Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 176
 • 1

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Агульнародныя словы ў структуры дыялектных фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2003. – № 6. – С. 54-60. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Адданасць роднаму слову: Да юбілею Івана Лепешава
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2014. – № 10. – С. 27-28. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 81. Д20

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Адлюстраванне катэгарыяльнай полісеміі ў слоўніках
  / М. А. Даніловіч // Дарагое мне - і маё - беларускае : навуковы зборнік да 100-годдзя з дня нараджэння прафесара Ф. М. Янкоўскага / навук. рэд. Д. В. Дзятко ; Рэдкал. Г. М. Валочка. – Рига : BVKI, 2018. – С. 201-204. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Адлюстраванне фактаў гісторыі ў беларускай дыялектнай фразеалогіі
  / М. А. Даніловіч // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. XI : materialy XVI Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 25-26 IX 2009 = Матэрыялы XVI Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці", Беласток, 25-26 IX 2009 / Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly, Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku ; pod red. B. Siegienia, M. Kondratiuka. – Bialystok : Wyd. Un-tu w Bialymstoku, 2009. – С. 129-138. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 81.411.3 К78

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Адфразеалагічнае словаўтварэнне ў беларускіх гаворках
  / М. А. Даніловіч // Краявіды роднай мовы. Вып. 2 : зб. навук. арт. (памяці прафесара І.Я. Лепешава) / Мін-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. В. Л. Варановiч ; рэд. кал.: В. Л. Варановiч, М. А. Даніловіч, А. С. Садоўская. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 25-33. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 81.411.3 Г77

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Айканімія Гродзенскага раёна
  / М. А. Даніловіч // Грані роднага слова : зб. мовазнаўчых навук. артыкулаў (да 80-годдзя прафесара П.У. Сцяцко) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 125-132. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Алешчык, В. А.
  Айканімія Сапоцкінскага краю
  / В. А. Алешчык, М. А. Даніловіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зборнік навуковых артыкулоў. Вып. 2 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. М. А. Даніловіч ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2013. – С. 28-39. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  Актуальныя праблемы фразеалогіі ў параўнальна-тыпалагічным накірунку
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 80 06 Параўнальна-гістарычнае, тыпалагічнае і супастаўляльнае мовазнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-350. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Апанас Цыхун
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2005. – № 5. – С. 48-49. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Асноўныя кірункі супастаўляльна-тыпалагічнага вывучэння фразеалогіі
  / М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2011. – № 1(108). – С. 114-119. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 11

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Аспекты супастаўляльнага вывучэння фразеалігічных сістэм
  / М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2013. – № 2(156). – С. 67-70. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 12

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Аспекты этналінгвістычнага вывучэння рэгіянальнай тапаніміі на стадыі збірання
  / М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2012. – № 1(127). – С. 30-36. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 13

  полный текст

  ББК 81.

  Сцяцко, Павел Уладзiмiравiч
  Асяродак навукі і прафесійнага майстэрства (да 20-годдзя кафедры беларускага і тэарэтычнага мовазнаўства)
  / П. У. Сцяцко, М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2011. – № 3(119). – С. 145-150. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 14

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) D82

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Балтызмы ў сістэме лексічна-фразеалагічных адносін (на матэрыяле беларускіх гаворак)
  / М. А. Даніловіч // Droga ku wzajemnosci = Шлях да ўзаемнасці . У 2 ч. Ч. 1 : materialy X Miedzynarodowej Konferencji Naukowej, Grodno - Mir, 24 - 25 pazdziernika 2002 r. / In-cja edykacji "Grodzienski un-t panstwowy im. J. Kupaly", Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku ; pod red. S. Musijenko. – Grodno : ГАУПП "Гродзенская друкарня", 2004. – С. 75-80. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 15

  ББК 82.3(4Бел.)-41 Д18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Беларускае вяселле: Абрад. Зычэнні. Тосты. Прыказкі. Фразеалагізмы
  : на матэрыяле Гродзеншчыны / М. А. Даніловіч, Н. К. Памецька, І. В. Піваварчык. – Гродна : Таварыства беларускай мовы, 2000. – 136 с. – 400р., 11экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 16

  ББК 81.411.3 Д18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Беларуская дыялекталогія
  : практыкум / М. А. Даніловіч ; Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы. – Гродна, 1995. – 88 с. – 8750р., 38экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 17

  ББК 81.411.3 Л18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Беларуская дыялекталог1я: практыкум
  / М. А. Даніловіч. – Гродна, 1995. – 88 с. – 8750р. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 18

  ББК 81.411.3-3 Д18

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Беларуская дыялектная фразеалогія і яе лексічная аснова
  / М. А. Даніловіч ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2003. – 271 с. – ISBN 985-417-549-9 : 7361р., 22экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 19

  полный текст

  ББК 81.411.3 Д18

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Беларуская дыялектная фразеалогія: тыпалогія, лексічны склад
  : Аўтарэф. дыс....доктара філалаг. навук: 10.02.01 / М. А. Даніловіч ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мн., 2004. – 41 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 20

  полный текст

  ББК 81. Н35

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Бінарныя фразеалагічныя спалучэнні ў беларускіх гаворках
  / М. А. Даніловіч // Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння : навук. зб. да 60-годдзя П.А. Міхайлава. – Мінск : Права i эканомiка, 2010. – С. 145-149. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 21

  полный текст

  ББК 74.48 В78

  Навагран, Юлія Віктараўна
  Варыянтнасць интэрнацыянальных фразеалагичных адзинак беларускай мовы
  / Ю. В. Навагран ; навук. кіраўнік М. А. Даніловіч // XV Машеровские чтения: в 2 т. Т. 1 : материалы международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Витебск, 22 октября 2021 г. / Учреждение образования "Витебский гос. ун-т им. П. М. Машерова" ; гл. ред. Е. Я. Аршанский ; ред. кол.: И. А. Красовская [и др.]. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2021. – С. 210-212. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 22

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Аказіянальныя кампаненты ў структуры дыялектных фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія, журналістыка, педагогіка. – 2004. – № 1. – С. 52-57. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 23

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Словы балцкого паходжання ў структуры беларускіх дыялектных фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія, журналістыка, педагогіка. – 2003. – № 1. – С. 37-41. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 24

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Прынцыпы складання слоўніка рэгіянальнай фразеалогіі Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Культуралогія. Псіхалогія. Правазнаўства. Філалогія. – 1999. – № 2. – С. 112-116. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 25

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Пашырэнне кампанентавага складу фразеалагізмаў ў беларускіх гаворках
  / М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 2000. – № 3. – С. 97-100. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения


12345678>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека