Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 102
 • 1

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) D82

  Жук, Ігар Васільевіч
  "Piaskowisko" і "Кар'ер" Васіля Быкава: пытанне ідэнтычнасці перакладу рытмавага контуру выказвання
  / І. В. Жук // Droga ku wzajemnosci = Шлях да ўзаемнасці . У 2 ч. Ч. 1 : materialy X Miedzynarodowej Konferencji Naukowej, Grodno - Mir, 24 - 25 pazdziernika 2002 r. / In-cja edykacji "Grodzienski un-t panstwowy im. J. Kupaly", Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku ; pod red. S. Musijenko. – Grodno : ГАУПП "Гродзенская друкарня", 2004. – С. 318-326. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 83.3(2=Бела)6-8 Купала Р96

  Жук, Ігар Васільевіч
  Аб адным выпадку "рытмавай рэдукцыі" ў паэзіі Янкі Купалы (верш "У дарозе", 1918 г.)
  / І. В. Жук // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі 27 кастрычнiка 1999 года. Гродна / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 67-73. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 83.3(4П)5-8 Ажэшка Т28

  Жук, Ігар Васільевіч
  Аб варыятыўнасці чыннікаў нацыянальнай традыцыі (з назіранняў над рытмавым станам беларускай прозы пачатку ХХ стагоддзя)
  / І. В. Жук // Творчасць Элізы Ажэшкі і беларуская культура : зборнiк навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра польскай філалогіі ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 268-276. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 83. С71

  Жук, Ігар Васільевіч
  "Адзін дадаць адзін-больш за два": пра асаблівасці апавядальніцкіх тэхнік у "Хлопцах-равесніках" Івана Навуменка
  / І. В. Жук // Спадчына І.Я. Навуменкі і акутальныя праблемы літаратуразнаўства : зб. навук. артыкулаў. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 2014. – С. 24-28. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6 Ж85

  Жук, Ігар Васільевіч
  Адна старонка Купалавага дыярыуша
  / І. В. Жук // Прыхінуцца да крыніцы : [манаграфія] / І. В. Жук ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2017. – С. 33-48. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Жук, Ігар Васільевіч
  Адна старонка Купалавага дыярыюша ("Шляхам жыцця")
  / І. В. Жук // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2013. – С. 7-16. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 М58

  Жук, Ігар Васільевіч
  Анталагічнае ядро "Тутэйшых": актуаліі вывучэння першай дзеі
  / І. В. Жук // Міжнародныя Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 25-27 лістапада 1997 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: Д. М. Лебядзевіч, М. У. Мікуліч, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 1999. – С. 275-282. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) П70

  Жук, Ігар Васільевіч
  Апазнавальныя знакі часу (матэрыялы да творчага партрэта Лідзіі Ялоўчык)
  / І. В. Жук // Працы кафедры беларускай літаратуры. Вып. II / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад агульнай рэд. Д. М. Лебядзевіча ; Рэдкал.: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ЮрСаПрінт, 2015. – С. 3-10. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 83.

  Жук, Ігар Васільевіч
  Асветнік Аляксей Пяткевіч - абраннік традыцыі
  / І. В. Жук // Роднае слова. – 2006. – № 3. – С. 91-93. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  Асновы літаратурна-мастацкай дзейнасці
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-342. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


123456789...>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека