Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 176
 • 26

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Фразеалагічна-марфалагічныя дыялектызмы
  / М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 2002. – № 1. – С. 122-127. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 27

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Эквівалентныя ўласнафразеалагічныя дыялектызмы
  / М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 2003. – № 3. – С. 128-136. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 28

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Вывучэнне тапаніміі Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Педагогіка. Псіхалогія. Правазнаўства. Філалогія. – 2006. – № 2. – С. 156-161. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 29

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Рэгіянальныя фанетычныя асаблівасці гаворак Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. – 2007. – № 3. – С. 40-44. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 30

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Да вызначэння ўласнафразеалагічных дыялектызмаў
  / М. А. Даніловіч // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова. – 2002. – № 4. – С. 61-65. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 31

  ББК 81.(4Беі)

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Дыялектныя фразеалагізмы з архаічнымі кампанентамі
  / М. А. Даніловіч // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2006. – № 3. – С. 117-122. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 32

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Першае манаграфічнае даследаванне мовы беларускага заканадаўства. Рэц. на: Кулеш Г.І. Мова беларускага заканадаўства ХХ ст.: генезіс і эвалюцыя. - Мінск: БДУ, 2015
  / М. А. Даніловіч // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2016. – № 2. – С. 116-117. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 33

  полный текст

  ББК 81. П99

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Влияние контактных языков на фразеологию говоров Гродненщины
  / М. А. Даніловіч // XV Міжнародны з'езд славістаў = XV Международный съезд славистов = XV International Congress of Slavists : тезісы дакладаў Міжнароднай канферэнцыі, Мінск, 20-27 жніўня 2013 г.: у 2 т. Т. 1. Мовазнаўства. – Мінск : Беларуская навука, 2013. – С. 29-30. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 34

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Вобраз жанчыны ў беларускай дыялектнай фразеалогіі
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2021. – № 3. – С. 32-36. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 35

  полный текст

  ББК 74.268.3 Беі А43

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Вывучэнне і сістэматызацыя навуковых крыніц беларускай дыялектнай фразеалогіі
  / М. А. Даніловіч // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. 30 кастрычніка 2002 г. Гродна, Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; пад рэд.: У. І. Каялы, Т. І. Тамашэвіча. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 305-309. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 36

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Вывучэнне фразеалагізмаў у курсе «Беларуская дыялекталогія»
  / М. А. Даніловіч // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 52-58. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 37

  ББК 74.261.4 Д18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Вывучэнне фразеалогii на ўроках мовы
  : дапаможнік для настаўніка / М. А. Даніловіч. – Мінск : Народная асвета, 1991. – 94 с. – (Б-ка настаўніка бел. мовы і літаратуры). – 3000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 38

  ББК 74.261.4 Д18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Вывучэнне фразеалогіі на ўроках мовы
  : дапам. для настаўніка / М. А. Даніловіч. – Мінск : Нар. асвета, 1991. – 94 с. – (Б-ка настаўніка бел. мовы і літаратуры). – ISBN 5-341-00406-Х : 1р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 39

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Выкарыстанне польскамоўных сродкаў у фразеалогіі гаворак Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XVIII Міжнар. навук. канф., Гродна, 15-16 лістапада 2012 г. / рэд. кал.: Я. Панькоў, І. Папоў, Э. С. Ярмусік. – Ліда : Лідская друкарня, 2014. – С. 24-27. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 40

  полный текст

  ББК 81. С47

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Вытокі і ўжыванне фразеалагізма Бог жыве (паводле матэрыялаў друку і Інтэрнэта)
  / М. А. Даніловіч // Славянская фразеология в свете современных лингвистических парадигм : сб. научн. ст. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. – С. 57-64. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 41

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Вялікая літара і слова 'бог' у фразеалогіі
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2015. – № 10. – С. 27-32. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 42

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Гідронімы басейна ракі Котры
  / М. А. Даніловіч // Беларуская дыялекталогія : матэрыялы і дасдедаванні : зб. навук. артыкулаў. Вып. 2 / НАН Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы ; рэд.: і інш., В. М. Курцова. – Мінск : Беларуская навука, 2012. – С. 68-72. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 43

  полный текст

  ББК 81.411.3 Г51

  Гістарычная фанетыка беларускай мовы
  : практыкум : вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі / склад.: М. А. Даніловіч, Н. К. Памецька, Ж. С. Сіплівеня. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2020. – 128 с. – ISBN 978-985-582-390-3 : 12,07р., 25экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 44

  ББК 81.411.3 Д18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Граматычная характарыстыка фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч. – Мінск : Навука і тэхніка, 1991. – 109 с. – ISBN 5-343-00752-2 : 2,1р., 30экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 45

  полный текст

  ББК 81.411.3 Г77

  Грані роднага слова
  : зб. мовазнаўчых навук. артыкулаў (да 80-годдзя прафесара П.У. Сцяцко) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2010. – 479 с. – ISBN 978-985-515-258-4 : 15711р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 46

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Грунтоўнае даследванне лексікі беларускай мовы.- Рэц. на кн.: Гапоненка І.А. Лексіка беларускай літаратурнай мовы ХІХ - пачатку ХХ ст. : асблівасці станаўлення і развіцця / І.А.Гапоненка.- Мінск: БДУ, 2012.- 307 с.
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2013. – № 3. – С. 40-41. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 47

  полный текст

  ББК 81.

  Да юбілею Паўла Уладзіміравіча Сцяцко
  / Я. А. Роўба [і інш.] // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2010. – № 1. – С. 9-11. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 48

  полный текст

  ББК 81.

  Да юбілею Святланы Піліпаўны Мусіенкі
  / Я. А. Роўба [і інш.] // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2010. – № 1. – С. 12-14. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 49

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)-7 К90

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Дзіцячая фразеалогія ў гаворках Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Культура Гродзенскага рэгіену: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа [Электронный ресурс] : Зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. I.П. Крэнь, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 2001. – С. 330-334. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 50

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Дражнілкі ў фальклоры Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч, Н. К. Памецька // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны (матэрыялы і даследаванні) : зб. навук. арт. (да 100-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 173-180. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<12345678>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека