Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 73
 • 51

  ББК 63.

  Даніловіч, В. В.
  Маладзежнае беспрацоўе ў Савецкай Беларусі ў 1920-я гады і барацьба з ім
  / В. В. Даніловіч // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2015. – № 10. – С. 3-14. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 52

  ББК 63.0 М54

  Метадалогія даследавання гісторыі Беларусі: праблемы, дасягненні, перспектывы
  : зборнік навуковых артыкулаў / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; гал. рэд. В. В. Даніловіч ; рэдкал.: В. В. Даніловіч [и др.] ; уклад. В. В. Яноўская. – Мінск : Беларуская навука, 2018. – 262 с. – ISBN 978-985-08-2238-3 : 8,74р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 53

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Даніловіч, В. В.
  Моладзь Полаччыны і Віцебшчыны ў грамадска-палітычным жыцці Савецкай Беларусі 1921-1939 гг.
  / В. В. Даніловіч // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. навуковых артыкулаў III міжнар. навук. канф., Полацк,14-15 красавіка 2016 г. У 2 ч. Ч. 1 / Установа адукацыі "Полацкі дзяржаўны ўн-т" ; пад агульн. рэд.: Д. У. Дука, У. А. Лобача, А. І. Корсак ; рэдкал.: Д. У. Дук [і інш.]. – Наваполацк : ПДУ, 2016. – С. 14-21. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 54

  ББК 63.1(4Беі) Г51

  Даніловіч, В. В.
  Моладзь у грамадска-палітычным, сацыяльна-эканамічным і духоўна-культурным жыцці Савецкй Беларусі 1921-1939 гг.: гісторыяграфія праблемы
  / В. В. Даніловіч // Гістарыяграфія і крыніцы вывучэння гісторыі Беларусі: традыцыі і навацыі : зб. навук. арт. / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; гал. рэд. В. В. Даніловіч ; уклад.: В. В. Яноўская, Р. У. Зянюк. – Мінск : Беларуская навука, 2018. – С. 29-46. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 55

  ББК 63.3(4Беі)61 Д18

  Даніловіч, В. В.
  Моладзь у грамадска-палітычным, сацыяльна-эканамічным і культурным будаўніцтве Савецкай Беларусі (1921 - 1939 гг.)
  : [манаграфія] / В. В. Даніловіч ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 731 с. : іл. – ISBN 978-985-08-2659-6 : 54,94р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 56

  ББК 63.(4Беі)

  Даніловіч, В. В.
  Моладзь у прамысловасці Савецкай Беларусі ў гады ажыцяўлення новай эканамічная палітыкі
  / В. В. Даніловіч // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2016. – № 4. – С. 30-35. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 57

  ББК 63.1(4Беі)

  Даніловіч, В. В.
  На перадавой сучаснай гістарычнай навукі. (Інстытуту гісторыі НАН Беларусі - 85 гадоў)
  / В. В. Даніловіч // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2014. – № 12. – С. 3-12. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 58

  ББК 63.3(4Беі)61 Н19

  Назаўжды разам (да 80-годдзя ўз'яднання Заходняй Беларусі з БССР)
  : зборнік артыкулаў / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 2021. – 294 с. : іл. – ISBN 978-985-08-2788-3 : 18,96р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 59

  ББК 63.3(4Беі)622 Н30

  Народны летапіс Вялікай Айчыннай вайны: успомнім усіх! Кн. 1
  / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; гал. рэд. А. А. Каваленя ; рэдкал.: А. А. Каваленя [и др.] ; склад.: А. М. Літвін, А. А. Крыварот, К. Д. Ганчарэнка. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 452 с. – ISBN 978-985-08-2615-2 : 17,46р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 60

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Даніловіч, В. В.
  Нацыянальная канцэпцыя гісторыі – фундамент гістарычнай палітыкі ў Рэспубліцы Беларусь
  / В. В. Даніловіч // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава : зб. навук. арт., прысвеч. 80-годдзю Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-годдзю гіст. адукацыі ў Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы : у 2 ч. Ч. 1 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд.: А. А. Каваленя, І. Ф. Кітурка ; рэдкал.: В. В. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 6-11. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 61

  ББК 63.(4Беи)

  Даніловіч, В. В.
  Нацыянальная канцэпцыя гісторыі Беларусі: сутнасць, асноўныя палажэнні i значэнне
  / В. В. Даніловіч // Проблемы управления. – 2021. – № 1. – С. 96-102. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 62

  ББК 63.3(4)5 П21

  Паўстанне 1863 - 1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне : гісторыя і памяць
  : зб. навук. артыкулаў / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; рэдкал.: А. А. Каваленя, В. В. Даніловіч, М. П. Касцюк ; укладальнік В. Яноўская, А. У. Унучак, А. Э. Фірыновіч. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – 427 с. – ISBN 978-985-08-1737-2 : 86148р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 63

  ББК 63.3(4Беі) Р24

  Расонскі край : гісторыя, культура, людзі
  : да 100-годдзя з дня нараджэння П. М. Машэрава : зборнік навуковых артыкулаў / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; гал. рэд. В. В. Даніловіч ; навук. рэд. М. В. Клімаў ; рэдкал.: В. М. Ляўко, В. І. Шадыра, А. П. Салаўянаў. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 228 с. – (Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі). – ISBN 978-985-08-2543-8 : 10,51р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 64

  ББК 66.3(4Беі) Р96

  Рэспубліка Беларусь. 20 год незалежнасці
  : зб. матэрыялаў Міжнароднай навукова-практычнай канф., Мінск, 24 - 25 лістапада 2011 г. / Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце РБ, Ін-т гісторыі НАН Беларусі, НАН Беларусі. Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў ; рэдкал.: А. А. Каваленя [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2012. – 574 с. – ISBN 978-985-08-1481-4 : 69828р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 65

  ББК 63.3(4Беі) Р96

  Рэчыцкі край
  : да 150-годдзя з дня нараджэння Мітрафана Доўнара-Запольскага : зборнік навуковых артыкулаў / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі, Гомельскі дзяржаўны ун-т імя Ф. Скарыны ; гал. рэд. В. В. Даніловіч ; навук. рэд. В. Ф. Голубеў ; рэдкал.: В. Л. Лакіза [и др.] ; уклад.: А. Б. Доўнар, В. М. Лебедзева. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – 400 с. – (Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі). – ISBN 978-985-08-2398-4 : 16,43р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 66

  ББК 72.

  Даніловіч, В. В.
  Сапраўдны Чалавек, Настаўнік і Вучоны. Да 70-годдзя з дня нараджэння А.А.Кавалені
  / В. В. Даніловіч, М. Г. Жылінскі // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2016. – № 3. – С. 66-68. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 67

  ББК 63.3(4Беі)5 С22

  Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі (канец XVIII - пачатак XX ст.)
  / В. В. Яноўская [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; гал. рэд. В. В. Даніловіч ; рэдкал.: В. В. Даніловіч [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 684 с. – ISBN 978-985-08-2578-0 : 26,28р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 68

  ББК 63.3(0) А43

  Даніловіч, В. В.
  Сістэма палітычнай асветы моладзі Савецкай Беларусі ў 1921-1939 гг.
  / В. В. Даніловіч // Актуальные проблемы истории и культуры : сб. науч. ст. Вып. 1. Европа: актуальные проблемы этнокультуры / НАН Беларуси, Ин-т истории ; гл. ред. В. В. Данилович ; редкол.: В. В. Данилович, В. В. Тугай, Е. А. Кривичанина ; сост.: Е. А. Александрович [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2018. – С. 257-268. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 69

  ББК 63.(4Беі)

  Даніловіч, В. В.
  Спасцігаем гісторыю
  / В. В. Даніловіч // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2013. – № 1. – С. 11-13. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 70

  ББК 63.3(4Беі)6 Г51

  Даніловіч, В. В.
  Станаўленне беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці: ад БНР да БССР
  / В. В. Даніловіч // Гістарычны лёс беларускай савецкай дзяржаўнасці (да 100-годдзя абвяшчэння Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусі) : зборнік артыкулаў / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 2021. – С. 113-121. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 71

  ББК 63.

  Даніловіч, В. В.
  У авангардзе айчыннай гістарычнай навукі (да 90-годдзя Інстытута гісторыі НАН Беларусі)
  / В. В. Даніловіч, В. Л. Лакіза // Беларускі гістарычны часопіс. – 2019. – № 12. – С. 3-12. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 72

  ББК 63.3(4Беі)6 Г51

  Даніловіч, В. В.
  Удзел моладзі ў дзяржаўным будаўніцтве БССР (1921-1939 гг.)
  / В. В. Даніловіч // Гістарычны лёс беларускай савецкай дзяржаўнасці (да 100-годдзя абвяшчэння Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусі) : зборнік артыкулаў / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 2021. – С. 240-254. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 73

  ББК 63.3(4Беі) Ш66

  Шклоў і Шклоўскі раён
  : зборнік навуковых артыкулаў / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; навук. рэд. В. Ф. Голубеў ; рэдкал.: В. В. Даніловіч [и др.] ; уклад. А. Б. Доўнар. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 307 с. – (Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі). – ISBN 978-985-08-2589-6 : 13,56р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения


<12
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека