Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 174
 • 151

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Фразеалагізмы Гродзеншчыны з кампанентам БОГ
  / М. А. Даніловіч // Беларуская дыялекталогія : матэрыялы і даследаванні : зб. навук. артыкулаў. Вып. 4 / НАН Беларусі. Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ; навук. рэд.: В. М. Курцова, Л. П. Кунцэвіч ; рэдкал.: І. У. Галуза [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – С. 187-194. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 152

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Фразеалагізмы з адмоўна-ацэначным значэннем
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2016. – № 5. – С. 34-37. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 153

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 М58

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Фразеалагізмы з аказіянальнымі словамі-кампанентамі ў гаворках Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Міжнародныя Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 25-27 лістапада 1997 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: Д. М. Лебядзевіч, М. У. Мікуліч, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 1999. – С. 308-314. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 154

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Фразеалагізмы з завуаляваным вобразным зместам
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2020. – № 11. – С. 49-52. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 155

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Фразеалагізмы з кампанентам вока ў гаворках Гродзеншчыны (матэрыялы да зводнага фразеалагічнага слоўніка)
  / М. А. Даніловіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 6. Да 125-годдзя з дня нараджэння Зоські Верас / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. М. А. Даніловіч ; Рэдкал. Р. К. Казлоўскі [і інш.] ; Рэдкал.: І. М. Хлусевіч, М. А. Якалцэвіч. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 46-65. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 156

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Фразеалагізмы з кампанентам вуха ў гаворках Гродзеншчыны (матэрыялы да зводнага фразеалагічнага слоўніка)
  / М. А. Даніловіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 8. Да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара І. Я. Лепешава / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. М. А. Даніловіч, А. Э. Сабуць ; рэдкал.: Р. К. Казлоўскі [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 33-44. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 157

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Фразеалагізмы з кампанентам галава ў гаворках Гродзеншчыны (матэрыялы да зводнага фразеалагічнага слоўніка)
  / М. А. Даніловіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зб. навук. арт. Вып. 7. Памяці прафесара Ігара Васільевіча Жука / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. М. А. Даніловіч, А. Э. Сабуць ; рэд. кал.: Р. К. Казлоўскі [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2018. – С. 173-190. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 158

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Фразеалагізмы з нерэальным вобразам
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2021. – № 2. – С. 32-36. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 159

  ББК 83.3(4П) У34

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Фразеалагізмы з польскамоўнымі элементамі ў гаворках Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Узаемадзеянне літаратур і моў (на прыкладзе беларуска-польска-рускіх сувязей) / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. С. П. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 1995. – С. 215-222. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 160

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Фразеалагізмы з псеўдаўласнымі імёнамі ў беларускай дыялектнай мове
  / М. А. Даніловіч // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XVII міжнар. навук. канф., Гродна, 18- 19 лістапада 2010 г. [Электронный ресурс] / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: Г. А. Хацкевіч [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2012. – С. 13-17. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 161

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Фразеалагізмы, рыфмаваныя со словамі-суправаджальнікамі
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2017. – № 10. – С. 33-37. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 162

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Фразеалагізмы са страчанай першапачатковай вобразнасцю
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2020. – № 9. – С. 28-32. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 163

  полный текст

  ББК 81. К26

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Фразеалагізмы традыцыйных мадэляў у беларускай дыялектнай мове
  / М. А. Даніловіч // Е.Ф. Карский и современное языкознание : материалы ХII международных научных чтений, Гродно, 20-21 мая 2010 г. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: М. И. Конюшкевич, А. В. Никитевич. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 210-217. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 164

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Фразеалагізмы ў лексічным слоўніку Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 5. Да 220-годдзя нараджэння Яна Чачота / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. М. А. Даніловіч ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2016. – С. 39-48. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 165

  полный текст

  ББК 81.0 С48

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Фразеалагізмы ў сучасных дыялектных лексічных слоўніках
  / М. А. Даніловіч // Слово и словарь = vocabulum et vocabularium : сборник научных трудов по лексикографии / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. В. В. Дубчинский. – Гродно : ГрГУ, 2002. – С. 30-34. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 166

  полный текст

  ББК 81. М74

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Фразеалагізмы ў фальклорна-лінгвістычным зборніку Т.Ф. Сцяшковіч
  / М. А. Даніловіч // "Мова мая, я з табою ў жыцці шчасце маю..." : зб. навуковых артыкулаў, прысвечаны 70-годдзю з дня нараджэння прафесара В.А. Ляшчынскай. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 2016. – С. 52-58. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 167

  ББК 81.411.3 Б43

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Фразеалагічна-семантычныя дыялектызмы
  / М. А. Даніловіч // Беларуская лінгвістыка. Вып. 52 / НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа ; рэдкал.: А. М. Булыка [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2002. – С. 53-62. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 168

  полный текст

  ББК 81. К26

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Фразеалагічна-сінтаксічныя дыялектызмы
  / М. А. Даніловіч // Е.Ф. Карский и современное языкознание : материалы IX международных Карских чтений, Гродно, Беларусь, 16-17 мая 2002 г.: В 2-х ч. Ч.2. / М-во образования РБ, Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. М. И. Конюшкевич. – Гродно : ГрГУ, 2003. – С. 207-215. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 169

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Фразеалагічная спадчына Міхала Федароўскага
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2003. – № 9. – С. 39-41. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 170

  полный текст

  ББК 81.411.3-4 Д18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Фразеалагічны слоўнік гаворак Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2020. – 608 с. – ISBN 978-985-582-352-1 : 54,44р., 6экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 171

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Фразеаўтваральнае слова КУТ у творах Янкі Купалы
  / М. А. Даніловіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2013. – С. 135-139. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 172

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Хвала і гонар нястомнаму даследчыку Косаўшчыны: Успамінаючы Алеся Зайку
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2019. – № 1. – С. 41-44. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 173

  полный текст

  ББК 83. Ш70

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Этнонімы ў структуры беларускіх дыялектных фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы ХХ міжнар. навук. канф., Гродна, 23-24 кастр. 2014 г. / Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэд. кал.: Я. Панькоў [і інш.]. – Мінск : БудМедыяПраект, 2015. – С. 8-12. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 174

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Этымалагічны аналіз купалавых фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 70-76. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<1234567
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека