Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 148
 • 1

  полный текст

  ББК 81.411.3 К78

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Аб літаратуры і літаратарах: Змітрок Бядуля як крытык і публіцыст
  / Р. К. Казлоўскі // Краявіды роднай мовы. Вып. 2 : зб. навук. арт. (памяці прафесара І.Я. Лепешава) / Мін-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. В. Л. Варановiч ; рэд. кал.: В. Л. Варановiч, М. А. Даніловіч, А. С. Садоўская. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 45-55. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  Азнаямляльная фальклорная
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 28.04.22. – 2021. – ПП-2022_Филфак_д/о-1379. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 82.(4Гр)

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  "Ай, вясну-красну загукаць"
  / Р. К. Казлоўскі // Гродно. – 2020. – № 2. – С. 46-47. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 82.

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Багач - час веры і надзеі
  / Р. К. Казлоўскі // Гродно. Журнал о городе. – 2017. – № 5. – С. 50-51. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  Беларуская літаратура
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-504. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  Беларуская літаратура
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 25.11.20. – 2020. – УД-2020_Филфак_д/о-1001. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  Беларуская літаратура
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках) 1-23 01 07 Інфармацыя і камунікацыя / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 01.07.22. – 2022. – УД-2022_Филфак_д/о-1526. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) К14

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Беларуская празаічная мініяцюра XX стагоддзя
  : Аўтарэф. дыс....канд. філалаг. навук: 10.01.01 / Р. К. Казлоўскі. – Мн., 2002. – 22 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) К14

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Беларуская празаічная мініяцюра XX стагоддзя
  : Аўтарэф. дыс....канд. філалаг. навук: 10.01.01 / Р. К. Казлоўскі ; БДУ. – Мн., 2002. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 83.3(0) В40

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Беларуская празаічная мініяцюра канца 80-90-х гадоў
  / Р. К. Казлоўскі // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (Проблемы теоретической и исторической поэтики): в 2 ч. Ч. 1 : материалы Международной научной конференции, Гродно, 15-17 апреля 1997 г. / Гродненский гос. ин-т им. Янки Купалы ; ред. кол. Т. Е. Автухович [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 1997. – С. 189-194. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 11

  полный текст

  ББК 83.3(0)=41 L81

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Беларуская празаічная мініяцюра першай паловы ХХ стагоддзя: станаўленне і мадыфікацыя жанру
  / Р. К. Казлоўскі // Literatury wschodnioslowianskie z najnowszych badan / pod red. H. Twaranowicz. – Bialystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku, 2010. – С. 373-379. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 12

  полный текст

  Беларускі фактар у творчасці замежных пісьменнікаў
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 02 Літаратуразнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-491. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 13

  полный текст

  Беларускі фальклор
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 03.12.21. – 2021. – УД-2021_Филфак_д/о-1343. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 14

  полный текст

  ББК 74.261.9 Б43

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Беларускі фальклор: актуальныя праблемы выкладання курса
  / Р. К. Казлоўскі, М. У. Мікуліч // Беларуская літаратура ў ВНУ і школе : праблемы вывучэння і выкладання / адказны рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 25-28. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 15

  ББК 82.3(4Беі) Б43

  Беларускі фальклор Гродзеншчыны
  : народны эпас, замовы, варажба : хрэстаматыя па курсах "Беларускі фальклор", "Фальклор славянскіх народаў" для студ. / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; склад. Р. К. Казлоўскі. – Гродна : ГрДУ, 2007. – 207 с. – ISBN 978-985-417-912-4 : 8720р., 57экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 16

  полный текст

  ББК 74.261.9 Б43

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Беларускі фальклор у сістэме вышэйшай адукацыі
  / Р. К. Казлоўскі // Беларуская літаратура ў ВНУ і школе : праблемы вывучэння і выкладання / адказны рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 104-107. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 17

  полный текст

  ББК 82.

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Будзе жыта род і багаты ўмалот
  / Р. К. Казлоўскі // Гродно. – 2019. – № 8. – С. 36-39. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 18

  ББК 74.583(4Беи) У59

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Выкладаць літаратуру і фаьклор - гэта значыць выхоўваць
  / Р. К. Казлоўскі // Университет и его педагоги / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под ред. Ю. П. Золотухина ; сост.: Ю. П. Золотухин [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2006. – С. 161-170. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 19

  полный текст

  ББК 82.

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Вялікі дзень
  / Р. К. Казлоўскі // Гродно. – 2019. – № 4. – С. 30-33. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 20

  полный текст

  ББК 83.3 Х79

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Герой і аўтар у мастацкай прасторы прозы М. Касцюкевіча
  / Р. К. Казлоўскі // Хоревские чтения. Вып. 2. Память культуры: Гродно в жизни и творчестве Зофьи Налковской. Т. 2 : сб. науч. раб. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол. И. В. Жук ; ред. кол.: С. В. Гончар, Е. П. Нелепко. – Гродно : ЮрСаПринт, 2015. – С. 95-102. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 21

  полный текст

  Гісторыя беларускай літаратуры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-506. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 22

  полный текст

  Гісторыя беларускай літаратуры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 25.11.20. – 2020. – УД-2020_Филфак_д/о-1002. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 23

  полный текст

  Гісторыя беларускай літаратуры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 02 Руская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 30.06.21. – 2021. – УД-2021_Филфак_д/о-1189. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 24

  полный текст

  Гісторыя беларускай літаратуры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 02 Руская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 01.07.22. – 2022. – УД-2022_Филфак_д/о-1532. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 25

  полный текст

  Гісторыя беларускай літаратуры XI-XVII ст.
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 30.06.21. – 2021. – УД-2021_Филфак_д/о-1213. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


123456>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека