Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 73
 • 51

  ББК 63.1(4Беі) Г51

  Даніловіч, В. В.
  Моладзь у грамадска-палітычным, сацыяльна-эканамічным і духоўна-культурным жыцці Савецкй Беларусі 1921-1939 гг.: гісторыяграфія праблемы
  / В. В. Даніловіч // Гістарыяграфія і крыніцы вывучэння гісторыі Беларусі: традыцыі і навацыі : зб. навук. арт. / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; гал. рэд. В. В. Даніловіч ; уклад.: В. В. Яноўская, Р. У. Зянюк. – Мінск : Беларуская навука, 2018. – С. 29-46. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 52

  ББК 63.3(4Беі)61 Д18

  Даніловіч, В. В.
  Моладзь у грамадска-палітычным, сацыяльна-эканамічным і культурным будаўніцтве Савецкай Беларусі (1921 - 1939 гг.)
  : [манаграфія] / В. В. Даніловіч ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 731 с. : іл. – ISBN 978-985-08-2659-6 : 54,94р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 53

  ББК 63.(4Беі)

  Даніловіч, В. В.
  Моладзь у прамысловасці Савецкай Беларусі ў гады ажыцяўлення новай эканамічная палітыкі
  / В. В. Даніловіч // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2016. – № 4. – С. 30-35. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 54

  ББК 63.

  Даніловіч, В. В.
  Моладзь у сельскагаспадарчай вытворчасці БССР у 1930-е гг.
  / В. В. Даніловіч // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Сер. 2, Гісторыя. Эканоміка. Права. – 2016. – № 1. – С. 46-58. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 55

  ББК 63.

  Даніловіч, В. В.
  Моладзь у сельскай гаспадарцы Савецкай Беларусі ў час разгортвання масавай калектывізацыі ( 1928-1930 )
  / В. В. Даніловіч // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. A. Гуманитарные науки. – 2016. – № 1. – С. 11-21. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 56

  ББК 63.1(4Беі)

  Даніловіч, В. В.
  На перадавой сучаснай гістарычнай навукі. (Інстытуту гісторыі НАН Беларусі - 85 гадоў)
  / В. В. Даніловіч // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2014. – № 12. – С. 3-12. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 57

  ББК 63.3(4Беі)61 Н19

  Назаўжды разам (да 80-годдзя ўз'яднання Заходняй Беларусі з БССР)
  : зборнік артыкулаў / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 2021. – 294 с. : іл. – ISBN 978-985-08-2788-3 : 18,96р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 58

  ББК 63.3(4Беі)622 Н30

  Народны летапіс Вялікай Айчыннай вайны: успомнім усіх! Кн. 1
  / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; гал. рэд. А. А. Каваленя ; рэдкал.: А. А. Каваленя [и др.] ; склад.: А. М. Літвін, А. А. Крыварот, К. Д. Ганчарэнка. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 452 с. – ISBN 978-985-08-2615-2 : 17,46р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 59

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Даніловіч, В. В.
  Нацыянальная канцэпцыя гісторыі – фундамент гістарычнай палітыкі ў Рэспубліцы Беларусь
  / В. В. Даніловіч // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава : зб. навук. арт., прысвеч. 80-годдзю Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-годдзю гіст. адукацыі ў Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы : у 2 ч. Ч. 1 / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; гал. рэд.: А. А. Каваленя, І. Ф. Кітурка ; рэдкал.: В. В. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 6-11. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 60

  ББК 63.(4Беи)

  Даніловіч, В. В.
  Нацыянальная канцэпцыя гісторыі Беларусі: сутнасць, асноўныя палажэнні i значэнне
  / В. В. Даніловіч // Проблемы управления. – 2021. – № 1. – С. 96-102. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения


<<<12345678>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека