Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 73
 • 11

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава
  : зб. навук. арт., прысвеч. 80-годдзю Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-годдзю гіст. адукацыі ў Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы : у 2 ч. Ч. 1 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд.: А. А. Каваленя, І. Ф. Кітурка ; рэдкал.: В. В. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – 424 с. – ISBN 978-985-582-318-7 : 18,14р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 12

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава
  : зб. навук. арт., прысвеч. 80-годдзю Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-годдзю гіст. адукацыі ў Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы : у 2 ч. Ч. 2 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд.: А. А. Каваленя, І. Ф. Кітурка ; рэдкал.: В. В. Даніловіч [и др.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – 344 с. – ISBN 978-985-582-319-4 : 17,9р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 13

  ББК 63.

  Даніловіч, В. В.
  Арганізацыя беларускай моладзі Савецкай Беларусі ( 1921-1939 гг.)
  / В. В. Даніловіч // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Сер. 2, Гісторыя. Эканоміка. Права. – 2015. – № 2. – С. 65-74. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 14

  ББК 63.

  Даніловіч, В. В.
  Моладзь у сельскагаспадарчай вытворчасці БССР у 1930-е гг.
  / В. В. Даніловіч // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Сер. 2, Гісторыя. Эканоміка. Права. – 2016. – № 1. – С. 46-58. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 15

  ББК 63.(4Беи)

  Даніловіч, В. В.
  Уплыў асацыяльных з'яў на моладзь Савецкай Беларусі і барацьба з ім (1921-1939 гг.)
  / В. В. Даніловіч // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова. Серыя A. Гуманітарныя навукі. – 2015. – № 2. – С. 23-34. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 16

  ББК 60.

  Даніловіч, В. В.
  Моладзь у кааператыўным руху Савецкай Беларусі 20-30-х гадоў ХХ стагоддзя
  / В. В. Даніловіч // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. A. Гуманитарные науки. – 2015. – № 1. – С. 2-7. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 17

  ББК 63.

  Даніловіч, В. В.
  Моладзь у сельскай гаспадарцы Савецкай Беларусі ў час разгортвання масавай калектывізацыі ( 1928-1930 )
  / В. В. Даніловіч // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. A. Гуманитарные науки. – 2016. – № 1. – С. 11-21. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 18

  ББК 63.

  Даніловіч, В. В.
  Моладзь у грамадска-палітычным жыцці Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусь напярэдадні беларусізацыі
  / В. В. Даніловіч // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2009. – № 3. – С. 52-60. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 19

  ББК 60.(4Беі)

  Даніловіч, В. В.
  Моладзь у сацыяльна-эканамічным жыцці Савецкай Беларусі ў пачатку 1920-х гг.
  / В. В. Даніловіч // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2010. – № 3. – С. 58-66. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 20

  ББК 63.(4Беі)

  Касцюк, М. П.
  Аляксандр Аляксандравіч Каваленя (Да 65-годдзя з дня нараджэння)
  / М. П. Касцюк, В. В. Даніловіч // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2011. – № 2. – С. 122-124. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения


<12345678>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека