Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 31
 • 1

  полный текст

  ББК 81. Л89

  Кавальчук, Аксана Іванаўна
  Адлюстраванне асаблівасцяў культуры харчавання ў беларускай народнай лексіцы і фразеалогіі
  /А.И. Кавальчук // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 5. В 2 ч. Ч. 2 : сб. науч. ст./Гродненский гос. ун-т им. Я.Купалы; отв. ред. В.С. Истомин; ред. кол.: Д.С. Вадюшина, С.Ф. Мусиенко, В.С. Истомин, Д.Г. Богущевич.- Гродно : ЮрСаПринт, 2013 .- С.175-179 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Кавальчук, Аксана Іванаўна
  Адлюстраванне вонкавага выгляду чалавека ў лексіка-фразеалагічнай прасторы гаворак Гродзеншчыны
  /А.И. Кавальчук // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зб. навук. арт. Вып. 7. Памяці прафесара Ігара Васільевіча Жука/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я. Купалы"; гал. рэд. М.А. Даніловіч, А.Э. Сабуць; рэд. кал.: Р.К. Казлоўскі, А.С. Садоўская, Ж.С. Сіплівеня, С.М. Тарасава, І.М. Хлусевіч, М.А. Якалцэвіч.- Гродна : ГрДУ імя Я. Купалы, 2018 .- С.161-163 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 83. Ш70

  Кавальчук, Аксана Іванаўна
  Адлюстраванне польскамоўнага ўплыву ў дыялектных найменнях катэгорыі асобы
  /А.И. Кавальчук // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы ХХ міжнар. навук. канф., Гродна, 23-24 кастр. 2014 г./рэд. кал.: Я. Панькоў, В.А. Апановіч, Д.С. Томчык, В. Панькова, В.Л. Варановiч, С.У. Амелька.- Мінск : БудМедыяПраект, 2015 .- С.40-43 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 81.006.2 Я41

  Кавальчук, Аксана Іванаўна
  Адлюстраванне этыка-эстэтычных поглядаў беларусаў праз дыялектныя найменні з семантыкай персанальнасці
  /А.И. Кавальчук // Язык. Общество. Проблемы межкультурной коммуникации : материалы Международной научной конференции, г. Гродно, 20-21 марта 2012 г. В 2 ч. Ч. 2/Учреждение образования "Гродненский гос. ун-т им. Я.Купалы"; гл. ред. Л.М. Середа; ред.кол.: С.В. Гринев-Гриневич, А.Н. Гордей, А.В. Никитевич, Л.М. Середа.- Гродно : ГрГУ, 2012 .- С.178-182 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 81.411.3 К12

  Кавальчук, Аксана Іванаўна
  Апелятыўная лексіка з семантыкай персанальнасці ў гаворках Гродзеншчыны (структурна-семантычная арганізацыя, паходжанне)
  : Аўтарэф. дыс....канд. філалаг. навук: 10.02.01/А.И. Кавальчук.- Гомель : 2002. - 17 с. - 1экз.  

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 81.411.3 К12

  Кавальчук, Аксана Іванаўна
  Асабовыя найменні ў гаворках Гродзеншчыны
  /А.И. Кавальчук; Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы".- Гродна : ГрДУ, 2006. - 145 с. - ISBN 985-417-777-7, 9740р., 17экз.  

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 81. Б43

  Кавальчук, Аксана Іванаўна
  Ацэнка заслуг П.У.Сцяцко
  /А.И. Кавальчук // Беларуская мова ў супольнасці моў : зборнік навуковых артыкулаў (да 85-годдзя прафесара П.У. Сцяцко)/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; адказны рэд. А.И. Кавальчук; рэдкал.: Л.Я. Кавалёва, С.Г. Ляскевіч, Ж.С. Сіплівеня, Н.І. Уласюк, І.І. Бубновіч, Ж.М. Грушэўская.- Гродна : ЮрСаПринт, 2015 .- С.37-40 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 81.

  Кавальчук, Аксана Іванаўна
  Багацце і разнастайнасць роднай мовы.- Рэц. на кн.: Грані роднага слова: зб. мовазнаўч. навук. арт. (да 80-годдзя П.У.Сцяцко) / рэдкал М.А.Даніловіч і інш.- Гродна: ГрДУ, 2010.- 476 с.
  /А.И. Кавальчук // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія.- 2010 .- № 2.- С.175-176 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 74. К78

  Кавальчук, Аксана Іванаўна
  Вывучэнне дыялектных персанальных субстантываў як адзін з аспектаў лінгвакраязназства (на матэрыяле гродзенскіх гаворак)
  /А.И. Кавальчук // Краязнаўства як адзін з накірункаў вучэбна-выхаваўчай работы ў школе і ВНУ : матэрыялы Рэсп. навук. канф., Брэст, 28-29 сакавіка 2008 г..- Брэст : Альтернатива, 2008 .- С.56-61 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  ББК 81.(4Беі)

  Кавальчук, Аксана Іванаўна
  Выкарыстаем грунтоўны досвед навукоўцы. - Рэц. на кн.: Сцяцко П. Мовазнаўчы досвед: У 2 ч. - Гродна: ГрДУ, 2005. Тыраж 120 экз.
  /А.И. Кавальчук // Роднае слова.- 2006 .- № 5.- С.46 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения


1234>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека