Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 148
 • 101

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Практычныя заданні да заняткаў па курсе «Беларускі фальклор» на філлалагічных факультэтах вышэйшых навучальных устаноў
  / Р. К. Казлоўскі // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 154-159. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 102

  полный текст

  ББК 74.268.3Беі А43

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Практычныя заданні да заняткаў па курсе "Фальклор славянскіх народаў": з вопыту выкладання
  / Р. К. Казлоўскі // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канф., 16 красавіка 2004 года., г.Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. І. У. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2004. – С. 132-138. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 103

  полный текст

  ББК 74.268.3 Беі А43

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Практычныя заняткі па курсу "Фальклор славянскіх народаў" у ВНУ: некаторыя аспекты вывучэння і актуальныя праблемы выкладання
  / Р. К. Казлоўскі // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. 30 кастрычніка 2002 г. Гродна, Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; пад рэд.: У. І. Каялы, Т. І. Тамашэвіча. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 25-29. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 104

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Касцюк, Алеся Юр'еўна
  Проза У. Караткевіча як жанрава-стылістычны феномен
  / А. Ю. Касцюк ; навук. кіраўнік Р. К. Казлоўскі // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны: матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 11. Да 70-годдзя з дня нараджэння Тамаша Іосіфавіча Тамашэвіча / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра беларускай філалогіі ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; гал. рэд.: Ж. С. Сіплівеня ; рэдкал.: Р. К. Казлоўскі [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2022. – С. 151-157. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 105

  полный текст

  Псіхалогія літаратурнай творчасці
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-240. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 106

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Публіцыстызм творчасці Янкі Брыля перыяду канца ХХ - пачатку XXI стагоддзяў
  / Р. К. Казлоўскі // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. Д. М. Лебядзевіч ; рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2015. – С. 125-130. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 107

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) П70

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Публіцыстычнае майстэрства Змітрака Бядулі ў ранні перыяд творчасці
  / Р. К. Казлоўскі // Працы кафедры беларускай літаратуры. Вып. III : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад агульнай рэд. Д. М. Лебядзевіча ; рэдкал.: Д. М. Лебядзевіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2016. – С. 62-66. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 108

  полный текст

  ББК 83.3 С47

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Рэаліі малой радзімы ў мастацкім асэнсаванні Людмілы Кебіч (паводле зборніка паэзіі "Бэзавы дом")
  / Р. К. Казлоўскі // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : матэрыялы XIII Міжнар. навук. канф., прысвеч. 100-годдзю БДУ і 90-годдзю з дня нараджэння члена-карэспанд. НАН Беларусі, праф. А.А. Лойкі, Мінск, 28-29 кастр. 2021 г. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 354-356. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 109

  полный текст

  ББК 83. А72

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Рэлігійны фактар у паэзіі Людмілы Кебіч
  / Р. К. Казлоўскі // Антропология литературы : методологические аспекты проблемы : сборник научных статей. В 3 ч. Ч. 2 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: Т. Е. Автухович [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2013. – С. 273-278. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 110

  полный текст

  ББК 87.3(0) Э91

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Рэлігійны фактар у паэтычнай творчасці Людмілы Кебіч
  / Р. К. Казлоўскі // Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обществе : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: М. А. Можейко, С. В. Донских, С. Л. Вилейко. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2014. – С. 176-180. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...789101112131415>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека