Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 137
 • 76

  полный текст

  ББК 81.001.2 Я41

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мініяцюра ў прозе Максіма Гарэцкага
  / Р. К. Казлоўскі // Язык. Общество. Культура. В 2 ч. Ч.1 : материалы междунар. науч. конф., 12-13 октября 2005 г., Гродно / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: В. С. Истомин, Н. И. Власюк. – Гродно : ГрГУ, 2006. – С. 88-99. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 77

  полный текст

  ББК 74.261.9 А43

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мініяцюра ў прозе Янкі Брыля
  / Р. К. Казлоўскі // Актуальныя праблемы выкладання літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : матэрыялы рэсп. навукова-практыч. канф. 11 мая 1999 г. / адказ. рэд.: М. І. Мішчанчук, М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 65-71. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 78

  полный текст

  Міравы кантэкст старажытнай беларускай літаратуры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 06 Рамана-германская філалогія / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 31.12.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-719. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 79

  полный текст

  ББК 82.(4Беи)

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Міфічны свет
  / Р. К. Казлоўскі // Гродно. – 2019. – № 6. – С. 45-47. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 80

  полный текст

  ББК 71

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  На Новы год будзе ясна - будзе у гумне цясна!
  / Р. К. Казлоўскі // Гродно. – 2022. – № 1. – С. 9-11. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 81

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Народныя казкі, легенды, паданні і сказы Лідчыны ў сучасных запісях
  / Р. К. Казлоўскі // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зборнік навуковых артыкулоў. Вып. 2 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. М. А. Даніловіч ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2013. – С. 184-205. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 82

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Нацыянальны менталітэт і праблемы межкультурнай камунікацыі ў "Сібірскіх абразках" Максіма Гарэцкага
  / Р. К. Казлоўскі // Лингвокультурологическая парадигма в современных исследованиях : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: С. В. Гончар, И. Д. Матько, В. С. Истомин. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 102-107. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 83

  полный текст

  ББК 81. В74

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  НАЦЫЯНАЛЬНЫ ПАРТРЭТ БЕЛАРУСА Ў ІНШАЭТНІЧНЫМ АСЯРОДКУ (НА ПРЫКЛАДЗЕ "СІБІРСКІХ АБРАЗКОЎ" М.ГАРЭЦКАГА
  / Р. К. Казлоўскі // Вопросы лингводидактики : сборник научных работ / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: В. С. Истомин [и др.]. – Гродно : ЮрСаПринт, 2016. – С. 60-64. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 84

  ББК 71. К90

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Нацыянальны фактар і культурна-гістарычная існасць у мастацкай прозе Янкі Брыля на мяжы ХХ - XXI стагоддзяў
  / Р. К. Казлоўскі // Культура, наука, образование в современном мире : III Международная научная конференция : материалы конференции / Учреждение образования "Гродненский гос. аграрный ун-т". – Гродно : ГГАУ, 2007. – С. 124-130. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 85

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 М58

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Некалькі заўваг да вывучэння біяграфіі Янкі Купалы ў школе і ВНУ
  / Р. К. Казлоўскі // Міжнародныя Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 25-27 лістапада 1997 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: Д. М. Лебядзевіч, М. У. Мікуліч, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 1999. – С. 287-294. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 86

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Некаторыя аспекты вывучэння і актуальныя праблемы выкладання курса " фалькларыстыка "
  / Р. К. Казлоўскі // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 4 : сб. науч. ст.: 80-летию Виктора Александровича Хорева посвящается / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. В. С. Истомин ; ред. кол.: С. Ф. Мусиенко, Д. С. Вадюшина, Д. Г. Богущевич. – Гродно : Типография Зебра, 2012. – С. 248-252. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 87

  полный текст

  ББК 82.

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Паглядзі на неба
  / Р. К. Казлоўскі // Гродно. – 2018. – № 11. – С. 33-35. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 88

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  «Пайшла Каляда калядуючы»: Каляды на Гродзеншчыне
  / Р. К. Казлоўскі // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зб. навук. арт. Вып. 7. Памяці прафесара Ігара Васільевіча Жука / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. М. А. Даніловіч, А. Э. Сабуць ; рэд. кал.: Р. К. Казлоўскі [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2018. – С. 260-265. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 89

  полный текст

  ББК 83.

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Паняцце СТЫЛЬ: тэрміналагічны аналіз
  / Р. К. Казлоўскі, К. У. Бялятка // Роднае слова. – 2019. – № 11. – С. 23-25. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 90

  полный текст

  ББК 84.(4Беі)6 К22

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Паэтычнае майстэрства Людмілы Кебіч
  / Р. К. Казлоўскі // Рай для адзіноты : Кніга паэзіі / Л. А. Кебіч ; маст. Я. У. Шэвякоў. – Мінск : Народная асвета, 2016. – С. 3-10. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 91

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6 Б23

  Банцэвіч, Павел Казіміравіч
  Праз прызму часу
  : беларуская літаратура ХХ стагоддзя ў кантэксце навуковых даследаванняў / П. К. Банцэвіч, Р. К. Казлоўскі ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны аграрны універсітэт". – Гродна : ГДАУ, 2012. – 310 с. – ISBN 978-985-537-006-3 : 61441р., 20экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 92

  ББК 83.3(4Беі)6 К14

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Празаічная мініяцюра ў беларускай літаратуры
  : дапаможнік па спецкурсах / Р. К. Казлоўскі ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2006. – 106 с. – ISBN 951-417-787-4 : 4910р., 30экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 93

  полный текст

  ББК 83.3(0) В40

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Празаічная мініяцюра ў творчасці Зм. Бядулі
  / Р. К. Казлоўскі // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (проблемы теоретической и исторической поэтики): в 2 ч. Ч. 2 : материалы Международной научной конференции, Гродно, 15-17 апреля 1998 г. / Гродненский гос. ин-т им. Янки Купалы ; ред. кол. Т. Е. Автухович [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 1998. – С. 85-93. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 94

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Празаічная мініяцюра ў творчасці Фёдара Янкоўскага
  / Р. К. Казлоўскі // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэд. рада: С. А. Габрусевіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2007. – С. 215-222. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 95

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Практычныя заданні да заняткаў па курсе «Беларускі фальклор» на філлалагічных факультэтах вышэйшых навучальных устаноў
  / Р. К. Казлоўскі // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 154-159. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 96

  полный текст

  ББК 74.268.3Беі А43

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Практычныя заданні да заняткаў па курсе "Фальклор славянскіх народаў": з вопыту выкладання
  / Р. К. Казлоўскі // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канф., 16 красавіка 2004 года., г.Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. І. У. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2004. – С. 132-138. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 97

  полный текст

  ББК 74.268.3 Беі А43

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Практычныя заняткі па курсу "Фальклор славянскіх народаў" у ВНУ: некаторыя аспекты вывучэння і актуальныя праблемы выкладання
  / Р. К. Казлоўскі // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. 30 кастрычніка 2002 г. Гродна, Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; пад рэд.: У. І. Каялы, Т. І. Тамашэвіча. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 25-29. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 98

  полный текст

  Псіхалогія літаратурнай творчасці
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-240. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 99

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Публіцыстызм творчасці Янкі Брыля перыяду канца ХХ - пачатку XXI стагоддзяў
  / Р. К. Казлоўскі // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. Д. М. Лебядзевіч ; рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2015. – С. 125-130. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 100

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) П70

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Публіцыстычнае майстэрства Змітрака Бядулі ў ранні перыяд творчасці
  / Р. К. Казлоўскі // Працы кафедры беларускай літаратуры. Вып. III : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад агульнай рэд. Д. М. Лебядзевіча ; рэдкал.: Д. М. Лебядзевіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2016. – С. 62-66. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<123456>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека