Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 173
 • 51

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  З фразеалогіі гаворак Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Беларуская дыялекталогія : матэрыялы і дасдедаванні : зб. навук. артыкулаў. Вып. 2 / НАН Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы ; рэд.: і інш., В. М. Курцова. – Мінск : Беларуская навука, 2012. – С. 81-86. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 52

  полный текст

  ББК 81.0 С48

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Збіранне і слоўнікавае апісанне лексікі Гродзеншчыны ў ХХ ст.
  / М. А. Даніловіч // Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium : сборник науч. трудов по лексикографии / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. Л. В. Рычкова. – Гродно : ГрГУ, 2005. – С. 17-22. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 53

  полный текст

  ББК 81.411.3 Н17

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Збіранне і слоўнікавае апісанне фразеалогіі Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Надзенныя пытанні лінгвістыкі (да 75-годдзя прафесара П.У. Сцяцко) : Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, 11 сакавіка 2005 года, Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. А. I. Багдзевiч. – Гродна : ГрДУ, 2005. – С. 258-263. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 54

  полный текст

  ББК 81.(4Беі)

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Збіранне лексікі і фразеалогіі ў пазаўрочны час
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2006. – № 5. – С. 74-77. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 55

  полный текст

  ББК 74.26

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Збіранне тапаніміі ў пазакласнай працы па мове
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2009. – № 2. – С. 94-97. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 56

  полный текст

  ББК 81.41 С48

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Камбінаваныя фразеалагічныя дыялектызмы
  / М. А. Даніловіч // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках : Материалы VIII Международной научной конференции. 15 - 16 апреля 2003 г. Гродно / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред.: А. В. Никитевич, С. А. Емельянова. – Гродно : ГрГУ, 2003. – С. 256-260. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 57

  полный текст

  ББК 81. С47

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Кампаратывізацыя слова як спосаб утварэння фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Славянская фразеология в синхронии и диахронии. Вып. 3 : сб. науч. статей. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. – С. 34-37. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 58

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Кленічы і дыялогі на Гродзеншчыне
  / М. А. Даніловіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 3. Да 110-годдзя з дня нараджэння Т.Ф. Сцяшковіч / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2014. – С. 249-261. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 59

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Кніга пра беларускіх мовазнаўцаў. - Рэц. на кн.: Дзятко Д. В. Мовазнаўцы: нарысы па гісторыі беларускай лінгвістыкі / Д. В. Дзятко, П. А. Міхайлаў. - Мінск : А. М. Янушкевіч, 2017. - 496 с.
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2017. – № 5. – С. 49-50. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 60

  ББК 81.411.3 К63

  Комплексныя кантрольныя заданні па беларускай мове для студэнтаў спецыяльнасці 02.19
  / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; склад.: Н. М. Гардзей [і інш.]. – Гродна, 1991. – 58 с., 30экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения


<<<...234567891011...>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека