Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 148
 • 61

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Малыя жанры прозы Янкі Брыля: эстэтычны аспект
  / Р. К. Казлоўскі // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 13 : сборник научных работ / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. В. Гончар ; редкол.: О. А. Пантелеенко, Я. В. Разводовская. – Гродно : ЮрСаПринт, 2021. – С. 40-46. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 62

  полный текст

  ББК 83.

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Малыя празаічныя жанры ў беларускай літаратуры пачатку XX стагоддзя
  / Р. К. Казлоўскі // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 2002. – № 1. – С. 138-144. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 63

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мастацкае асэнсаванне канцэпту «малая радзіма» ў зборніку паэзіі «Бэзавы дом» Людмілы Кебіч
  / Р. К. Казлоўскі // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 59-63. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 64

  полный текст

  ББК 81. В74

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мастацкае асэнсаванне рэалій малой радзімы ў зборніку паэзіі «Бэзавы дом» Людмілы Кебіч
  / Р. К. Казлоўскі // Вопросы лингводидактики : сборник научных статей. Вып. 4 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", Филологический факультет ; ред. кол.: В. С. Истомин [и др.]. – Гродно : ЮрСаПринт, 2019. – С. 55-59. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 65

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мастацкае асэнсаванне рэчаіснасці ў паэзіі гродзенскай пісьменніцы Людмілы Кебіч
  / Р. К. Казлоўскі // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XVIII Міжнар. навук. канф., Гродна, 15-16 лістапада 2012 г. / рэд. кал.: Я. Панькоў, І. Папоў, Э. С. Ярмусік. – Ліда : Лідская друкарня, 2014. – С. 62-67. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 66

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мастацка-стылёвыя пошукі Ф. Янкоўскага ў жанры празаічнай мініяцюры
  / Р. К. Казлоўскі // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 10 : сборник научных работ / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. В. Гончар ; ред. кол.: И. В. Лисовская, А. И. Богдевич. – Гродно : ЮрСаПринт, 2018. – С. 14-21. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 67

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мастацка-філасофская канцэпцыя паэтычнай творчасці Л. Кебіч
  / Р. К. Казлоўскі // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 14 : сборник научных работ / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. В. Гончар ; редкол.: О. А. Пантелеенко [и др.]. – Гродно : ЮрСаПринт, 2022. – С. 33-42. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 68

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) Р96

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мастацкая адметнасць мініяцюры ў прозе Янкі Брыля
  / Р. К. Казлоўскі // Рэгіянальныя асаблівасці літаратуры : Пісьменнікі Гродзеншчыны : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; навук. рэд. У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 50-68. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 69

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мастацкая канцэпцыя публіцыстыкі 20-х гадоў З. Бядулі
  / Р. К. Казлоўскі // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац : да 135-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказ. рэд.: А. С. Садоўская ; рэд. рада: М. А. Даніловіч, Д. М. Лебядзевіч, А. Э. Сабуць. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 201-205. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 70

  полный текст

  ББК 83. А43

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мастацкая канцэпцыя ранняй публіцыстыкі Змітрака Бядулі
  / Р. К. Казлоўскі // Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства : матэрыялы Міжнар. навук. канф. да 120-годдзя з дня нараджэння Кандрата Крапівы, Мінск, 3-4 сакавіка 2016 г. – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – С. 106-108. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...3456789101112...>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека