Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 174
 • 81

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Мікратапанімія вёскі Дубінка Гродзенскага раёна
  / М. А. Даніловіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зборнік навуковых артыкулоў. Вып. 2 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. М. А. Даніловіч ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2013. – С. 53-55. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 82

  ББК 80. Ф51

  Даніловіч, М. А.
  Мікратапанімія Парэцкага сельсавета Гродзенскага раёна
  / М. А. Даніловіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны: матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 10. Да 90-годдзя з дня нараджэння прафесара Аляксея Міхайлавіча Пяткевіча / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра беларускай філалогіі ; гал. рэд.: Ж. С. Сіплівеня, Р. К. Казлоўскі ; рэдкал.: Т. А. Аляшкевіч [и др.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2021. – С. 49-63. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 83

  полный текст

  ББК 81.411.3 К78

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Навуковыя дасягненні прафесара І.Я. Лепешава ў парэміялогіі
  / М. А. Даніловіч // Краявіды роднай мовы : зб. мовазнаўч. навук. арт. (памяці прафесара І.Я. Лепешава) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. М. А. Даніловіч ; рэд. кал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2014. – С. 4-12. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 84

  ББК 82.(4Беі)

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Нам сонейкам свеціць матчына песня: калыханкі Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2006. – № 12. – С. 61-62. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 85

  полный текст

  ББК 80.4 К26

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Народныя зычэнні ў вясельным абрадзе жыхароў Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Я. Карскі і сучаснае мовазнаўства (да 135-х угодкаў з дня нараджэння) : матэрыялы шостых навуковых чытанняў, 25-26 студзеня 1996 г. У 2 т. Т. 1 / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; адказны рэд. М. І. Канюшкевіч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1996. – С. 56-64. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 86

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Народныя прыкметы Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 4. / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2015. – С. 167-180. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 87

  полный текст

  ББК 81.411.3 А43

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Недахопы семантычнай ідэнтыфікацыі фразеалагізмаў ў слоўніках
  / М. А. Даніловіч // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі (да 80-годдзя з дня нараджэння прафесара Г. М. Малажай) : у 2 ч. Ч. 1 : зб. навук. арт. – Брэст : БрДУ, 2018. – С. 86-90. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 88

  ББК 74.58 Т29

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Некаторыя граматычныя асаблівасці дзеяслоўных фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Исследования учёных - на службу пятилетке. Ч. 4: филологические науки : тезисы докладов науч.-практ. конф., Гродно, 29 сент. 1980 г. (XXVI съезду посвящается) / М-во высш. и сред. спец. образования БССР, Гродненский областной совет НТО, Гродненский гос. ун-т ; ред. кол.: В. М. Никитевич [и др.]. – Гродно : 1980. – С. 14-16. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 89

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Новае даследаванне гісторыі беларускай мовы і мовазнаўства.- Рэц. на кн.: Запрудскі С.М. Беларускае мовазнаўства і развіццё беларускай літаратурнай мовы: 1920-1930-я гады.- Мінск: БДУ, 2013.- 367 с.
  / М. А. Даніловіч // Беларуская лінгвістыка. Вып. 73 / Філіал "Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы, НАН Беларусі. Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры ; рэдкал.: В. М. Нікалаева, М. П. Антропаў, А. А. Лукашанец. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – С. 170-173. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 90

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Новае слова ў беларускай парэміялогіі : Рэц. на кн.: Лепешаў І. Парэміялогія як асобны раздзел мовазнаўства : Дапаможнік.- Гродна : ГрДУ,2006.-279с
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2007. – № 4. – С. 65. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения


<<<...567891011121314...>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека