Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 173
 • 11

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Аспекты супастаўляльнага вывучэння фразеалігічных сістэм
  / М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2013. – № 2(156). – С. 67-70. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 12

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Аспекты этналінгвістычнага вывучэння рэгіянальнай тапаніміі на стадыі збірання
  / М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2012. – № 1(127). – С. 30-36. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 13

  полный текст

  ББК 81.

  Сцяцко, Павел Уладзiмiравiч
  Асяродак навукі і прафесійнага майстэрства (да 20-годдзя кафедры беларускага і тэарэтычнага мовазнаўства)
  / П. У. Сцяцко, М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2011. – № 3(119). – С. 145-150. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 14

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) D82

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Балтызмы ў сістэме лексічна-фразеалагічных адносін (на матэрыяле беларускіх гаворак)
  / М. А. Даніловіч // Droga ku wzajemnosci = Шлях да ўзаемнасці . У 2 ч. Ч. 1 : materialy X Miedzynarodowej Konferencji Naukowej, Grodno - Mir, 24 - 25 pazdziernika 2002 r. / In-cja edykacji "Grodzienski un-t panstwowy im. J. Kupaly", Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku ; pod red. S. Musijenko. – Grodno : ГАУПП "Гродзенская друкарня", 2004. – С. 75-80. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 15

  ББК 82.3(4Бел.)-41 Д18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Беларускае вяселле: Абрад. Зычэнні. Тосты. Прыказкі. Фразеалагізмы
  : на матэрыяле Гродзеншчыны / М. А. Даніловіч, Н. К. Памецька, І. В. Піваварчык. – Гродна : Таварыства беларускай мовы, 2000. – 136 с. – 400р., 11экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 16

  ББК 81.411.3 Д18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Беларуская дыялекталогія
  : практыкум / М. А. Даніловіч ; Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы. – Гродна, 1995. – 88 с. – 8750р., 38экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 17

  ББК 81.411.3-3 Д18

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Беларуская дыялектная фразеалогія і яе лексічная аснова
  / М. А. Даніловіч ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2003. – 271 с. – ISBN 985-417-549-9 : 7361р., 22экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 18

  полный текст

  ББК 81.411.3 Д18

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Беларуская дыялектная фразеалогія: тыпалогія, лексічны склад
  : Аўтарэф. дыс....доктара філалаг. навук: 10.02.01 / М. А. Даніловіч ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мн., 2004. – 41 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 19

  полный текст

  ББК 81. Н35

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Бінарныя фразеалагічныя спалучэнні ў беларускіх гаворках
  / М. А. Даніловіч // Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння : навук. зб. да 60-годдзя П.А. Міхайлава. – Мінск : Права i эканомiка, 2010. – С. 145-149. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 20

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Аказіянальныя кампаненты ў структуры дыялектных фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія, журналістыка, педагогіка. – 2004. – № 1. – С. 52-57. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения


<123456789...>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека