Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 6
 • 1

  полный текст

  ББК 22.161

  Казлоўская, Наталля Юр'еўна
  Аб апраксімацыі функцыі |sin x|s частковымі сумамі трыганаметрычных рацыянальных шэрагаў Фур'е
  / Н. Ю. Казлоўская, Я. А. Роўба // Доклады НАН Беларуси. – 2021. – Т. 65. – № 1. – С. 11-17. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 22.161

  Казлоўская, Наталля Юр'еўна
  Аб наблiжэннях рацыянальнымi трыганаметрычнымi аператарамi Феера на класах Лiпшыца
  / Н. Ю. Казлоўская ; науч. рук. Е. А. Ровба // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 2, Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. – 2022. – Т. 12. – № 2. – С. 13-22. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 22.1 H76

  Казлоўская, Н. Ю.
  Аб набліжэнні функцыі | sin x | рацыянальнымі аператарамі Феера
  / Н. Ю. Казлоўская, Я. А. Роўба // Новые математические методы и компьютерные технологии в проектировании, производстве и научных исследованиях: в 2 ч. Ч. 1 [Электронный ресурс] : материалы XX Республ. науч. конф. студентов и аспирантов, Гомель, 20–22 марта 2017 г. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – С. 12. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 22.1

  Роўба, Яўгеній Аляксеевіч
  Аб набліжэнні функціі | sin x | рацыянальнымі аператарамі Феера
  / Я. А. Роўба, Н. Ю. Казлоўская // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. Фізіка-матэматычных навук. – 2017. – № 3. – С. 27-39. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 74.48 Н34

  Казлоўская, Наталля Юр'еўна
  Дакладныя ацэнкі набліжэння функцыі | sin x | некаторымі метадамі
  / Н. Ю. Казлоўская // Наука - 2015 : сборник научных статей. В 2 ч. Ч. 1 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: Г. М. Третьяков [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2015. – С. 163-166. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  ББК 74.262.21 К14

  Казлоўская, Н. Ю.
  Методыка выкладання спецкурса "Артаганальныя паліномы і рацыянальныя функцыі" сродкамі дынамічнай візуалізацыі
  : дыс. ... магістра пед. навук : 1-08 80 02 / Н. Ю. Казлоўская ; Мін-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна, 2018. – 87 с., 1экз. 

  Диссертация


  Добавить в корзинуМеста хранения


Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека