-08-1589-7 : 29432р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 11

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава
  : зб. навук. арт., прысвеч. 80-годдзю Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-годдзю гіст. адукацыі ў Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы : у 2 ч. Ч. 1 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд.: А. А. Каваленя, І. Ф. Кітурка ; рэдкал.: В. В. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – 424 с. – ISBN 978-985-582-318-7 : 18,14р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 12

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава
  : зб. навук. арт., прысвеч. 80-годдзю Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-годдзю гіст. адукацыі ў Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы : у 2 ч. Ч. 2 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд.: А. А. Каваленя, І. Ф. Кітурка ; рэдкал.: В. В. Даніловіч [и др.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – 344 с. – ISBN 978-985-582-319-4 : 17,9р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 13

  ББК 63.

  Даніловіч, В. В.
  Арганізацыя беларускай моладзі Савецкай Беларусі ( 1921-1939 гг.)
  / В. В. Даніловіч // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта.. Сер. 2, Гісторыя. Эканоміка. Права. – 2015. – № 2. – С. 65-74. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 14

  ББК 63.

  Даніловіч, В. В.
  Моладзь у сельскагаспадарчай вытворчасці БССР у 1930-е гг.
  / В. В. Даніловіч // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта.. Сер. 2, Гісторыя. Эканоміка. Права. – 2016. – № 1. – С. 46-58. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 15

  ББК 63.(4Беи)

  Даніловіч, В. В.
  Уплыў асацыяльных з'яў на моладзь Савецкай Беларусі і барацьба з ім (1921-1939 гг.)
  / В. В. Даніловіч // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова. Серыя A. Гуманітарныя навукі. – 2015. – № 2. – С. 23-34. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 16

  ББК 60.

  Даніловіч, В. В.
  Моладзь у кааператыўным руху Савецкай Беларусі 20-30-х гадоў ХХ стагоддзя
  / В. В. Даніловіч // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. A. Гуманитарные науки. – 2015. – № 1. – С. 2-7. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 17

  ББК 63.

  Даніловіч, В. В.
  Моладзь у сельскай гаспадарцы Савецкай Беларусі ў час разгортвання масавай калектывізацыі ( 1928-1930 )
  / В. В. Даніловіч // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. A. Гуманитарные науки. – 2016. – № 1. – С. 11-21. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 18

  ББК 63.

  Даніловіч, В. В.
  Моладзь у грамадска-палітычным жыцці Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусь напярэдадні беларусізацыі
  / В. В. Даніловіч // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2009. – № 3. – С. 52-60. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 19

  ББК 60.(4Беі)

  Даніловіч, В. В.
  Моладзь у сацыяльна-эканамічным жыцці Савецкай Беларусі ў пачатку 1920-х гг.
  / В. В. Даніловіч // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2010. – № 3. – С. 58-66. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 20

  ББК 63.(4Беі)

  Касцюк, М. П.
  Аляксандр Аляксандравіч Каваленя (Да 65-годдзя з дня нараджэння)
  / М. П. Касцюк, В. В. Даніловіч // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2011. – № 2. – С. 122-124. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 21

  ББК 63.

  Даніловіч, В. В.
  Інстытут гісторыі ў сістэме айчыннай гістарычнай навукі
  / В. В. Даніловіч // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2014. – № 1. – С. 43-51. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 22

  ББК 63.

  Даніловіч, В. В.
  Удзел моладзі ў гамадскім жыцці Савецкай Беларусі
  / В. В. Даніловіч // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2015. – № 1. – С. 31-38. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 23

  ББК 63.

  Даніловіч, В. В.
  Яўрэйскія маладзёжныя арганізацыі Савецкай Беларусі (1921-1929 гг.)
  / В. В. Даніловіч // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2015. – № 2. – С. 54-63. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 24

  ББК 63.

  Даніловіч, В. В.
  Моладзь у сельскагаспадарчай вытворчасці Савецкай Беларусі ( 1921 - 1927 гг.)
  / В. В. Даніловіч // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2016. – № 1. – С. 29-39. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 25

  ББК 72.

  Даніловіч, В. В.
  Аляксандр Аляксандравіч Каваленя ( Да 70-годдзя з дня нараджэння )
  / В. В. Даніловіч, М. П. Касцюк // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2016. – № 1. – С. 126-128. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения


123>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека