Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 148
 • 1

  полный текст

  ББК 81.411.3 К78

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Аб літаратуры і літаратарах: Змітрок Бядуля як крытык і публіцыст
  / Р. К. Казлоўскі // Краявіды роднай мовы. Вып. 2 : зб. навук. арт. (памяці прафесара І.Я. Лепешава) / Мін-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. В. Л. Варановiч ; рэд. кал.: В. Л. Варановiч, М. А. Даніловіч, А. С. Садоўская. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 45-55. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  Азнаямляльная фальклорная
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 28.04.22. – 2021. – ПП-2022_Филфак_д/о-1379. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 82.(4Гр)

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  "Ай, вясну-красну загукаць"
  / Р. К. Казлоўскі // Гродно. – 2020. – № 2. – С. 46-47. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 82.

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Багач - час веры і надзеі
  / Р. К. Казлоўскі // Гродно. Журнал о городе. – 2017. – № 5. – С. 50-51. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  Беларуская літаратура
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-504. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  Беларуская літаратура
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 25.11.20. – 2020. – УД-2020_Филфак_д/о-1001. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  Беларуская літаратура
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках) 1-23 01 07 Інфармацыя і камунікацыя / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 01.07.22. – 2022. – УД-2022_Филфак_д/о-1526. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) К14

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Беларуская празаічная мініяцюра XX стагоддзя
  : Аўтарэф. дыс....канд. філалаг. навук: 10.01.01 / Р. К. Казлоўскі. – Мн., 2002. – 22 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) К14

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Беларуская празаічная мініяцюра XX стагоддзя
  : Аўтарэф. дыс....канд. філалаг. навук: 10.01.01 / Р. К. Казлоўскі ; БДУ. – Мн., 2002. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 83.3(0) В40

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Беларуская празаічная мініяцюра канца 80-90-х гадоў
  / Р. К. Казлоўскі // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (Проблемы теоретической и исторической поэтики): в 2 ч. Ч. 1 : материалы Международной научной конференции, Гродно, 15-17 апреля 1997 г. / Гродненский гос. ин-т им. Янки Купалы ; ред. кол. Т. Е. Автухович [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 1997. – С. 189-194. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 11

  полный текст

  ББК 83.3(0)=41 L81

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Беларуская празаічная мініяцюра першай паловы ХХ стагоддзя: станаўленне і мадыфікацыя жанру
  / Р. К. Казлоўскі // Literatury wschodnioslowianskie z najnowszych badan / pod red. H. Twaranowicz. – Bialystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku, 2010. – С. 373-379. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 12

  полный текст

  Беларускі фактар у творчасці замежных пісьменнікаў
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 02 Літаратуразнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-491. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 13

  полный текст

  Беларускі фальклор
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 03.12.21. – 2021. – УД-2021_Филфак_д/о-1343. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 14

  полный текст

  ББК 74.261.9 Б43

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Беларускі фальклор: актуальныя праблемы выкладання курса
  / Р. К. Казлоўскі, М. У. Мікуліч // Беларуская літаратура ў ВНУ і школе : праблемы вывучэння і выкладання / адказны рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 25-28. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 15

  ББК 82.3(4Беі) Б43

  Беларускі фальклор Гродзеншчыны
  : народны эпас, замовы, варажба : хрэстаматыя па курсах "Беларускі фальклор", "Фальклор славянскіх народаў" для студ. / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; склад. Р. К. Казлоўскі. – Гродна : ГрДУ, 2007. – 207 с. – ISBN 978-985-417-912-4 : 8720р., 57экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 16

  полный текст

  ББК 74.261.9 Б43

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Беларускі фальклор у сістэме вышэйшай адукацыі
  / Р. К. Казлоўскі // Беларуская літаратура ў ВНУ і школе : праблемы вывучэння і выкладання / адказны рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 104-107. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 17

  полный текст

  ББК 82.

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Будзе жыта род і багаты ўмалот
  / Р. К. Казлоўскі // Гродно. – 2019. – № 8. – С. 36-39. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 18

  ББК 74.583(4Беи) У59

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Выкладаць літаратуру і фаьклор - гэта значыць выхоўваць
  / Р. К. Казлоўскі // Университет и его педагоги / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под ред. Ю. П. Золотухина ; сост.: Ю. П. Золотухин [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2006. – С. 161-170. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 19

  полный текст

  ББК 82.

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Вялікі дзень
  / Р. К. Казлоўскі // Гродно. – 2019. – № 4. – С. 30-33. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 20

  полный текст

  ББК 83.3 Х79

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Герой і аўтар у мастацкай прасторы прозы М. Касцюкевіча
  / Р. К. Казлоўскі // Хоревские чтения. Вып. 2. Память культуры: Гродно в жизни и творчестве Зофьи Налковской. Т. 2 : сб. науч. раб. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол. И. В. Жук ; ред. кол.: С. В. Гончар, Е. П. Нелепко. – Гродно : ЮрСаПринт, 2015. – С. 95-102. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 21

  полный текст

  Гісторыя беларускай літаратуры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-506. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 22

  полный текст

  Гісторыя беларускай літаратуры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 25.11.20. – 2020. – УД-2020_Филфак_д/о-1002. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 23

  полный текст

  Гісторыя беларускай літаратуры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 02 Руская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 30.06.21. – 2021. – УД-2021_Филфак_д/о-1189. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 24

  полный текст

  Гісторыя беларускай літаратуры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 02 Руская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 01.07.22. – 2022. – УД-2022_Филфак_д/о-1532. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 25

  полный текст

  Гісторыя беларускай літаратуры XI-XVII ст.
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 30.06.21. – 2021. – УД-2021_Филфак_д/о-1213. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 26

  полный текст

  Гісторыя беларускай літаратуры XVIII - першай паловы XIX ст.
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 03.12.21. – 2021. – УД-2021_Филфак_д/о-1344. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 27

  полный текст

  Гісторыя і тэорыя сусветнай культуры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 30.06.21. – 2021. – УД-2021_Филфак_д/о-1190. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 28

  полный текст

  ББК 83.

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Готыка ў творчасці Міколы Касцюкевіча (на прыкладзе апавядання "Лялька")
  / Р. К. Казлоўскі // На Нёманскай хвалі : Літаратурны альманах. – 2014. – № 4. – С. 177-182. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 29

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. С48

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Да праблемы вывучэння біяграфіі Янкі Купалы ў сярэдняй школе і ВНУ
  / Р. К. Казлоўскі // Слова класічная вышыня : (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 100-108. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 30

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Да пытання аб узаемадачыненнях Янкі Купалы і Ядвігіна Ш.
  / Р. К. Казлоўскі // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2013. – С. 90-95. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 31

  полный текст

  ББК 83.

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Да скону дзен над родным краем душа не стоміцца лунаць...
  / Р. К. Казлоўскі // Маладосць. – 2015. – № 7. – С. 114-117. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 32

  полный текст

  ББК 82.

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Добры вечар, шчодры вечар!
  / Р. К. Казлоўскі // Гродно. – 2018. – № 1. – С. 24-27. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 33

  полный текст

  ББК 83. К90

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Жанравая інтэрпрэтацыя мініяцюры ў мастацкай прозе Барыса Сачанкі
  / Р. К. Казлоўскі // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Мiжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 29-30 красавiка 2010 г.: у 2 ч. Ч. 1. – Магілеў : МДУ iмя А. А. Куляшова, 2010. – С. 269-275. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 34

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Жанравая інтэрпрэтацыя мініяцюры ў мастацкай прозе З.Бядулі
  / Р. К. Казлоўскі // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 7 : сб. науч. работ / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. В. С. Истомин ; ред. кол.: И. Д. Матько, С. В. Гончар. – Гродно : ЮрСаПринт, 2015. – С. 144-150. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 35

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Жанравая інтэрпрэтацыя мініяцюры ў мастацкай прозе М. Гарэцкага
  / Р. К. Казлоўскі // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 11 : сборник научных работ / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. В. Гончар ; ред. кол.: И. В. Лисовская, А. И. Богдевич. – Гродно : ЮрСаПринт, 2019. – С. 55-60. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 36

  полный текст

  ББК 83.3 И86

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Жанравая інтэрпрэтацыя празаічнай мініяцюры ў творчасці М. Гарэцкага
  / Р. К. Казлоўскі // Искусство слова в диалоге культур: проблемы рецепции [Электронный ресурс] : электрон. сб. материалов Междунар. науч.-прат. конф., Брест, 10 марта 2022 г. – Брест : БрГУ, 2022. – С. 73-77. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 37

  полный текст

  Жанравая спецыфіка беларускага фальклору
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 02 Літаратуразнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-492. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 38

  полный текст

  Жанравая спецыфіка беларускага фальклору
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-03 02 Літаратуразнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-437. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 39

  полный текст

  Жанравая спецыфіка беларускага фальклору
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 02 Літаратуразнаўства 1-21 05 01-03 02 Літаратуразнаўства / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 30.06.21. – 2021. – УД-2021_Филфак_д/о-1212. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 40

  полный текст

  ББК 83.3(0) В40

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Жанравая спецыфіка мініяцюры ў беларускай прозе першай паловы ХХ стагоддзя
  / Р. К. Казлоўскі // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики : Материалы международной научной конференции, 1-3 октября 2002 г. Гродно. В 2 ч. Ч.2 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред.: Т. Е. Автухович, А. С. Смирнов. – Гродно : ГрГУ, 2003. – С. 23-28. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 41

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  З глыбінь народных: жніво на Гродзеншчыне
  / Р. К. Казлоўскі // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны: матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 10. Да 90-годдзя з дня нараджэння прафесара Аляксея Міхайлавіча Пяткевіча / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра беларускай філалогіі ; гал. рэд.: Ж. С. Сіплівеня, Р. К. Казлоўскі ; рэдкал.: Т. А. Аляшкевіч [и др.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2021. – С. 186-191. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 42

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  З глыбінь народных: Купалле на Гродзеншчыне
  / Р. К. Казлоўскі // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 8. Да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара І. Я. Лепешава / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. М. А. Даніловіч, А. Э. Сабуць ; рэдкал.: Р. К. Казлоўскі [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 139-144. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 43

  полный текст

  ББК 83.3(4П) Л64

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  З глыбіняў паганскіх сутарэнняў: готыка ў творчасці Міколы Касцюкевіча (на прыкладзе апавядання "Лялька")
  / Р. К. Казлоўскі // Літаратура, мова, культура: этнас у святле гісторіі і сучаснасці : матэрыялы "круглага стала" і Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 15-18 верасня 1999 г. Гродна / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 1999. – С. 232-237. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 44

  полный текст

  ББК 74

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Заключны этап рэспубліканскай алімпіяды: аналіз заданняў i парады (IX клас)
  / Р. К. Казлоўскі, Н. П. Цімашэнка // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 2021. – № 7. – С. 38-41. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 45

  полный текст

  ББК 83.3(0) А72

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Ідэйнатэматычны абсяг публіцыстыкі З. Бядулі ў паслякастрычніцкі перыяд
  / Р. К. Казлоўскі // Антропология времени : сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 1 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Е. Автухович ; Ред. коллегия: Т. Е. Автухович [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2017. – С. 155-163. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 46

  полный текст

  ББК 83.3(0) В40

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Ідэйна-эстэтычная канцэпцыя творчасці Янкі Брыля на мяжы стагоддзяў
  / Р. К. Казлоўскі // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики: В 2 ч. Ч.2 : Материалы Х Международной научной конференции. 19-21 сентября 2004 г. г. Гродно / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. А. С. Смирнов, Т. Е. Автухович. – Гродно : ГрГУ, 2005. – С. 241-247. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 47

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Інтэрпрэтацыя жанру мініяцюры ў мастацкай прозе Фёдара Янкоўскага
  / Р. К. Казлоўскі // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац, прысвечаны 140-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: Т. А. Аляшкевіч [и др.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2021. – С. 55-61. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 48

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Катэгорыя эстэтычнага ў празаічных мініяцюрах Барыса Сачанкі
  / Р. К. Казлоўскі // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла, І. В. Жук. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 286-291. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 49

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Катэгорыя эстэтычнага ў празаічных мініяцюрах Янкі Брыля
  / Р. К. Казлоўскі // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы ХIV Міжнар. навук. канф., Гродна, 26-27 кастр. 2006 г. / Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С. П. Мусіенкі, І. П. Крэня ; рэд. кал.: С.Ф. Мусіенка [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2007. – С. 106-110. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 50

  полный текст

  ББК 84.(4Беи) В75

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Край рамантыкі і духоўнасці
  / Р. К. Казлоўскі, А. Э. Сабуць // Воранаўшчына эпічная: зборнік празаічных твораў педагогаў і вучняў Воранаўскага раёна / рэдсавет.: Н. В. Якжык, А. Б. Мухляда, Г. С. Янушка. – Ліда : Лідская друкарня, 2022. – С. 3-5. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


123>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека