Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 73
 • 61

  ББК 63.(4Беи)

  Даніловіч, В. В.
  Нацыянальная канцэпцыя гісторыі Беларусі: сутнасць, асноўныя палажэнні i значэнне
  / В. В. Даніловіч // Проблемы управления. – 2021. – № 1. – С. 96-102. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 62

  ББК 63.3(4)5 П21

  Паўстанне 1863 - 1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне : гісторыя і памяць
  : зб. навук. артыкулаў / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; рэдкал.: А. А. Каваленя, В. В. Даніловіч, М. П. Касцюк ; укладальнік В. Яноўская, А. У. Унучак, А. Э. Фірыновіч. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – 427 с. – ISBN 978-985-08-1737-2 : 86148р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 63

  ББК 63.3(4Беі) Р24

  Расонскі край : гісторыя, культура, людзі
  : да 100-годдзя з дня нараджэння П. М. Машэрава : зборнік навуковых артыкулаў / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; гал. рэд. В. В. Даніловіч ; навук. рэд. М. В. Клімаў ; рэдкал.: В. М. Ляўко, В. І. Шадыра, А. П. Салаўянаў. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 228 с. – (Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі). – ISBN 978-985-08-2543-8 : 10,51р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 64

  ББК 66.3(4Беі) Р96

  Рэспубліка Беларусь. 20 год незалежнасці
  : зб. матэрыялаў Міжнароднай навукова-практычнай канф., Мінск, 24 - 25 лістапада 2011 г. / Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце РБ, Ін-т гісторыі НАН Беларусі, НАН Беларусі. Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў ; рэдкал.: А. А. Каваленя [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2012. – 574 с. – ISBN 978-985-08-1481-4 : 69828р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 65

  ББК 63.3(4Беі) Р96

  Рэчыцкі край
  : да 150-годдзя з дня нараджэння Мітрафана Доўнара-Запольскага : зборнік навуковых артыкулаў / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі, Гомельскі дзяржаўны ун-т імя Ф. Скарыны ; гал. рэд. В. В. Даніловіч ; навук. рэд. В. Ф. Голубеў ; рэдкал.: В. Л. Лакіза [и др.] ; уклад.: А. Б. Доўнар, В. М. Лебедзева. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – 400 с. – (Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі). – ISBN 978-985-08-2398-4 : 16,43р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 66

  ББК 72.

  Даніловіч, В. В.
  Сапраўдны Чалавек, Настаўнік і Вучоны. Да 70-годдзя з дня нараджэння А.А.Кавалені
  / В. В. Даніловіч, М. Г. Жылінскі // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2016. – № 3. – С. 66-68. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 67

  ББК 63.3(4Беі)5 С22

  Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі (канец XVIII - пачатак XX ст.)
  / В. В. Яноўская [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; гал. рэд. В. В. Даніловіч ; рэдкал.: В. В. Даніловіч [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 684 с. – ISBN 978-985-08-2578-0 : 26,28р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 68

  ББК 63.3(0) А43

  Даніловіч, В. В.
  Сістэма палітычнай асветы моладзі Савецкай Беларусі ў 1921-1939 гг.
  / В. В. Даніловіч // Актуальные проблемы истории и культуры : сб. науч. ст. Вып. 1. Европа: актуальные проблемы этнокультуры / НАН Беларуси, Ин-т истории ; гл. ред. В. В. Данилович ; редкол.: В. В. Данилович, В. В. Тугай, Е. А. Кривичанина ; сост.: Е. А. Александрович [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2018. – С. 257-268. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 69

  ББК 63.(4Беі)

  Даніловіч, В. В.
  Спасцігаем гісторыю
  / В. В. Даніловіч // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2013. – № 1. – С. 11-13. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 70

  ББК 63.3(4Беі)6 Г51

  Даніловіч, В. В.
  Станаўленне беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці: ад БНР да БССР
  / В. В. Даніловіч // Гістарычны лёс беларускай савецкай дзяржаўнасці (да 100-годдзя абвяшчэння Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусі) : зборнік артыкулаў / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 2021. – С. 113-121. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения


<<<12345678>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека