Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 173
 • 51

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  З фразеалогіі гаворак Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Беларуская дыялекталогія : матэрыялы і дасдедаванні : зб. навук. артыкулаў. Вып. 2 / НАН Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы ; рэд.: і інш., В. М. Курцова. – Мінск : Беларуская навука, 2012. – С. 81-86. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 52

  полный текст

  ББК 81.0 С48

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Збіранне і слоўнікавае апісанне лексікі Гродзеншчыны ў ХХ ст.
  / М. А. Даніловіч // Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium : сборник науч. трудов по лексикографии / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. Л. В. Рычкова. – Гродно : ГрГУ, 2005. – С. 17-22. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 53

  полный текст

  ББК 81.411.3 Н17

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Збіранне і слоўнікавае апісанне фразеалогіі Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Надзенныя пытанні лінгвістыкі (да 75-годдзя прафесара П.У. Сцяцко) : Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, 11 сакавіка 2005 года, Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. А. I. Багдзевiч. – Гродна : ГрДУ, 2005. – С. 258-263. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 54

  полный текст

  ББК 81.(4Беі)

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Збіранне лексікі і фразеалогіі ў пазаўрочны час
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2006. – № 5. – С. 74-77. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 55

  полный текст

  ББК 74.26

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Збіранне тапаніміі ў пазакласнай працы па мове
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2009. – № 2. – С. 94-97. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 56

  полный текст

  ББК 81.41 С48

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Камбінаваныя фразеалагічныя дыялектызмы
  / М. А. Даніловіч // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках : Материалы VIII Международной научной конференции. 15 - 16 апреля 2003 г. Гродно / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред.: А. В. Никитевич, С. А. Емельянова. – Гродно : ГрГУ, 2003. – С. 256-260. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 57

  полный текст

  ББК 81. С47

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Кампаратывізацыя слова як спосаб утварэння фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Славянская фразеология в синхронии и диахронии. Вып. 3 : сб. науч. статей. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. – С. 34-37. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 58

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Кленічы і дыялогі на Гродзеншчыне
  / М. А. Даніловіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 3. Да 110-годдзя з дня нараджэння Т.Ф. Сцяшковіч / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2014. – С. 249-261. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 59

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Кніга пра беларускіх мовазнаўцаў. - Рэц. на кн.: Дзятко Д. В. Мовазнаўцы: нарысы па гісторыі беларускай лінгвістыкі / Д. В. Дзятко, П. А. Міхайлаў. - Мінск : А. М. Янушкевіч, 2017. - 496 с.
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2017. – № 5. – С. 49-50. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 60

  ББК 81.411.3 К63

  Комплексныя кантрольныя заданні па беларускай мове для студэнтаў спецыяльнасці 02.19
  / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; склад.: Н. М. Гардзей [і інш.]. – Гродна, 1991. – 58 с., 30экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 61

  ББК 82.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Лексічныя дыялектызмы ў структуры дыялектных фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя гуманітарных і грамадскіх навук. – 2003. – № 1. – С. 84-89. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 62

  полный текст

  ББК 71. К90

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Лепешаў Іван Якаўлевіч
  / М. А. Даніловіч // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 5. Л - М / рэдкал.: В. В. Калістратава [и др.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2014. – С. 65. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 63

  полный текст

  ББК 81.411.3 Д18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Лінгвістычнае краязнаўства Гродзеншчыны
  : дапаможнік / М. А. Даніловіч ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2008. – 227 с. – ISBN 978-985-515-093-1 : 7903р., 71экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 64

  полный текст

  Лінгвістычнае краязнаўства Гродзеншчыны
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-03 01 Мовазнаўства 1-21 05 01-01 01 Мовазнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 28.12.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-600. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 65

  полный текст

  ББК 80.4 Ш22

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Лінгвістычнае краязнаўства Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : чацвёртыя навуковыя чытаннi. У 2 ч. Ч. 1 / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; Рэдкал. С. Я. Кострыца ; Рэдкал.: М. І. Канюшкевіч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1994. – С. 41-45. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 66

  полный текст

  ББК 81.411.3 Д18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Лінгвістычнае краязнаўства Гродзеншчыны [Электронны рэсурс]
  : дапаможнік / М. А. Даніловіч ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2008, 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 67

  полный текст

  ББК 28.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Лясны мёд не схільны да крышталізацыі
  / М. А. Даніловіч // Беларускі пчаляр. – 2014. – № 5(27). – С. 50-52. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 68

  полный текст

  ББК 82.3(4Беі) Д18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Малыя жанры фальклору Гродзеншчыны
  : [манаграфія] / М. А. Даніловіч ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – 253 с. – ISBN 978-985-7134-21-2 : 8р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 69

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Малыя фальклорныя творы, запісаныя на Гродзеншчыне
  / М. А. Даніловіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 5. Да 220-годдзя нараджэння Яна Чачота / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. М. А. Даніловіч ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2016. – С. 173-184. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 70

  полный текст

  ББК 81. Б43

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Марфалагічны прынцып вылучэння апорнага кампанента фразеалагізмаў у слоўніках
  / М. А. Даніловіч // Беларуская мова ў ХХІ стагоддзі: асноўныя тэндэнцыі развіцця (да 80-годдзя акадэміка А.І. Падлужнага) : зборнік матэрыялаў Міжнароднай навуковай канферэнцыi, Мінск, 28–29 кастрычніка 2015 г. – Мінск : Права і эканоміка, 2015. – С. 114-119. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 71

  ББК 84.(4Беі)6 Д18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Мая родная вёска Бабіна
  / М. А. Даніловіч. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2022. – 337 с. – ISBN 978-985-7257-53-9 : 15р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 72

  полный текст

  ББК 74.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Методыка збірання дыялектнага матэрыялу ў пазакласнай працы па мове
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2005. – № 9. – С. 74-77. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 73

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Мікратапанімія вёскі Бабіна Гродзенскага раёна
  / М. А. Даніловіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны (матэрыялы і даследаванні) : зб. навук. арт. (да 100-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 78-91. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 74

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Мікратапанімія вёскі Дубінка Гродзенскага раёна
  / М. А. Даніловіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зборнік навуковых артыкулоў. Вып. 2 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. М. А. Даніловіч ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2013. – С. 53-55. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 75

  ББК 80. Ф51

  Даніловіч, М. А.
  Мікратапанімія Парэцкага сельсавета Гродзенскага раёна
  / М. А. Даніловіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны: матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 10. Да 90-годдзя з дня нараджэння прафесара Аляксея Міхайлавіча Пяткевіча / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра беларускай філалогіі ; гал. рэд.: Ж. С. Сіплівеня, Р. К. Казлоўскі ; рэдкал.: Т. А. Аляшкевіч [и др.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2021. – С. 49-63. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 76

  полный текст

  ББК 81.411.3 К78

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Навуковыя дасягненні прафесара І.Я. Лепешава ў парэміялогіі
  / М. А. Даніловіч // Краявіды роднай мовы : зб. мовазнаўч. навук. арт. (памяці прафесара І.Я. Лепешава) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. М. А. Даніловіч ; рэд. кал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2014. – С. 4-12. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 77

  ББК 82.(4Беі)

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Нам сонейкам свеціць матчына песня: калыханкі Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2006. – № 12. – С. 61-62. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 78

  полный текст

  ББК 80.4 К26

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Народныя зычэнні ў вясельным абрадзе жыхароў Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Я. Карскі і сучаснае мовазнаўства (да 135-х угодкаў з дня нараджэння) : матэрыялы шостых навуковых чытанняў, 25-26 студзеня 1996 г. У 2 т. Т. 1 / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; адказны рэд. М. І. Канюшкевіч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1996. – С. 56-64. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 79

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Народныя прыкметы Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 4. / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2015. – С. 167-180. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 80

  полный текст

  ББК 81.411.3 А43

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Недахопы семантычнай ідэнтыфікацыі фразеалагізмаў ў слоўніках
  / М. А. Даніловіч // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі (да 80-годдзя з дня нараджэння прафесара Г. М. Малажай) : у 2 ч. Ч. 1 : зб. навук. арт. – Брэст : БрДУ, 2018. – С. 86-90. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 81

  ББК 74.58 Т29

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Некаторыя граматычныя асаблівасці дзеяслоўных фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Исследования учёных - на службу пятилетке. Ч. 4: филологические науки : тезисы докладов науч.-практ. конф., Гродно, 29 сент. 1980 г. (XXVI съезду посвящается) / М-во высш. и сред. спец. образования БССР, Гродненский областной совет НТО, Гродненский гос. ун-т ; ред. кол.: В. М. Никитевич [и др.]. – Гродно : 1980. – С. 14-16. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 82

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Новае даследаванне гісторыі беларускай мовы і мовазнаўства.- Рэц. на кн.: Запрудскі С.М. Беларускае мовазнаўства і развіццё беларускай літаратурнай мовы: 1920-1930-я гады.- Мінск: БДУ, 2013.- 367 с.
  / М. А. Даніловіч // Беларуская лінгвістыка. Вып. 73 / Філіал "Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы, НАН Беларусі. Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры ; рэдкал.: В. М. Нікалаева, М. П. Антропаў, А. А. Лукашанец. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – С. 170-173. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 83

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Новае слова ў беларускай парэміялогіі : Рэц. на кн.: Лепешаў І. Парэміялогія як асобны раздзел мовазнаўства : Дапаможнік.- Гродна : ГрДУ,2006.-279с
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2007. – № 4. – С. 65. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 84

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Новая кніга пра ўласныя імёны. - Рэц. на кн.: Шур, В. Беларускія ўласныя імёны: беларуская антрапанімія і тапанімія: дапаможнік для магістрантаў, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1 - 21 80 11 "Мовазнаўства"
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2018. – № 6. – С. 46-47. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 85

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Новы этап даследавання прыказак
  / М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2014. – № 3(185). – С. 150-153. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 86

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Парэміялагічная спадчына прафесара І.Я. Лепешава
  / М. А. Даніловіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. Д. М. Лебядзевіч ; рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2015. – С. 105-109. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 87

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Пашырэнне кампанентавага складу фразеалагізмаў ў беларускіх гаворках
  / М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 2000. – № 3. – С. 97-100. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 88

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Перспектывы дыялекталагічнай працы ў школе
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2005. – № 7. – С. 91-93. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 89

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Першае манаграфічнае даследаванне мовы беларускага заканадаўства. Рэц. на: Кулеш Г.І. Мова беларускага заканадаўства ХХ ст.: генезіс і эвалюцыя. - Мінск: БДУ, 2015
  / М. А. Даніловіч // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2016. – № 2. – С. 116-117. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 90

  полный текст

  ББК 81.05 G98

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Польскамоўныя элементы ў беларускай дыялектнай фразеалогіі
  / М. А. Даніловіч // Gwary i onomastyka pogranicza polsko-wschodnioslowianskiego i slowiansko-baltyckiego : tom prac ofiarowany Prof. Michalowi Kondratiukowi z okazji 45-lecia pracy naukowej. – Bialystok : Uniwersytet w Bialymstoku, 2006. – С. 113-124. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 91

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Пра ЧОРТА і КУЛІЧКІ: этымалагічны аналіз фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2009. – № 3. – С. 79-81. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 92

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Праблемы размяшчэння фразеалагізмаў у слоўніках
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2013. – № 10. – С. 32-36. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 93

  полный текст

  ББК 81.411.3 Д18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Праблемы супастаўляльнай фразеалогіі
  : дапаможнік для студ. і магістрантаў філал. спец. вышэйшых навучальных устаноў / М. А. Даніловіч, Т. П. Фундатар, І. К. Цівунчык ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПрынт, 2013. – 133 с. – ISBN 978-985-90264-7-8 : 16000р., 6экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 94

  полный текст

  ББК 81.0 С48

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Праект тэкстаграфічнага зборніка "Дыялектная мова Гродзеншчыны"
  / М. А. Даніловіч // Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium : сб. науч. трудов по лексикографии / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред.: В. Л. Воронович, Л. В. Рычкова. – Гродно : ГрГУ, 2007. – С. 104-106. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 95

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Праца над зводным фразеалагічным слоўнікам гаворак Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 191-198. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 96

  полный текст

  ББК 74.261.9 А43

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Прыёмы вывучэння фразеалагізмаў на ўроках мовы і літаратуры
  / М. А. Даніловіч // Актуальныя праблемы выкладання літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : матэрыялы рэсп. навукова-практыч. канф. 11 мая 1999 г. / адказ. рэд.: М. І. Мішчанчук, М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 111-114. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 97

  полный текст

  ББК 81.0 С48

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Прынцыпы складання рэгіянальнага этналінгвістычнага слоўніка тапонімаў
  / М. А. Даніловіч // Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium : сборник научных трудов / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований ; ред. кол.: Л. В. Рычкова [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2013. – С. 72-74. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 98

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Прынцыпы складання слоўніка рэгіянальнай фразеалогіі Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Культуралогія. Псіхалогія. Правазнаўства. Філалогія. – 1999. – № 2. – С. 112-116. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 99

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Работа па фразеалогіі пры вывучэнні іменных часцін мовы
  / М. А. Даніловіч // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1990. – № 10. – С. 39-44. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 100

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Работа па фразеалогіі пры вывучэнні словаўтварэння і арфаграфіі
  / М. А. Даніловіч // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1990. – № 6. – С. 8-10. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<1234>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека