Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 174
 • 31

  полный текст

  ББК 81. П99

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Влияние контактных языков на фразеологию говоров Гродненщины
  / М. А. Даніловіч // XV Міжнародны з'езд славістаў = XV Международный съезд славистов = XV International Congress of Slavists : тезісы дакладаў Міжнароднай канферэнцыі, Мінск, 20-27 жніўня 2013 г.: у 2 т. Т. 1. Мовазнаўства. – Мінск : Беларуская навука, 2013. – С. 29-30. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 32

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Вобраз жанчыны ў беларускай дыялектнай фразеалогіі
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2021. – № 3. – С. 32-36. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 33

  полный текст

  ББК 74.268.3 Беі А43

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Вывучэнне і сістэматызацыя навуковых крыніц беларускай дыялектнай фразеалогіі
  / М. А. Даніловіч // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. 30 кастрычніка 2002 г. Гродна, Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; пад рэд.: У. І. Каялы, Т. І. Тамашэвіча. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 305-309. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 34

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Вывучэнне фразеалагізмаў у курсе «Беларуская дыялекталогія»
  / М. А. Даніловіч // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 52-58. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 35

  ББК 74.261.4 Д18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Вывучэнне фразеалогii на ўроках мовы
  : дапаможнік для настаўніка / М. А. Даніловіч. – Мінск : Народная асвета, 1991. – 94 с. – (Б-ка настаўніка бел. мовы і літаратуры). – 3000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 36

  ББК 74.261.4 Д18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Вывучэнне фразеалогіі на ўроках мовы
  : дапам. для настаўніка / М. А. Даніловіч. – Мінск : Нар. асвета, 1991. – 94 с. – (Б-ка настаўніка бел. мовы і літаратуры). – ISBN 5-341-00406-Х : 1р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 37

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Выкарыстанне польскамоўных сродкаў у фразеалогіі гаворак Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XVIII Міжнар. навук. канф., Гродна, 15-16 лістапада 2012 г. / рэд. кал.: Я. Панькоў, І. Папоў, Э. С. Ярмусік. – Ліда : Лідская друкарня, 2014. – С. 24-27. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 38

  полный текст

  ББК 81. С47

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Вытокі і ўжыванне фразеалагізма Бог жыве (паводле матэрыялаў друку і Інтэрнэта)
  / М. А. Даніловіч // Славянская фразеология в свете современных лингвистических парадигм : сб. научн. ст. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. – С. 57-64. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 39

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Вялікая літара і слова 'бог' у фразеалогіі
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2015. – № 10. – С. 27-32. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 40

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Гідронімы басейна ракі Котры
  / М. А. Даніловіч // Беларуская дыялекталогія : матэрыялы і дасдедаванні : зб. навук. артыкулаў. Вып. 2 / НАН Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы ; рэд.: і інш., В. М. Курцова. – Мінск : Беларуская навука, 2012. – С. 68-72. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<123456789...>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека