Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 176
 • 1

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Агульнародныя словы ў структуры дыялектных фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2003. – № 6. – С. 54-60. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Адданасць роднаму слову: Да юбілею Івана Лепешава
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2014. – № 10. – С. 27-28. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 81. Д20

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Адлюстраванне катэгарыяльнай полісеміі ў слоўніках
  / М. А. Даніловіч // Дарагое мне - і маё - беларускае : навуковы зборнік да 100-годдзя з дня нараджэння прафесара Ф. М. Янкоўскага / навук. рэд. Д. В. Дзятко ; Рэдкал. Г. М. Валочка. – Рига : BVKI, 2018. – С. 201-204. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Адлюстраванне фактаў гісторыі ў беларускай дыялектнай фразеалогіі
  / М. А. Даніловіч // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. XI : materialy XVI Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 25-26 IX 2009 = Матэрыялы XVI Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці", Беласток, 25-26 IX 2009 / Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly, Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku ; pod red. B. Siegienia, M. Kondratiuka. – Bialystok : Wyd. Un-tu w Bialymstoku, 2009. – С. 129-138. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 81.411.3 К78

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Адфразеалагічнае словаўтварэнне ў беларускіх гаворках
  / М. А. Даніловіч // Краявіды роднай мовы. Вып. 2 : зб. навук. арт. (памяці прафесара І.Я. Лепешава) / Мін-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. В. Л. Варановiч ; рэд. кал.: В. Л. Варановiч, М. А. Даніловіч, А. С. Садоўская. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 25-33. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 81.411.3 Г77

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Айканімія Гродзенскага раёна
  / М. А. Даніловіч // Грані роднага слова : зб. мовазнаўчых навук. артыкулаў (да 80-годдзя прафесара П.У. Сцяцко) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 125-132. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Алешчык, В. А.
  Айканімія Сапоцкінскага краю
  / В. А. Алешчык, М. А. Даніловіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зборнік навуковых артыкулоў. Вып. 2 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. М. А. Даніловіч ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2013. – С. 28-39. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Аказіянальныя кампаненты ў структуры дыялектных фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія, журналістыка, педагогіка. – 2004. – № 1. – С. 52-57. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 9

  полный текст

  Актуальныя праблемы фразеалогіі ў параўнальна-тыпалагічным накірунку
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 80 06 Параўнальна-гістарычнае, тыпалагічнае і супастаўляльнае мовазнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-350. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Апанас Цыхун
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2005. – № 5. – С. 48-49. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


123456789...>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека