Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 137
 • 26

  полный текст

  Гісторыя беларускай літаратуры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 02 Руская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 30.06.21. – 2021. – УД-2021_Филфак_д/о-1189. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 27

  полный текст

  Гісторыя беларускай літаратуры XI-XVII ст.
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 30.06.21. – 2021. – УД-2021_Филфак_д/о-1213. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 28

  полный текст

  Гісторыя беларускай літаратуры XVIII - першай паловы XIX ст.
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 03.12.21. – 2021. – УД-2021_Филфак_д/о-1344. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 29

  полный текст

  Гісторыя і тэорыя сусветнай культуры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 30.06.21. – 2021. – УД-2021_Филфак_д/о-1190. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 30

  полный текст

  ББК 83.

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Готыка ў творчасці Міколы Касцюкевіча (на прыкладзе апавядання "Лялька")
  / Р. К. Казлоўскі // На Нёманскай хвалі : Літаратурны альманах. – 2014. – № 4. – С. 177-182. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 31

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. С48

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Да праблемы вывучэння біяграфіі Янкі Купалы ў сярэдняй школе і ВНУ
  / Р. К. Казлоўскі // Слова класічная вышыня : (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 100-108. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 32

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Да пытання аб узаемадачыненнях Янкі Купалы і Ядвігіна Ш.
  / Р. К. Казлоўскі // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2013. – С. 90-95. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 33

  полный текст

  ББК 82.

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Добры вечар, шчодры вечар!
  / Р. К. Казлоўскі // Гродно. – 2018. – № 1. – С. 24-27. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 34

  полный текст

  ББК 83. К90

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Жанравая інтэрпрэтацыя мініяцюры ў мастацкай прозе Барыса Сачанкі
  / Р. К. Казлоўскі // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Мiжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 29-30 красавiка 2010 г.: у 2 ч. Ч. 1. – Магілеў : МДУ iмя А. А. Куляшова, 2010. – С. 269-275. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 35

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Жанравая інтэрпрэтацыя мініяцюры ў мастацкай прозе З.Бядулі
  / Р. К. Казлоўскі // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 7 : сб. науч. работ / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. В. С. Истомин ; ред. кол.: И. Д. Матько, С. В. Гончар. – Гродно : ЮрСаПринт, 2015. – С. 144-150. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 36

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Жанравая інтэрпрэтацыя мініяцюры ў мастацкай прозе М. Гарэцкага
  / Р. К. Казлоўскі // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 11 : сборник научных работ / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. В. Гончар ; ред. кол.: И. В. Лисовская, А. И. Богдевич. – Гродно : ЮрСаПринт, 2019. – С. 55-60. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 37

  полный текст

  Жанравая спецыфіка беларускага фальклору
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 02 Літаратуразнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-492. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 38

  полный текст

  Жанравая спецыфіка беларускага фальклору
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-03 02 Літаратуразнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-437. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 39

  полный текст

  Жанравая спецыфіка беларускага фальклору
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 02 Літаратуразнаўства 1-21 05 01-03 02 Літаратуразнаўства / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 30.06.21. – 2021. – УД-2021_Филфак_д/о-1212. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 40

  полный текст

  ББК 83.3(0) В40

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Жанравая спецыфіка мініяцюры ў беларускай прозе першай паловы ХХ стагоддзя
  / Р. К. Казлоўскі // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики : Материалы международной научной конференции, 1-3 октября 2002 г. Гродно. В 2 ч. Ч.2 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред.: Т. Е. Автухович, А. С. Смирнов. – Гродно : ГрГУ, 2003. – С. 23-28. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 41

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  З глыбінь народных: жніво на Гродзеншчыне
  / Р. К. Казлоўскі // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны: матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 10. Да 90-годдзя з дня нараджэння прафесара Аляксея Міхайлавіча Пяткевіча / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра беларускай філалогіі ; гал. рэд.: Ж. С. Сіплівеня, Р. К. Казлоўскі ; рэдкал.: Т. А. Аляшкевіч [и др.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2021. – С. 186-191. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 42

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  З глыбінь народных: Купалле на Гродзеншчыне
  / Р. К. Казлоўскі // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 8. Да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара І. Я. Лепешава / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. М. А. Даніловіч, А. Э. Сабуць ; рэдкал.: Р. К. Казлоўскі [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 139-144. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 43

  полный текст

  ББК 83.3(4П) Л64

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  З глыбіняў паганскіх сутарэнняў: готыка ў творчасці Міколы Касцюкевіча (на прыкладзе апавядання "Лялька")
  / Р. К. Казлоўскі // Літаратура, мова, культура: этнас у святле гісторіі і сучаснасці : матэрыялы "круглага стала" і Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 15-18 верасня 1999 г. Гродна / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 1999. – С. 232-237. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 44

  полный текст

  ББК 74

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Заключны этап рэспубліканскай алімпіяды: аналіз заданняў i парады (IX клас)
  / Р. К. Казлоўскі, Н. П. Цімашэнка // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 2021. – № 7. – С. 38-41. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 45

  полный текст

  ББК 83.3(0) А72

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Ідэйнатэматычны абсяг публіцыстыкі З. Бядулі ў паслякастрычніцкі перыяд
  / Р. К. Казлоўскі // Антропология времени : сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 1 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Е. Автухович ; Ред. коллегия: Т. Е. Автухович [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2017. – С. 155-163. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 46

  полный текст

  ББК 83.3(0) В40

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Ідэйна-эстэтычная канцэпцыя творчасці Янкі Брыля на мяжы стагоддзяў
  / Р. К. Казлоўскі // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики: В 2 ч. Ч.2 : Материалы Х Международной научной конференции. 19-21 сентября 2004 г. г. Гродно / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. А. С. Смирнов, Т. Е. Автухович. – Гродно : ГрГУ, 2005. – С. 241-247. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 47

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Інтэрпрэтацыя жанру мініяцюры ў мастацкай прозе Фёдара Янкоўскага
  / Р. К. Казлоўскі // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац, прысвечаны 140-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: Т. А. Аляшкевіч [и др.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2021. – С. 55-61. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 48

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Катэгорыя эстэтычнага ў празаічных мініяцюрах Барыса Сачанкі
  / Р. К. Казлоўскі // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла, І. В. Жук. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 286-291. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 49

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Катэгорыя эстэтычнага ў празаічных мініяцюрах Янкі Брыля
  / Р. К. Казлоўскі // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы ХIV Міжнар. навук. канф., Гродна, 26-27 кастр. 2006 г. / Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С. П. Мусіенкі, І. П. Крэня ; рэд. кал.: С.Ф. Мусіенка [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2007. – С. 106-110. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 50

  полный текст

  ББК 87.3(0) Э91

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Культурна-гістарычная існасць беларуса ў іншаэтычным асяродку (на прыкладзе "Сібірскіх абразкоў" М.Гарэцкага)
  / Р. К. Казлоўскі // Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обществе : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: М. А. Можейко [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 292-297. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<123456>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека