Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 150
 • 81

  полный текст

  ББК 83.3(0) В40

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мініяцюра ў прозе Барыса Сачанкі. Эстэтычнае ў мастацкай канцэпцыі малых празаічных жанраў
  / Р. К. Казлоўскі // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (проблемы теоретической и исторической поэтики): В 2 ч. Ч. 2 : материалы Межд. науч. конф. 14-16 апреля 1999 г. г. Гродно / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. Т. Е. Автухович. – Гродно : ГрГУ, 2000. – С. 89-101. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 82

  полный текст

  ББК 81.001.2 Я41

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мініяцюра ў прозе Максіма Гарэцкага
  / Р. К. Казлоўскі // Язык. Общество. Культура. В 2 ч. Ч.1 : материалы междунар. науч. конф., 12-13 октября 2005 г., Гродно / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: В. С. Истомин, Н. И. Власюк. – Гродно : ГрГУ, 2006. – С. 88-99. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 83

  полный текст

  ББК 74.261.9 А43

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мініяцюра ў прозе Янкі Брыля
  / Р. К. Казлоўскі // Актуальныя праблемы выкладання літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : матэрыялы рэсп. навукова-практыч. канф. 11 мая 1999 г. / адказ. рэд.: М. І. Мішчанчук, М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 65-71. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 84

  полный текст

  Міравы кантэкст старажытнай беларускай літаратуры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 06 Рамана-германская філалогія / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 31.12.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-719. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 85

  полный текст

  ББК 82.(4Беи)

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Міфічны свет
  / Р. К. Казлоўскі // Гродно. – 2019. – № 6. – С. 45-47. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 86

  полный текст

  ББК 71

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  На Новы год будзе ясна - будзе у гумне цясна!
  / Р. К. Казлоўскі // Гродно. – 2022. – № 1. – С. 9-11. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 87

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Народныя казкі, легенды, паданні і сказы Лідчыны ў сучасных запісях
  / Р. К. Казлоўскі // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зборнік навуковых артыкулоў. Вып. 2 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. М. А. Даніловіч ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2013. – С. 184-205. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 88

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Нацыянальны менталітэт і праблемы межкультурнай камунікацыі ў "Сібірскіх абразках" Максіма Гарэцкага
  / Р. К. Казлоўскі // Лингвокультурологическая парадигма в современных исследованиях : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: С. В. Гончар, И. Д. Матько, В. С. Истомин. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 102-107. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 89

  полный текст

  ББК 81. В74

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  НАЦЫЯНАЛЬНЫ ПАРТРЭТ БЕЛАРУСА Ў ІНШАЭТНІЧНЫМ АСЯРОДКУ (НА ПРЫКЛАДЗЕ "СІБІРСКІХ АБРАЗКОЎ" М.ГАРЭЦКАГА
  / Р. К. Казлоўскі // Вопросы лингводидактики : сборник научных работ / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: В. С. Истомин [и др.]. – Гродно : ЮрСаПринт, 2016. – С. 60-64. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 90

  ББК 71. К90

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Нацыянальны фактар і культурна-гістарычная існасць у мастацкай прозе Янкі Брыля на мяжы ХХ - XXI стагоддзяў
  / Р. К. Казлоўскі // Культура, наука, образование в современном мире : III Международная научная конференция : материалы конференции / Учреждение образования "Гродненский гос. аграрный ун-т". – Гродно : ГГАУ, 2007. – С. 124-130. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения


<<<...567891011121314>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека